Rada školy

POZOR – dôležitá výzva
Vážení rodičia.
Na základe ukončenia funkčného obdobia všetkých členov Rady školy pri
Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne vyhlasujem voľby na člena Rady
školy – zástupcu rodičov základnej školy a gymnázia
na 12. – 14. októbra 2022.
PDF s podrobnou informáciou
Vážení rodičia.
Na základe ukončenia funkčného obdobia všetkých členov Rady školy pri
Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne vyhlasujem voľby na člena Rady
školy – zástupcu rodičov materskej školy
na 12. a 13. októbra 2022.
PDF s podrobnou informáciou
Na základe ukončenia funkčného obdobia všetkých členov Rady školy pri Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne vyhlasujem voľby na člena Rady školy – zástupcu pedagogických zamestnancov Cirkevnej spojenej školy v Dolnom Kubíne
na 12. – 14. októbra 2022.
PDF s podrobnou informáciou
Na základe ukončenia funkčného obdobia všetkých členov Rady školy pri
Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne vyhlasujem voľby na člena Rady
školy – zástupcu nepedagogických zamestnancov Cirkevnej spojenej školy
v Dolnom Kubíne na 12. októbra 2022.
PDF s podrobnou informáciou
Aktualizovaný štatút Rady školy
Plán zasadnutí rady školy pre rok 2023
Výročná správa rady školy za rok 2023
Plán zasadnutí rady školy pre rok 2021
Výročná správa rady školy za rok 2021
Výročná správa rady školy za rok 2020

Aktuálni členovia rady školy:

Mgr. Tibor Koval – predseda zástupca pedagogických zamestnancov
Prof. Ľubomír Pekarčík, PhD. zástupca zriaďovateľa
Ing. Mária Pazderová zástupca zriaďovateľa
Peter Vrábel zástupca zriaďovateľa
Mgr. Andrej Kuhejda zástupca zriaďovateľa
Lenka Priesolová zástupca rodičov ZŠ a gymnázia
Andrea Sviteková zástupca rodičov ZŠ a gymnázia
Ing. Peter Gebura zástupca rodičov MŠ
Mgr. Martin Mydliar za učiteľov-gymnázia
Patrícia Hvolková zástupca nepedagogických zamestnancov
Simona Fecková zástupca študentov

Aktuality

Práca v novej dielni

Pracovať v novozariadenej dielni je zábava. Žiaci používajú malé sústruhy na ktorých si môžu vyskúšať prácu s drevom. Vytvárajú rôzne figúrky a prívesky. Niektorí to

Čítať viac »

Svetový deň mlieka

Dňa 27. 9. 2023 sme si pripomenuli svetový deň mlieka v školách, ktorý je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre

Čítať viac »

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky

Zápis do MŠ

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: