Vyhľadať
Close this search box.

Projekty

Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu
 

Erasmus+      2020-23

Wedding Traditions, Cultural Awareness
(Svadobné tradície, Kultúrne povedomie)ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:
Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+
ČÍSLO ZMLUVY:
2020-1-SK01-KA229-078209_1
Erasmus +     2014-2017
Naša škola je zapojená do projektov eTwinning

www.etwinning.sk
Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!

Projekt s Nadáciou ORANGE

Národný projekt POP III
https://nivam.sk/np-pop3/
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II
Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk
https://archiv.mpc-edu.sk/sk/nppop-2/oprojekte Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk
Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk
Prijímateľ Národného projektu: www.mpc-edu.sk
   
Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách
s využitím elektronického testovania
(PDF)> Vstup do e-Testu <
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk
Letná škola – rozvojový projekt ministerstva školstva
(Mgr. Adriána Laštíková)
Spolu múdrejší 3

– program doučovania ministerstva školstva

pre podrobnejšie info kliknite na odkaz
https://radlinskeho.sk/spolu-mudrejsi-3/
(Mgr. Adriána Laštíková)

Šanca pre všetkých – dotácia mesta Dolný Kubín na letnú činnosť Prázdninové všeličo
(Mgr. Adriána Laštíková)
ČSOB nadácia – 6. 7. 2018 bolo otvorené pri Cirkevnej spojenej škole workoutové ihrisko. Projekt “ V zdravom tele, zdravý duch“ finančne podporila Nadácia ČSOB. Na otvorení sa zúčastnili žiaci a učitelia Cirkevnej spojenej školy a pani Andrea Sviteková, koordinátoka projektu za ČSOB. Ďakujem všetkým, ktorí pomohli pri realizácii projektu, predovšetkým Nadácii ČSOB za finančnú podporu.
(Mgr. Adriána Laštíková)
Spolu úspešnejší 1 (2021)

– program doučovania pre stredoškolákov ministerstva školstva
(Mgr. Ľubomír Sahuľ)
Spolu úspešnejší 2 (2022)

– program doučovania pre stredoškolákov ministerstva školstva
(Mgr. Ľubomír Sahuľ)
Projekt Renovabis, NDBA Cup 2019 – Obnova basketbalového vybavenia telocvične a turnaj stredných cirkevných škôl diecézy.
(Mgr. Martin Mydliar)
Projekt ITakadémia – 2017-2022 – Vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.
Čo sme z projektu získali: – napr. zapojenie žiakov a učiteľov do webinárov počas pandémie na rozšírenie si digitálnych kompetencií, návšteva Žilinskej univerzity v Žiline so žiakmi na workshopoch, overovanie metodík našimi žiakmi, ktoré sa využívajú v praxi (prírodovedné predmety), workshop na našej škole – vodíkové autíčka, využitie a preplatenie Inovačných vzdelávaní pre pedagógov – prírodovedné predmety, príprava a preplatenie certifikátov pre učiteľovej našej školy, financovanie vzdelávania pre Školského digitálneho koordinátora, získanie financovanie inovačného vzdelávania učiteľov. (Mgr. Lucia Šurinová)
Nadácia Orange (2022)

pre podrobnejšie info kliknite na odkaz

https://radlinskeho.sk/starsi-mladsim-tvorime-komunitu-2022/

(Mgr. Lucia Šurinová)

Nadácia PONTIS – Telekom ENTER
 
pre podrobnejšie info kliknite na odkaz

https://radlinskeho.sk/smart-home/

(Mgr. Lucia Šurinová)

Medzinárodný projekt INTERREG SR-ČR 2022-2023
– Čo sme z projektu získali: Preplatenie certifikátov pre všetkých žiakov 2.stupňa cirkevného gymnázia A. Radlinského (kvinta, sexta, septima, oktáva) + preplatenie vzdelávania 2 učiteľov, možnosť získať mobilnú učebňu na stálo a certifikovať nielen študentov našej školy.
(Mgr. Lucia Šurinová, Mgr. Ľubomír Sahuľ)
Školský digitálny koordinátor 2021/2022 pre gymnázium
-Úlohou školského digitálneho koordinátora je koordinovať informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií s cieľom podporiť transformáciu vzdelávania a školy pre 21. storočie, resp. digitálnu budúcnosť.
Čo sme z projektu získali: neformálne a formálne vzdelávanie pedagógov a žiakov školy. Zvýšenie digitálnych kompetencií učiteľa informatiky. Plán rozvoja digitálnych zručností pedagógov školy do roku 2024. Integrovanie tém na zvyšovanie digitálnych zručností žiakov cirkevného gymnázia, vydanie časopisu pre učiteľov – Šikovný učiteľ na rozšírenie si vedomostí z IKT oblasti pre učiteľov (Mgr. Lucia Šurinová)
Rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
na zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných školách a stredných školách
-Cieľom rozvojového projektu bolo zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných a stredných školách, vrátane špeciálnych škôl, prostredníctvom nákupu bežných a kapitálových výdavkov. Získali sme cca 5000€ na nákup elektrického kotla a chladničky do ŠJ.
(Ľubica Valkovičová)
Nadácia Kia Motors Slovakia 2018
– grantový program Smart region – Vzdelávanie pre učiteľov (Mgr. Mária Luptáková)

Aktuality

Viedeň

Dňa 28.5. 2024 sme podnikli výlet do zahraničia. S triedami 9.A, 9.B a sexta sme navštívili Viedeň. Naša cesta Viedňou začala pri zámku Schönbrunn (sídlo

Čítať viac »
Podporte nás 2%

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky
Otvárame aj v šk. roku 2024/25
Deň otvorených dverí bude
(piatok) 26.1.2024
alebo
(pondelok) 29. 1. 2024
o 10:00 v priestoroch školy

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci:

Národný projekt POP III