GDPR

Záväzné zásady spracovania osobných údajov
Poverená osoba:
Poverenou osobou na ohlasovanie bezpečnostných incidentov v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne je Mgr. Pavlína Ševčíková – kontakt: 0911 797 102,
pavlina.sevcikova@radlinskeho.sk

Aktuality

Geografická olympiáda 

Dňa 23.11.2022 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Dokonca až 50 žiakov bolo úspešnými riešiteľmi zadaní geografickej olympiády. Na okresné kolo postupuje 9 žiakov z Cirkevnej

Čítať viac »

Požehnaný Advent!

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: