Vyhľadať
Close this search box.

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Vyplnenie prihlášky:
Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:
VYPLNIŤ PRIHLÁŠKU
Vážení rodičia,
ďakujeme, že ste prejavili záujem o zápis Vášho dieťaťa na cirkevnú školu. Táto prihláška slúži na zápis do našej ZŠ pre všetky ročníky. Prosíme Vás, aby ste prihlášku vyplnili elektronicky a priniesli podpísanú do školy. Vypĺňajte ju s diakritikou, čo najpresnejšie (používajte veľké písmená, dĺžne, mäkčene, meno a priezvisko ako v rodnom liste, adresu trvalého bydliska prípadne aj prechodného bydliska v správnom tvare).

ponúkame:
– vzdelávanie v duchu kresťanskej výchovy,
– kvalitný školský vzdelávací program, kde sú školou
– dotované hodiny cudzieho jazyka od prvého ročníka, matematiky a iných prírodovedných predmetov,
– vzdelávanie pod jednou strechou: triedy, interaktívne
– učebne, IKT, WiFi pripojenie na Internet, jazyková učebňa, hudobná učebňa, digitálne piáno
v každej triede 1. stupňa, nové odborné učebne polytechniky, chémie a biológie, oddychové zóny, šk. klub detí, telocvičňa, posilňovňa, atletická dráha, ihrisko, tenisový a volejbalový kurt, altánok, vonkajšia trieda, knižnica, kaplnka, jedáleň, školský bufet,
– vyučovanie zabezpečuje kolektív kvalifikovaných a sústavne odborne vzdelávajúcich sa pedagógov,
– vyučovanie pomocou nových pedagogických metód,
– starostlivosť o zdravotne znevýhodnených a nadaných žiakov,
– medzinárodné projekty a exkurzie,
– široký výber krúžkových a mimoškolských záujmových aktivít vo vlastnom centre voľného času,
– školské športové stredisko zamerané na biatlon a bežecké lyžovanie.

 

Tešíme sa na Vás!

pre školský rok 2023/2024, ktorý sa uskutoční
15. 04. 2023 (sobota)  od 9.00 do 13.00
a 17. – 18. apríla 2023 (pondelok, utorok) od 14.00 do 17.00

v priestoroch Cirkevnej spojenej školy (Okružná 2062/25, Dolný Kubín) na 1. poschodí.
Zápis je povinný pre:
– všetky deti, ktoré do 31.8. 2023 (vrátane) dovŕšia vek 6 rokov,
– a tiež pre deti, ktoré pokračovali v povinnom predprimárnom vzdelávaní v MŠ (odklad).
Pokyny pred zápisom:
1. možnosť: Vypíšte elektronickú prihlášku, vytlačenú a podpísanú oboma rodičmi priniesť v deň zápisu.
2. možnosť: Vyplňte papierovú formu prihlášky podpísanú oboma rodičmi a osobne doneste do školy alebo prineste v deň zápisu. Papierovú prihlášku si môžete vyzdvihnúť v škole v pracovné dni od 7.00 do 15.00.

Pri zápise je nutný podpis-súhlas oboch zákonných zástupcov.
V prípade, že prihlášku nemôže podpísať jeden z rodičov (zákonný zástupca), je potrebné priniesť alebo poslať splnomocnenie neprítomného zákonného zástupcu.
(Splnomocnenie: na stiahnutie DOC / PDF)

V deň zápisu do 1. ročníka:
Priniesť na zápis vypísanú
– elektronickú prihlášku, alebo tlačenú formu prihlášky, podpísanú oboma zákonnými zástupcami.
– rodný list dieťaťa k nahliadnutiu,
– občiansky preukaz zákonného zástupcu k overeniu adresy trvalého bydliska dieťaťa.
– ak máte prechodný pobyt, prineste potvrdenie

V prípade otázok týkajúcich sa organizačných záležitostí kontaktujte:
Zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ:
Mgr. Jana Mešková, 0911 498 021, jana.meskova@radlinskeho.sk
Riaditeľ školy:
Mgr. Ľudovít Mačor, 0911 876 026, ludovit.macor@radlinskeho.sk
Školský špeciálny pedagóg:
Ing., Mgr. Lenka Kalužová, lenka.kaluzova@radlinskeho.sk
Vyplnenie prihlášky
Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:
VYPLNIŤ PRIHLÁŠKU

Aktuality

Viedeň

Dňa 28.5. 2024 sme podnikli výlet do zahraničia. S triedami 9.A, 9.B a sexta sme navštívili Viedeň. Naša cesta Viedňou začala pri zámku Schönbrunn (sídlo

Čítať viac »
Podporte nás 2%

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky
Otvárame aj v šk. roku 2024/25
Deň otvorených dverí bude
(piatok) 26.1.2024
alebo
(pondelok) 29. 1. 2024
o 10:00 v priestoroch školy

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci:

Národný projekt POP III