Základné info

Školský klub detí pri Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Zaraďovanie žiakov do ŠKD

Žiaci sa zaraďujú do ŠKD spravidla na jeden školský rok na základe prihlášky podanej zákonným zástupcom dieťaťa.

V školskom roku 2022/2023 plánujeme otvoriť 5 oddelení ŠKD.

1. odd.: Katarína Smeets Škvarková – 1.A + 4.A
2. odd.: Mgr. Magdaléna Suroviaková – 1.B + 4.A
3. odd.: Mgr. Gabriela Vrabcová – 2.A
4. odd.: Mgr. Adriána Laštíková – 3.A + 4.B
5. odd.: Ľudmila Užeková – 3.B a 5. ročník

Prihlášku dieťaťa do ŠKD prosíme odovzdať do 14.9.2022

Zaraďovanie žiakov a príspevok na úhradu

Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa:
48 € do 15.10.2022 (september-december)
72 € do 14.2.2023 (január-jún)
12 € /mesiac, deti čakajúce na spoje, súrodenca, krúžky do 13:30 – 6 €/mesiac.

Prihhláška do ŠKD (PDF-nedá sa vpisovať)
Prihhláška do ŠKD (DOC-dá sa vpisovať)

Príspevok na úhradu za pobyt v ŠKD

Poplatok za ŠKD sa platí jednorazovo
48 € (september – december 2022) na číslo účtu SK27 0200 0000 0039 7812 1557;
72 € (január-jún 2023) na číslo účtu SK27 0200 0000 0039 7812 1557

Je potrebné zadať variabilný symbol žiaka viditeľný na edupage žiaka.
Do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa.

Vážení rodičia!

V čase mimoriadnej situácie COVID -19 sú sprísnené podmienky pre pohyb žiakov v budove školy a pre realizáciu výchovno – vzdelávacej činnosti.
Školský poriadok nedovoľuje pohyb žiakov bez dozoru.
V priebehu roka sa vyskytnú situácie, kedy je žiak nútený počkať
(na súrodenca, rodiča, spoj, krúžok), vtedy je potrebné žiaka prihlásiť do ŠKD
(najneskôr do 14.9.2022).
Žiak, ktorý nenavštevuje ŠKD opúšťa budovu školy po vyučovaní a odobratí stravy v ŠJ.
Poplatok pre týchto žiakov je upravený. Bližšie informácie Vám poskytnú pani vychovávateľky ŠKD.

Za porozumenie Vám ďakujeme.

Prihhláška do ŠKD (PDF-nedá sa vpisovať)
Prihhláška do ŠKD (DOC-dá sa vpisovať)

Aktuality

Geografická olympiáda 

Dňa 23.11.2022 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Dokonca až 50 žiakov bolo úspešnými riešiteľmi zadaní geografickej olympiády. Na okresné kolo postupuje 9 žiakov z Cirkevnej

Čítať viac »

Požehnaný Advent!

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: