Cena stravného lístka

Cena stravného lístka v školskom roku 2022/2023 od 1. 1. 2023

MŠ: 2,50 €
ZŠ:
1.-4. ročník 2,30 €
5.-9. ročník 2,50 €
GYMNÁZIUM:
gymnázium (kvarta): 2,50 €
gymnázium (kvinta – oktáva): 2,70 €
desiata: 0,85 €
CUDZÍ STRAVNÍCI: 5,10 € (+ balné 0,40 € )
ZAMESTNANCI: 1,95 €

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie:

Skupina stravníkov Finančné pásmo
Desiata Obed Olovrant Príspevok na režijné náklady Stravný lístok celkom Doporučená mesačná platba
Stravník MŠ 3. pásmo 0,50 1,20 0,40 0,40 2,50 50€
Stravník ZŠ

(1.-4. ročník)

3. pásmo 0,75 1,70 0,10

0,60

0,85

2,30

17€ desiata

46€ obed

Stravník ZŠ

(5.-9. ročník)

3. pásmo 0,75 1,90 0,10

0,60

0,85

2,50

17€ desiata

50€ obed

Stravník Gymnázia

(kvarta)

3. pásmo 0,75 1,90 0,10

0,60

0,85

2,70

17€ desiata

50€ obed

Stravník Gymnázia

(kvinta–oktáva)

3. pásmo 0,75 2,10 0,10

0,60

0,85

2,70

17€ desiata

54€ obed

Zamestnanci 3. pásmo 2,40 2,70 1,95
bez príspevku:
5,10
39€ obed
Cudzí stravníci 3. pásmo   2,40   2,70
0,40 (balné)
5,50
102€ (+8€ balné)

Aktuality

Deň otvorených dverí

23. 3. 2023 sme privítali predškolákov skoro zo všetkých MŠ v našom meste.  Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na ďalšie stretnutie možno už na

Čítať viac »

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky

Zápis do ZŠ

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: