Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta ZŠ 2. stupeň a gymnázium    

 • učiteľ/ka informatiky
 • učiteľ/ka geografie
 • učiteľ/ka matematiky

Termín nástupu: od 1. septembra  2023

Pracovný pomer: doba určitá do 31.8.2024 s možnosťou predĺženia, skúšobná doba: 3 mesiace

Platové podmienky: v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti:

 • kvalifikačné predpoklady Zákon č. 138/2019 §10 ods.2 Zákona o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch príloha č. 1
 • bezúhonnosť § 15
 • zdravotná spôsobilosť § 16
 • ovládanie štátneho jazyka § 17
 • stupeň vzdelania – vysokoškolské druhého stupňa

Ďalšie požiadavky:

 • znalosť práce s PC (Office Word, Power Point, Microsoft Excel, internet);
 • flexibilita, kreativita;
 • komunikačné schopnosti, zodpovedný prístup k práci, samostatnosť;
 • príjemné vystupovanie, schopnosť pracovať v tíme;
 • prax v odbore vítaná.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania;
 • štruktúrovaný profesijný životopis;
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní;
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti:

Uchádzači doručia svoju žiadosť spolu s potrebnými dokladmi na mailovú adresu: pavlina.sevcikova@radlinskeho.sk
do 30.6.2023.

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie.

Aktuality

Falošný sneh

Falošný sneh vs. skutočný sneh 😃❄️ V triede sme si vytvorili falošný sneh ❄️, z ktorého sme modelovali a dotvárali snehuliakov ⛄️. Po bohatej snehovej

Čítať viac »

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky
Otvárame aj v šk. roku 2024/25
Deň otvorených dverí bude
(piatok) 26.1.2024
alebo
(pondelok) 29. 1. 2024
o 10:00 v priestoroch školy

Zápis do MŠ

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: