Spoločenstvo rodičov

Spoločenstvo rodičov a priateľov školy pri cirkevnej škole A. Radlinského v Dolnom Kubíne
Okružná 2062/25, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 420 56853

>S T A N O V Y<

predseda: Ing. Ján Šimún: jan.simun@cargoroutes.eu

pokladníčka: Xénia Dúhová
tajomníčka: Eva Diškancová
revízor: Ing. Gabriela Jackulíková

(Triedny aktív) Trieda: Meno a priezvisko:
MŠ 1 MVDr. Jarmila Hečková, Juraj Florek
MŠ 2 MUDr. Veronika Geburov, Ing. Juraj Škvarka
MŠ 3 Mgr. Magdaléna Bartošová, Mgr. Daniela Langová
MŠ 4 Žofia Bobčeková, Veronika Moravcová
1.A Anna Beťková, Anna Vlžáková
1.B Mgr. Katarína Palugová, Milan Pisarčík
2.A Mgr. Michaela Kaliská Šubová, Mgr. Anna Fatinová
2.B Ivana Hajdúchová, Eva Hlavatíková
3.A Mgr. Zuzana Kuhejdová, Iveta Vráblová
3.B Mgr. Peter Drozd, Bc. Blanka Jamrichová
4.A Lenka Babničová, Eva Hanková
4.B Ľubomíra Ferancová, Lívia Záhorová
5.A Zuzana Mračková, Lucia Zelinová
5.B Janka Papánová, Mária Nikitins
6.A Mgr. Alena Lacková, Tereza Ondreková
6.B Veronika Zoššáková, Jana Jonáková
7.A MUDr. Miroslav Žáčik, Silvia Povalová
7.B Mgr. Katarína Bystrianska, Martina Jokelová
8.A Edita Mordelová, Mária Pazderová
9.A Lenka Kapinová, Mgr. Mária Tokárová
tercia Ing. Eva Juhasová, Lenka Priesolová
kvarta Xénia Dúhová, Iveta Salvová
kvinta Katarína Chládeková
sexta JUDr. Eva Peničková, Ing. Anton Nemček
septima Antónia Leginusová, Terézia Matušáková
oktáva Ján Šimún, Eva Diškancová

Aktuality

Geografická olympiáda 

Dňa 23.11.2022 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Dokonca až 50 žiakov bolo úspešnými riešiteľmi zadaní geografickej olympiády. Na okresné kolo postupuje 9 žiakov z Cirkevnej

Čítať viac »

Požehnaný Advent!

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: