Info o prihlasovaní na stravu

Informácie o prihlasovaní na stravovanie v školskej jedálni v novom školskom roku 2023/2024

Vážení rodičia,

v prípade že máte záujem o stravovanie detí v školskej jedálni v školskom roku 2023/2024, je potrebné aby ste mali odovzdaný zápisný lístok, ktorý je platný na celú školskú dochádzku.

Žiaci a deti,  ktoré sa stravovali  minulý šk. rok (nepotrebujú už zápisný lístok), budú od pondelka 4.9.2023 automaticky prihlásené na stravu a to po uhradení platby na mesiac september najneskôr do 30.8.2023.
Po tomto termíne je prihlásenie na stravu možné len prostredníctvom e-mailu: odhlasovanie@gmail.com, alebo telefonicky: 0911234860.
V prípade zmeny v odoberaní desiat, obedov alebo olovrantov v novom šk. roku, nás prosím informujte.

Postup prihlásenia nových žiakov:

Noví žiaci, ktorí majú záujem o stravovanie v školskej jedálni, sa musia prihlásiť osobne v kancelárii ŠJ, kde zákonný zástupca vypíše zápisný lístok a návratku, ktoré je možné stiahnuť si aj na stránke školy. Zároveň im bude vydaný čipový kľúč za poplatok 2,00 € a priradený variabilný symbol, ktorý je potrebné uvádzať pri platbách za stravné.

Postup prihlásenia nových detí MŠ:

Nové deti je potrebné prihlásiť osobne v kancelárii ŠJ, kde zákonný zástupca vypíše zápisný lístok, ktorý je možné stiahnuť si aj na stránke školy. Deti v MŠ nemajú čip. Bude im priradený variabilný symbol, ktorý je potrebné uvádzať pri platbách za stravné.

Číslo účtu školskej jedálne: IBAN: SK38 0200 0000 0000 0823 2332  (doplňujúci údaj: meno a priezvisko žiaka, trieda)

Platby za stravné prosíme uhradiť za každého stravníka osobitne aj s variabilným symbolom, ktorý sa nemení.
Podrobnejšie informácie týkajúce sa školskej jedálne nájdete na stránke školy www.radlinskeho.sk v sekcii školskej jedálne.
Kontakt: Ľubica Valkovičová – vedúca ŠJ, Mgr. Jana Čaučíková – administratívny pracovník ŠJ    

e-mail: pdhlasovanie@gmail.com
telefón: 0911234860

Aktuality

Práca v novej dielni

Pracovať v novozariadenej dielni je zábava. Žiaci používajú malé sústruhy na ktorých si môžu vyskúšať prácu s drevom. Vytvárajú rôzne figúrky a prívesky. Niektorí to

Čítať viac »

Svetový deň mlieka

Dňa 27. 9. 2023 sme si pripomenuli svetový deň mlieka v školách, ktorý je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre

Čítať viac »

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky

Zápis do MŠ

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: