Všeobecné pokyny

Oznam školskej jedálne na školský rok 2021/2022
Prihlasovanie na stravovanie bude možné od 23. augusta 2021 v čase od 7.00 – 14.30 v kancelárii ŠJ
(z dôvodu prevencie ochorenia Covid 19 je možné sa prihlasovať aj e-mailom, alebo telefonicky)

Postup prihlásenia žiakov a zamestnancov CSŠ, ktorí už boli stravníkmi ŠJ:
1) Zaplatiť stravné na mesiac september 2021 podľa doporučenej mesačnej platby.
2) Prihlásiť sa na stravovanie, čím bude aktivovaný čipový kľúč:
– telefonicky na čísle 0911 234 860,
– e-mailom odhlasovanie@gmail.com,
– prípadne osobne v kancelárii školskej jedálne
3) Vyplnený a podpísaný zápisný lístok platný od šk. roku 2021/2022, ktorý je možné stiahnuť si tu: (formát:PDF), prosíme vhodiť do schránky umiestnenej pri vstupe do budovy školy.

Bez zaplatenia a prihlásenia sa – aktivovania čipu, nebude stravník prihlásený na stravovanie!

Postup prihlásenia nových žiakov:
Noví žiaci, ktorí majú záujem o stravovanie v školskej jedálni, sa musia prihlásiť osobne v kancelárii ŠJ, kde zákonný zástupca vypíše zápisný lístok (ktorý je možné si stiahnuť tu a už vypísaný priniesť do kancelárie ŠJ.)
Zároveň im bude vydaný čipový kľúč za poplatok 2,- € a pridelený variabilný symbol, ktorý je potrebné uvádzať pri platbách za stravné. Po zaplatení mesačnej platby bude stravník automaticky prihlásený na stravovanie.

Postup prihlásenia detí MŠ:
1) Zaplatiť stravné na mesiac september 2021 podľa doporučenej mesačnej platby.
2) Potvrdiť záujem o stravovanie:
– telefonicky na čísle 0911 234 860,
– e-mailom: odhlasovanie@gmail.com,
– prípadne osobne v kancelárii školskej jedálne.
3) Vyplnený a podpísaný zápisný lístok platný od šk. roku 2021/2022, ktorý je možné stiahnuť si tu, prosíme vhodiť do schránky umiestnenej pri vstupe do budovy školy.
Prípadne si ho môžete vypísať a poslať v aplikácii edupage v časti Žiadosti/Vyhlásenia.

Deťom, ktoré nastupujú prvýkrát do MŠ, sa musia prihlásiť osobne, alebo telefonicky v kancelárii ŠJ, kde zákonný zástupca vypíše zápisný lístok (ktorý je možné si stiahnuť tu: (formát:PDF) a už vypísaný priniesť do kancelárie ŠJ.)
Deti MŠ nemajú čipový kľúč.

Platby:
Platbu za stravné na september 2021 prosíme uskutočniť do 28.08.2021.
Platby prosíme uhradiť za každého stravníka osobitne, pretože každý stravník má
pridelený vlastný variabilný symbol.

Číslo účtu školskej jedálne: IBAN: SK38 0200 0000 0000 0823 2332 (doplňujúci údaj: Meno a Priezvisko žiaka, trieda)

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v €:

Skupina stravníkov Desiata Obed Olovrant Stravná jednotka – nákup potravín Príspevok na režijné náklady Stravný lístok celkom Doporučená mesačná platba
Stravník MŠ 0,36 0,85 0,24 1,45 0,20 1,65 33,00
Stravník ZŠ

(1.-4. ročník)

0,49

1,15

0,49

1,15

0,05

0,40

0,54

1,55

10,80 desiata

31,00 obed

Stravník ZŠ

(5.-9. ročník)

0,49

1,23

0,49

1,23

0,05

0,40

0,54

1,63

10,80 desiata

32,60 obed

Stravník Gymnázia

(tercia–kvarta)

0,49

1,23

0,49

1,23

0,05

0,40

0,54

1,63

10,80 desiata

32,60 obed

Stravník Gymnázia

(kvinta–oktáva)

0,49

1,33

0,49

1,33

0,05

0,40

0,54

1,73

10,80 desiata

34,60 obed

Odhlasovanie stravy:
– edupage www.zcsradlin.edupage.org
– edupage mobilná aplikácia
– e-mailom na adrese: odhlasovanie@gmail.com
Odhlasovanie a prihlasovanie stravy je možné len do 14:00 v predchádzajúci deň.
V prípade nepredvídanej udalosti napr. ochorenie dieťaťa, je možné ho odhlásiť do 7:00 ráno v aktuálny deň.
Za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje.
Strata čipového kľúča:
Pri strate čipu nestráca stravník nárok na obed, je ale potrebné stratu ihneď nahlásiť v kancelárii ŠJ, aby nedošlo k zneužitiu čipového kľúča.
Nahlásením straty bude kľúč zablokovaný. Stravníkovi bude vydaný nový čipový kľúč za poplatok 5,- €.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa školskej jedálne nájdete na stránke školy www.radlinskeho.sk v sekcii školskej jedálne.

Kontakt: Ľubica Valkovičová vedúca ŠJ
Mgr. Jana Čaučíková administratívny pracovník ŠJ
e-mail: odhlasovanie@gmail.com
telefón: 0911 234 860

Aktuality

Pekné leto!

Pekné leto prajú všetci zamestnanci Cirkevnej spojenej školy! (aj tí, ktorí na fotografii nie sú, ale ešte sa pokúsime doplniť;-)    

Čítať viac »

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: