Zápis do MŠ

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (do MŠ) na školský rok 2022/2023 sa budú podávať od 1. apríla 2020 do 31. mája 2022
Prihláška vo formáte PDF na stiahnutie

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa v žiadosti sa nebude vyžadovať
rodičia doložia dodatočne, do 15. júna 2022 alebo najneskôr do 4 týždňov od začiatku nástupu po otvorení škôl.

Rozhodnutia o prijatí budú vydané do 30. júna 2022.

Viac info u: p. zástupkyne O. Jurigovej 0944 281 181, E-mail: otilia.jurigova@radlinskeho.sk

Do MŠ môže byť prijaté iba dieťa, ktoré do 31.8.2022 dovŕši vek 3 roky.

Postup:

 1. stiahnuť tlačivo > „žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie“ (PDF) <
 2. obojstranne vytlačiť (ideálne na 1 list),
 3. vypísať všetky povinné údaje (rod. číslo! – na to sa najčastejšie zabúda)
 4. podpísať obidvomi rodičmi.
 5. Tento školský rok, vzhľadom na mimoriadnu situáciu, nemusí byť žiadosť potvrdená pediatrom (deti budú prijaté na adaptačný pobyt, ktorý sa po
  3 mesiacoch, ak sa nevyskytnú žiadne problémy, automaticky zmení na riadny pobyt – poldenný alebo celodenný)
 6. tlačivo žiadosti doručiť do školy
  – poštou na adresu: Cirkevná spojená škola, Okružná 2062/25, Dolný Kubín
  – alebo vhodiť do schránky pri hlavnom vchode školy
  – alebo priniesť do MŠ po obnovení prevádzky MŠ najneskôr do 31. 5. 2022.
 7. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí bude rodičom (z. z.) doručené v zákonnom termíne do 30. 6. 2022.

Upozornenie:

deti mladšie ako 3 roky môžu byť prijaté do MŠ, len ak to dovoľuje voľná kapacita MŠ;
– prednosť zo zákona majú deti s odkladom povinnej školskej dochádzky, deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky („predškoláci“) a deti staršie ako 3 roky.
– Pomocné interné kritérium: zohľadní sa súrodenec dieťaťa, navštevujúci niektorú z organizačných zložiek školy (ZŠ, G, MŠ)

Aktuality

Deň otvorených dverí

23. 3. 2023 sme privítali predškolákov skoro zo všetkých MŠ v našom meste.  Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na ďalšie stretnutie možno už na

Čítať viac »

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky

Zápis do ZŠ

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: