Rada školy

POZOR – dôležitá výzva
Vážení rodičia.
Na základe ukončenia funkčného obdobia všetkých členov Rady školy pri
Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne vyhlasujem voľby na člena Rady
školy – zástupcu rodičov základnej školy a gymnázia
na 12. – 14. októbra 2022.
PDF s podrobnou informáciou
Vážení rodičia.
Na základe ukončenia funkčného obdobia všetkých členov Rady školy pri
Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne vyhlasujem voľby na člena Rady
školy – zástupcu rodičov materskej školy
na 12. a 13. októbra 2022.
PDF s podrobnou informáciou
Na základe ukončenia funkčného obdobia všetkých členov Rady školy pri Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne vyhlasujem voľby na člena Rady školy – zástupcu pedagogických zamestnancov Cirkevnej spojenej školy v Dolnom Kubíne
na 12. – 14. októbra 2022.
PDF s podrobnou informáciou
Na základe ukončenia funkčného obdobia všetkých členov Rady školy pri
Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne vyhlasujem voľby na člena Rady
školy – zástupcu nepedagogických zamestnancov Cirkevnej spojenej školy
v Dolnom Kubíne na 12. októbra 2022.
PDF s podrobnou informáciou
Aktualizovaný štatút Rady školy
Plán zasadnutí rady školy pre rok 2021
Výročná správa rady školy za rok 2021
Výročná správa rady školy za rok 2020

Aktuálni členovia rady školy:

Mgr. Tibor Koval – predseda za učiteľov ZŠ
Prof. Ľubomír Pekarčík za zriaďovateľa
Ing. Mária Pazderová za zriaďovateľa
Peter Vrábel za zriaďovateľa
Mgr. Hedviga Janotíková za učiteľov MŠ
Mgr. Ján Baňas za rodičov-gymnázium
Peter Jonák za rodičov ZŠ
Vladimír Hajdúch za rodičov-MŠ
Mgr. Martin Mydliar za učiteľov-gymnázia
Patrícia Hvolková za nepedagog. zamestnancov
Klára Škvarková za žiakov

Aktuality

Geografická olympiáda 

Dňa 23.11.2022 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Dokonca až 50 žiakov bolo úspešnými riešiteľmi zadaní geografickej olympiády. Na okresné kolo postupuje 9 žiakov z Cirkevnej

Čítať viac »

Požehnaný Advent!

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: