Vyhľadať
Close this search box.

Smart home

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy ENTER pre školy 2021 – Digitálna generácia od Nadácie pontis a Nadačného fondu Telekom.

Získali sme grand vo výške 1000€ na nákup hardvéru – micro:bitu.

Micro:bit je malý programovateľný počítač, ktorý je využiteľný v rôznych predmetoch okrem informatiky aj napríklad počas geografia, matematiky alebo hudobnej výchovy.

My sme vytvorili projekt, v ktorom sme sa zamerali vybudovať interaktívny mini SMART HOME počas 4 mesiacov.

Nepracovali sme len na hodinách informatiky, ale aj počas poobedných krúžkov, výtvarnej výchovy či technickej výchovy a to individuálne aj skupinovo. Počas poobedných krúžkov sa zapájali hlavne žiaci/ žiačky z 8.A a 5.B. Počas vyučovacích hodín technickej výchovy chlapcov aj dievčat sme dotvárali otvorenú maketu domu. Na projekte spolupracovali dve zložky žiaci osemročného gymnázia a žiaci druhého stupňa základnej školy. Micro:bit sme využili na zabezpečenie jednotlivých prvkov smart napr. zapnutie svetla pri pohybe, vytvorenie alarmu pre domácnosť, udržiavanie teploty v domácnosti – pri zvýšení teploty zapnutie ventilátora, diaľkové ovládače. Vytvorili sme aj elektrické autíčko na diaľkové ovládanie s využitím senzorov. Celý projekt slúžil aj ako motivácia žiakov počas vyučovacích hodín, aby videli využiteľnosť informatiky v praxi, napríklad aj v podobe interaktívneho – smart domu. Snažili sme sa im zatraktívnili IT profesiu. Poukázali sme aj na šetrenie prírody, napríklad vhodnými časovačmi.

Na začiatku projektu mali naši žiaci a študenti nulové (alebo len veľmi nízke) skúsenosti z micro:bitom, skôr individuálneho charakteru. Počas projektu sme ich získavali aj vďaka vzdelávaniam na portáli Učíme s hardvérom a mnohokrát bádateľským spôsobom. Vyučovanie informatiky pre mnohých nabralo úplne iný rozmer. Počas projektu sme vytvorili aj komunitu mladších žiakov so staršími žiakmi, a tak si žiaci navzájom odovzdávali skúsenosti. Na škole sa nachádzajú aj integrovaní žiaci so špeciálnymi potrebami, ktorých sme tiež do projektu zapojili.

Autorka projektu
Mgr. Lucia Šurinová
lucia.surinova@radlinskeho.sk

Aktuality

Viedeň

Dňa 28.5. 2024 sme podnikli výlet do zahraničia. S triedami 9.A, 9.B a sexta sme navštívili Viedeň. Naša cesta Viedňou začala pri zámku Schönbrunn (sídlo

Čítať viac »
Podporte nás 2%

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky
Otvárame aj v šk. roku 2024/25
Deň otvorených dverí bude
(piatok) 26.1.2024
alebo
(pondelok) 29. 1. 2024
o 10:00 v priestoroch školy

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci:

Národný projekt POP III