Vyhľadať
Close this search box.

Základné info

Školský klub detí pri Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne

Zaraďovanie žiakov do ŠKD

Žiaci sa zaraďujú do ŠKD spravidla na jeden školský rok na základe prihlášky podanej zákonným zástupcom dieťaťa. Rozhodnutie o prijatí žiaka rodič podpíše elektronicky prostredníctvom EduPage.

V školskom roku 2023/2024 plánujeme otvoriť 4 oddelenia ŠKD.

1. odd.: 1.A, 1.B – Mgr. Gabriela Vrabcová, Mgr. Adriána Laštíková
2. odd.: 2.A, 2.B – Mgr. Magdaléna Suroviaková, Ľudmila Užeková
3. odd.: 3.A – Bc. Romana Briestenská
4. odd.: 4.A, 4.B – Ľudmila Užeková

Prihlášku dieťaťa do ŠKD prosíme odovzdať do 14.9.2023

Zaraďovanie žiakov a príspevok na úhradu:
Poplatok za ŠKD sa platí jednorázovo.

60 € (september – december) na číslo účtu SK27 0200 0000 0039 7812 1557
90 € (január-jún ) na číslo účtu SK27 0200 0000 0039 7812 1557

Je potrebné zadať variabilný symbol žiaka viditeľný na edupage žiaka.
Do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa.

Prihhláška do ŠKD (PDF-nedá sa vpisovať)
Prihhláška do ŠKD (DOC-dá sa vpisovať)

Aktuality

Podporte nás 2%

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky
Otvárame aj v šk. roku 2024/25
Deň otvorených dverí bude
(piatok) 26.1.2024
alebo
(pondelok) 29. 1. 2024
o 10:00 v priestoroch školy

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci:

Národný projekt POP III