Všeobecné pokyny

Oznam školskej jedálne na školský rok 2022/2023
Prihlasovanie na stravovanie bude možné od 24. augusta 2022 v čase od 7.00 – 14.00 v kancelárii ŠJ
Postup prihlásenia žiakov a zamestnancov CSŠ, ktorí už boli stravníkmi ŠJ:
1) Potvrdiť záujem o stravovanie v novom školskom roku, čím bude aktivovaný čipový kľúč:
– telefonicky na čísle 0911 234 860,
– e-mailom odhlasovanie@gmail.com,
Text: prihlasujem žiaka na stravovanie v ŠJ: Meno a priezvisko žiaka, ročník,
obedy od (dátum)
– prípadne osobne v kancelárii školskej jedálne
2) Zaplatiť stravné na mesiac september 2022 podľa doporučenej mesačnej platby.

Bez prihlásenia sa a zaplatenia, nebude stravník prihlásený na stravovanie!

Postup prihlásenia nových žiakov:
Noví žiaci, ktorí majú záujem o stravovanie v školskej jedálni, sa musia prihlásiť osobne v kancelárii ŠJ,
kde zákonný zástupca vypíše zápisný lístok (ktorý je možné si stiahnuť tu a už vypísaný priniesť do kancelárie ŠJ.)

Zároveň im bude vydaný čipový kľúč za poplatok 2,- € a pridelený variabilný symbol, ktorý je potrebné uvádzať pri platbách za stravné.
Po zaplatení mesačnej platby bude stravník automaticky prihlásený na stravovanie.

Postup prihlásenia detí MŠ:

1) Potvrdiť záujem o stravovanie:
– telefonicky na čísle 0911 234 860,
– e-mailom odhlasovanie@gmail.com
Text: prihlasujem dieťa na stravovanie v ŠJ: Meno a priezvisko žiaka, desiata, obed, olovrant od (dátum)
– prípadne osobne v kancelárii školskej jedálne.
2) Zaplatiť stravné na mesiac september 2022 podľa doporučenej mesačnej platby.

Bez prihlásenia sa a zaplatenia, nebude stravník prihlásený na stravovanie!

Nové deti je potrebné prihlásiť osobne, alebo telefonicky v kancelárii ŠJ, kde zákonný zástupca vypíše zápisný lístok (ktorý je možné si stiahnuť tu a už vypísaný priniesť do kancelárie ŠJ.)
Deti MŠ nemajú čipový kľúč.

Platby:Platbu za stravné na september 2022 prosíme uskutočniť do 30.08.2022.
Platby prosíme uhradiť za každého stravníka osobitne, pretože každý stravník má
pridelený vlastný variabilný symbol, ktorý sa nemení.
Číslo účtu školskej jedálne: IBAN: SK38 0200 0000 0000 0823 2332
(doplňujúci údaj: Meno a Priezvisko žiaka, trieda)

Odhlasovanie stravy:
edupage www.zcsradlin.edupage.org
edupage mobilná aplikácia
e-mailom na adrese: odhlasovanie@gmail.com
Odhlasovanie a prihlasovanie stravy je možné len do 14:00 v predchádzajúci deň. V prípade nepredvídanej udalosti napr. ochorenie dieťaťa, je možné ho odhlásiť do 7:00 ráno v aktuálny deň.
Počas neprítomnosti žiaka v škole sa obed do obedára nevydáva
(§2, vyhláška 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania), Vašou povinnosťou je žiaka odhlásiť zo stravovania.
Za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje.

Strata čipového kľúča:
Pri strate čipu nestráca stravník nárok na obed, je ale potrebné stratu ihneď nahlásiť v kancelárii ŠJ, aby nedošlo k zneužitiu čipového kľúča. Nahlásením straty bude kľúč zablokovaný. Stravníkovi bude vydaný nový čipový kľúč za poplatok 5,- €.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa školskej jedálne nájdete na stránke školy www.radlinskeho.sk v sekcii školskej jedálne.

Kontakt: Ľubica Valkovičová – vedúca ŠJ
Mgr. Jana Čaučíková – administratívny pracovník ŠJ
e-mail: odhlasovanie@gmail.com
telefón: 0911 234 860

Aktuality

Deň otvorených dverí

23. 3. 2023 sme privítali predškolákov skoro zo všetkých MŠ v našom meste.  Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na ďalšie stretnutie možno už na

Čítať viac »

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky

Zápis do ZŠ

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: