Cena stravného lístka

Cena stravného lístka v školskom roku 2022/2023

MŠ: 1,74 €
ZŠ:
1.-4. ročník 1,61 €
5.-9. ročník 1,70 €
GYMNÁZIUM:
gymnázium (tercia – kvarta): 1,70 €
gymnázium (kvinta – oktáva): 1,81 €
desiata: 0,67 €
CUDZÍ STRAVNÍCI: 3,91 € (+ balné 0,40 € )
ZAMESTNANCI: 1,44 €

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie:

Skupina stravníkov Desiata Obed Olovrant Stravná jednotka – nákup potravín Príspevok na režijné náklady Stravný lístok celkom Doporučená mesačná platba
Stravník MŠ 0,38 0,90 0,26 1,54 0,20 1,74 35,00
Stravník ZŠ

(1.-4. ročník)

0,62

1,21

0,62

1,21

0,05

0,40

0,67

1,61

13,40 desiata

32,00 obed

Stravník ZŠ

(5.-9. ročník)

0,62

1,30

0,62

1,30

0,05

0,40

0,67

1,70

13,40 desiata

34,00 obed

Stravník Gymnázia

(tercia–kvarta)

0,62

1,30

0,62

1,30

0,05

0,40

0,67

1,70

13,40 desiata

34,00 obed

Stravník Gymnázia

(kvinta–oktáva)

0,62

1,41

0,49

1,41

0,05

0,40

0,54

1,81

10,80 desiata

36,00 obed

Zamestnanci 1,41 1,41 0,03 1,44
29,00 obed

Aktuality

Geografická olympiáda 

Dňa 23.11.2022 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Dokonca až 50 žiakov bolo úspešnými riešiteľmi zadaní geografickej olympiády. Na okresné kolo postupuje 9 žiakov z Cirkevnej

Čítať viac »

Požehnaný Advent!

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: