Voľné pracovné miesta

Cirkevná spojená škola, Okružná 2062/25, Dolný Kubín
Dolný Kubín

Pozícia: Učiteľka materskej školy
100% úväzok
Kvalifikačné predpoklady:
Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť v súlade so
Zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch. Odmeňovanie v
súlade s tabuľkou platových taríf pedagogických zamestnancov v závislosti od dosiahnutej praxe
a kvalifikácie.
Informácie pre uchádzača:
Požadované vzdelanie:
Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore pedagogická škola
Základná zložka mzdy (v hrubom): 761,00 € za mesiac, závisí podľa stupňa vzdelania a dĺžky
praxe
Predpokladaný dátum nástupu: 01.09.2022
Pracovný a mimopracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12
Termín výberového konania:30.08.2022
Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon prac. činnosti. 
Zoznam požadovaných dokladov: uchádzači pozvaní na výberové konanie predložia:
– žiadosť o prijatie do zamestnania,
– profesijný životopis s kontaktnými údajmi, s prehľadom dosiahnutého vzdelania,
– doklady o dosiahnutom vzdelaní,
– čestné prehlásenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti
– súhlas so spracovaním osobných údajov
Žiadosti o prijatie do zamestnania a požadované doklady je potrebné zaslať na adresu: Cirkevná
spojená škola, Okružná 2062/25, 026 01 Dolný Kubín, alebo mailom na:
pavlina.sevcikova@radlinskeho.sk v termíne do 28.08.2022.
Dĺžka praxe:
bez požiadavky na odbornú prax
Zručnosti, schopnosti:
základné zručnosti PC

Aktuality

Geografická olympiáda 

Dňa 23.11.2022 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Dokonca až 50 žiakov bolo úspešnými riešiteľmi zadaní geografickej olympiády. Na okresné kolo postupuje 9 žiakov z Cirkevnej

Čítať viac »

Požehnaný Advent!

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: