Vyhľadať
Close this search box.

Zápis do MŠ

Zápis do materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
na školský rok 2023 – 2024 sa uskutoční v pracovných dňoch
od 2. mája do 31. mája 2023
Ponúkame:

 • komplexnú celodennú (príp. poldennú) starostlivosť od 6.30 do 16.30
 • výchovu v kresťanskom duchu kvalifikovanými vyučujúcimi, podnetné prostredie na fyzický, psychický a duchovný rozvoj detí
 • realizácie rozvíjajúcich duchovných aktivít – každodenná modlitba, pondelkové desiatky sv. ruženca, rôzne príležitostné náboženské aktivity (Katechézy Dobrého Pastiera, Jesseho strom,
 • Pôstna cesta, Májové kvetinky, detské sv. omše)
 • činnosť zariadenia aj počas prázdnin – podľa záujmu rodičov
 • úzky kontakt so základnou školou, poradenskými centrami, psychológom, logopédom, kňazom
 • pomoc pedagogických asistentov a špeciálneho pedagóga v MŠ
 • možnosť výraznejšieho rozvoja dieťaťa podľa jeho záujmov a nadania v krúžkoch školského Centra voľného času a ZUŠ P. M. Bohúňa
 • kultúrnu a spoločenskú činnosť v spolupráci s ostatnými organizačnými zložkami cirkevnej spojenej školy
 • plynulý prechod do ZŠ s možnosťou pokračovať v štúdiu na 4-ročnom gymnáziu, ktoré je taktiež súčasťou školy
 • pri voľnej kapacite prijmeme aj deti mladšie ako 3 roky
Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (do MŠ) na školský rok 2023/2024 sa budú podávať od 2. mája 2023 do 31. mája 2023
Žiadosť vo formáte PDF na stiahnutie
Viac info: u p. zástupkyne O. Jurigovej 0944 281 181, e-mail: otilia.jurigova@radlinskeho.sk
Postup:

 1.  stiahnuť tlačivo > „žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie“ (PDF), obojstranne vytlačiť (na 1 list); prípadne si ho vyzdvihnúť v MŠ v pracovných dňoch od 6:30 do 16:30, či na recepcii školy
 2.  vypísať všetky povinné údaje (rod. číslo! – na to sa najčastejšie zabúda)
 3.  podpísať obidvomi rodičmi
 4.  potvrdiť pediatrom zdravotnú spôsobilosť dieťaťa na pobyt v MŠ
 5.  tlačivo žiadosti doručiť do školy (príp. aj tlačivo vyhlásenia o dohode z. z.)

– poštou na adresu: Cirkevná spojená škola, Okružná 2062/25, 026 01 Dolný Kubín
– alebo vhodiť do schránky pri hlavnom vchode školy
– alebo priniesť osobne do MŠ najneskôr do 31. 5. 2023
-odoslať naskenované vypísané, obidvomi rodičmi podpísané a lekárom potvrdené
tlačivo žiadosti prostredníctvom e-mailu (otilia.jurigova@radlinskeho.sk)
6. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí bude rodičom (z. z.) doručené v zákonnom termíne
do 19. 6. 2023. Pre vydanie rozhodnutia je možné priložiť tlačivo Písomného vyhlásenia o dohode zákonných zástupcov.*

*Podľa §144a školského zákona v znení účinnom od 1. 1. 2022 sa rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa doručuje obom zákonným zástupcom dieťaťa osobitne, bez ohľadu na ich doručovaciu adresu. Riaditeľ školy doručí rozhodnutie iba jednému zákonnému zástupcovi len v prípade, ak sa tak zákonní zástupcovia dohodli a túto dohodu deklarovali písomným vyhlásením podľa §144a ods.4 školského zákona, ktoré doručili riaditeľovi školy.

Upozornenie:
deti mladšie ako 3 roky (narodené od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021) môžu byť prijaté do MŠ, len ak to dovoľuje voľná kapacita MŠ;
Prednosť zo zákona majú:

 • deti, ktoré pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní
 • deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné („predškoláci“)
 • deti staršie ako 3 roky.

Pomocné interné kritérium:
zohľadní sa súrodenec dieťaťa, navštevujúci niektorú z organizačných zložiek
Cirkevnej spojenej školy (ZŠ, G, MŠ)

Ak bude vaše dieťa na základe žiadosti prijaté do inej MŠ, upovedomte o tom, prosím, všetky ostatné MŠ, kde ste si tiež podali žiadosť.

Kontakty:
tel.: MŠ – 0944 281 181;
tel. riaditeľ skoly.  – 0911 876 026;
www.radlinskeho.sk
www.facebook.com/radlinskeho

Aktuality

Týždeň s Aladinom

V týždni 25.3. – 29.3. sme sa vydali do rozprávky Aladin. Čítali sme si rozprávku, používali sme aplikáciu Readmio, vypracovali sme si pracovné listy z

Čítať viac »

Noc s Andersenom

V týždni 11. – 15. 3. sme sa celý prvý stupeň zapojili do medzinárodnej aktivity Noc s Andersenom. Tvorili sme na rozprávku Snehová kráľovná. Pracovali

Čítať viac »
Podporte nás 2%

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky
Otvárame aj v šk. roku 2024/25
Deň otvorených dverí bude
(piatok) 26.1.2024
alebo
(pondelok) 29. 1. 2024
o 10:00 v priestoroch školy

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci:

Národný projekt POP III