ICDL (ECDL)

Úspešné absolvovanie ICDL (ECDL)
Žiaci cirkevného gymnázia A. Radlinského (oktáva a septima) sa 10. 05. 2022 úspešne zúčastnili medzinárodného projektu INTERREG SR-ČR „Tvorba uceleného systému na vzdelávanie za účelom získania a zvýšenia digitálnych zručností pedagógov a žiakov stredných škôl“ z firmy UNI KREDIT. Po absolvovaní prípravy – vedenou Mgr. L. Šurinovou a Mgr. Ľ. Sahuľom sa zúčastnili certifikovania pod dohľadom certifikovaného komisára. Každý študent si mohol zvoliť 4 oblasti informatiky, z ktorých chceli byť testovaní. Úspešne bolo zložených 59 testov zo 60.
Študentov kvinty a sexty čaká certifikovanie 14. 6. 2022.
Benefity pre žiaka
– Príprava založená na medzinárodne platnej metodike
– Získanie medzinárodne platného certifikátu ICDL (ECDL)
– Certifikát ECDL je rešpektovaný na pracovnom trhu v Slovenskej republike, Českej republike, ako aj v celej EÚ
– ICDL (ECDL) certifikát je uznávaný na väčšine VŠ v Slovenskej republike a Českej republike ako zápočet a skúška z informatiky
Známy ako vodičský preukaz na počítače, systém certifikácie v oblasti IT, skrátene Systém ECDL, vznikol ako odpoveď:
– na problémy trhu práce, ako zisťovať a preukazovať schopnosti zvládnuť informačné technológie v praxi (digitálnu zručnosť, kvalifikovanosť, odbornosť)
– na potrebu medzinárodne a jednotne definovať, čo sú základné, stredne pokročilé a pokročilé digitálne zručnosti na bežnú prácu s počítačmi a následne ich dôveryhodne overovať.
Overovanie znalostí a zručností sa vykonáva pomocou medzinárodne uznávanej štandardizovanej metodiky. Overovacie skúšky (testy) sa zostavujú z neverejnej Bázy otázok a testov príslušnej úrovne. (www.ecdl.sk)

Dňa 14. 6. 2022 sa žiaci kvinty, sexty a dvaja žiaci septimy zúčastnili testovania na získanie certifikátu ICDL (ECDL). Bolo to v rámci medzinárodného projektu INTERREG SR-ČR „Tvorba uceleného systému na vzdelávanie za účelom získania a zvýšenia digitálnych zručností pedagógov a žiakov stredných škôl“ z firmy UNI KREDIT.

Za prípravu vďačíme Mgr. Lucii Šurinovej a Mgr. Ľubomírovi Sahuľovi. Zvolili sme si 4 oblasti z informatiky a v priebehu dňa sme sa postupne venovali 4 testom pozostávajúcich z teoretických otázok i praktických úloh. Počas testovania sme boli pod dohľadom certifikovaných komisárov, ktorí boli ochotní nám v prípade potreby vysvetliť otázky, ktorým sme neporozumeli.

V prípade úspešného zvládnutia nám môže certifikát pomôcť na vysokej škole aj na pracovnom trhu.

Dnes, 24.6. 2022 prišli výsledky testov a zvládli ich VŠETCI.
GRATULUJEME!!!

Aktuality

Práca v novej dielni

Pracovať v novozariadenej dielni je zábava. Žiaci používajú malé sústruhy na ktorých si môžu vyskúšať prácu s drevom. Vytvárajú rôzne figúrky a prívesky. Niektorí to

Čítať viac »

Svetový deň mlieka

Dňa 27. 9. 2023 sme si pripomenuli svetový deň mlieka v školách, ktorý je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre

Čítať viac »

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky

Zápis do MŠ

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: