Základné info

Školský klub detí pri Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne

Zaraďovanie žiakov do ŠKD

Žiaci sa zaraďujú do ŠKD spravidla na jeden školský rok na základe prihlášky podanej zákonným zástupcom dieťaťa.

V školskom roku 2022/2023 plánujeme otvoriť 5 oddelení ŠKD.

1. odd.: Katarína Smeets Škvarková – 1.A + 4.A
2. odd.: Mgr. Magdaléna Suroviaková – 1.B + 4.A
3. odd.: Mgr. Gabriela Vrabcová – 2.A
4. odd.: Mgr. Adriána Laštíková – 3.A + 4.B
5. odd.: Ľudmila Užeková – 3.B a 5. ročník

Prihlášku dieťaťa do ŠKD prosíme odovzdať do 14.9.2022

Zaraďovanie žiakov a príspevok na úhradu

Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa:
48 € do 15.10.2022 (september-december)
90 € do 14.2.2023 (január-jún)
15 € /mesiac, deti čakajúce na spoje, súrodenca, krúžky do 13:30 – 8 €/mesiac.

Príspevok na úhradu za pobyt v ŠKD

Poplatok za ŠKD sa platí jednorazovo
48 € (september – december 2022) na číslo účtu SK27 0200 0000 0039 7812 1557;
90 € (január-jún 2023) na číslo účtu SK27 0200 0000 0039 7812 1557

Je potrebné zadať variabilný symbol žiaka viditeľný na edupage žiaka.
Do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa.

Prihhláška do ŠKD (PDF-nedá sa vpisovať)
Prihhláška do ŠKD (DOC-dá sa vpisovať)

Aktuality

Deň otvorených dverí

23. 3. 2023 sme privítali predškolákov skoro zo všetkých MŠ v našom meste.  Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na ďalšie stretnutie možno už na

Čítať viac »

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky

Zápis do ZŠ

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: