Zápis do 1. ročníka

Vyplnenie prihlášky:
Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:
VYPLNIŤ PRIHLÁŠKU
Vážení rodičia,

ďakujeme, že ste prejavili záujem o zápis Vášho dieťaťa na cirkevnú školu. Táto prihláška slúži na zápis do našej ZŠ pre všetky ročníky. Prosíme Vás, aby ste prihlášku vyplnili elektronicky a priniesli podpísanú do školy. Vypĺňajte ju s diakritikou, čo najpresnejšie (používajte veľké písmená, dĺžne, mäkčene, meno a priezvisko ako v rodnom liste, adresu trvalého bydliska prípadne aj prechodného bydliska v správnom tvare).

Cirkevná spojená škola, Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského, Okružná 2062/25, Dolný Kubín
Vás pozýva na
ZÁPIS do 1. ročníka

pre školský rok 2022/2023, ktorý sa uskutoční 20. – 21. apríla 2022 (streda, štvrtok) od 14.00 do 17.00
a 23. 04. 2022 (sobota)  od 9.00 do 13.00 v priestoroch Cirkevnej spojenej školy (Okružná 2062/25, Dolný Kubín) na 1. poschodí.

Zápis je povinný pre:
– všetky deti, ktoré do 31.8. 2022 (vrátane) dovŕšia vek 6 rokov,
– a tiež pre deti, ktoré pokračovali v povinnom predprimárnom vzdelávaní v MŠ (odklad).
Pokyny pred zápisom:
1. možnosť: Vypíšte elektronickú prihlášku pod textom, vytlačenú a podpísanú oboma rodičmi priniesť v deň zápisu.
2. možnosť: Vyplňte papierovú formu prihlášky podpísanú oboma rodičmi a osobne doneste do školy alebo prineste v deň zápisu. Papierovú prihlášku si môžete vyzdvihnúť v škole v pracovné dni od 7.00 do 15.00.

Pri zápise je nutný podpis-súhlas oboch zákonných zástupcov.
V prípade, že prihlášku nemôže podpísať jeden z rodičov (zákonný zástupca), je potrebné priniesť alebo poslať splnomocnenie neprítomného zákonného zástupcu.
(Splnomocnenie: na stiahnutie DOC / PDF)

V deň zápisu do 1. ročníka:
Priniesť na zápis vypísanú
– elektronickú prihlášku, alebo tlačenú formu prihlášky, podpísanú oboma zákonnými zástupcami.
– rodný list dieťaťa k nahliadnutiu,
– občiansky preukaz zákonného zástupcu k overeniu adresy trvalého bydliska dieťaťa.
– ak máte prechodný pobyt, prineste potvrdenie

Ďalšie dôležité informácie pre zákonných zástupcov
(po kliknutí na tento text)

V prípade otázok týkajúcich sa organizačných záležitostí kontaktujte:
Zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ:
Mgr. Jana Mešková, 0911 498 021, jana.meskova@radlinskeho.sk
Riaditeľ školy:
Mgr. Ľudovít Mačor, 0911 876 026, ludovit.macor@radlinskeho.sk
Školský špeciálny pedagóg:
Ing., Mgr. Lenka Kalužová, lenka.kaluzova@radlinskeho.sk
Vyplnenie prihlášky
Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:
VYPLNIŤ PRIHLÁŠKU

Aktuality

Požehnaný Advent!

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: