Zápis do MŠ

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (do MŠ) na školský rok 2022/2023 sa budú podávať od 1. apríla 2020 do 31. mája 2022
Prihláška vo formáte PDF na stiahnutie

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa v žiadosti sa nebude vyžadovať
rodičia doložia dodatočne, do 15. júna 2022 alebo najneskôr do 4 týždňov od začiatku nástupu po otvorení škôl.

Rozhodnutia o prijatí budú vydané do 30. júna 2022.

Viac info u: p. zástupkyne O. Jurigovej 0944 281 181, E-mail: otilia.jurigova@radlinskeho.sk

Do MŠ môže byť prijaté iba dieťa, ktoré do 31.8.2022 dovŕši vek 3 roky.

Postup:

 1. stiahnuť tlačivo > „žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie“ (PDF) <
 2. obojstranne vytlačiť (ideálne na 1 list),
 3. vypísať všetky povinné údaje (rod. číslo! – na to sa najčastejšie zabúda)
 4. podpísať obidvomi rodičmi.
 5. Tento školský rok, vzhľadom na mimoriadnu situáciu, nemusí byť žiadosť potvrdená pediatrom (deti budú prijaté na adaptačný pobyt, ktorý sa po
  3 mesiacoch, ak sa nevyskytnú žiadne problémy, automaticky zmení na riadny pobyt – poldenný alebo celodenný)
 6. tlačivo žiadosti doručiť do školy
  – poštou na adresu: Cirkevná spojená škola, Okružná 2062/25, Dolný Kubín
  – alebo vhodiť do schránky pri hlavnom vchode školy
  – alebo priniesť do MŠ po obnovení prevádzky MŠ najneskôr do 31. 5. 2022.
 7. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí bude rodičom (z. z.) doručené v zákonnom termíne do 30. 6. 2022.

Upozornenie:

deti mladšie ako 3 roky môžu byť prijaté do MŠ, len ak to dovoľuje voľná kapacita MŠ;
– prednosť zo zákona majú deti s odkladom povinnej školskej dochádzky, deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky („predškoláci“) a deti staršie ako 3 roky.
– Pomocné interné kritérium: zohľadní sa súrodenec dieťaťa, navštevujúci niektorú z organizačných zložiek školy (ZŠ, G, MŠ)

Aktuality

Geografická olympiáda 

Dňa 23.11.2022 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Dokonca až 50 žiakov bolo úspešnými riešiteľmi zadaní geografickej olympiády. Na okresné kolo postupuje 9 žiakov z Cirkevnej

Čítať viac »

Požehnaný Advent!

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: