Cena stravného lístka

Cena stravného lístka v školskom roku 2021/2022

MŠ: 1,65 €
ZŠ:
1.-4. ročník 1,55 €
5.-9. ročník 1,63 €
GYMNÁZIUM:
gymnázium (tercia – kvarta): 1,63 €
gymnázium (kvinta – oktáva): 1,73 €
desiata: 0,54 €
CUDZÍ STRAVNÍCI: 3,83 € (+ balné 0,37 € )
ZAMESTNANCI: 1,44 €

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie:

Skupina stravníkov Desiata Obed Olovrant Stravná jednotka – nákup potravín Príspevok na režijné náklady Stravný lístok celkom Doporučená mesačná platba
Stravník MŠ 0,36 0,85 0,24 1,45 0,20 1,65 33,00
Stravník ZŠ

(1.-4. ročník)

0,49

1,15

0,49

1,15

0,05

0,40

0,54

1,55

10,80 desiata

31,00 obed

Stravník ZŠ

(5.-9. ročník)

0,49

1,23

0,49

1,23

0,05

0,40

0,54

1,63

10,80 desiata

32,60 obed

Stravník Gymnázia

(tercia–kvarta)

0,49

1,23

0,49

1,23

0,05

0,40

0,54

1,63

10,80 desiata

32,60 obed

Stravník Gymnázia

(kvinta–oktáva)

0,49

1,33

0,49

1,33

0,05

0,40

0,54

1,73

10,80 desiata

34,60 obed

Aktuality

Pekné leto!

Pekné leto prajú všetci zamestnanci Cirkevnej spojenej školy! (aj tí, ktorí na fotografii nie sú, ale ešte sa pokúsime doplniť;-)    

Čítať viac »

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: