Hodnotiace správy

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2020/2021
Základná škola s materskou školou Andreja Radlinského
Centrum voľného času
Cirkevné gymnázium Andreja Radlinského
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2019/2020
Základná škola s materskou školou Andreja Radlinského
Centrum voľného času
Cirkevné gymnázium Andreja Radlinského
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2018/2019
Základná škola s materskou školou Andreja Radlinského
Centrum voľného času
Cirkevné gymnázium Andreja Radlinského
správy zo starších rokov sú na starej www stránke školy  

Aktuality

Požehnaný Advent!

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: