Vyhľadať
Close this search box.

Informácie o štúdiu

Výsledky prijímacích skúšok
do štvorročného štúdia
Cirkevného gymnázia
Andreja Radlinského v D. Kubíne 1-kolo.

(PDF)

NOVÉ Výsledky prijímacích skúšok NOVÉ
do štvorročného štúdia Cirkevného gymnázia
Andreja Radlinského v D. Kubíne 2-kolo.

(PDF)

Po 1. kole zákonný zástupca písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr 22.5.2024 (23:59)

Po 2. kole (z 18. júna 2024) zákonný zástupca písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr 26.5.2024 (23:59)

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium – 4-ročné gymnázium (DOC) 
Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium – 4-ročné gymnázium (PDF) 

2. kolo prijímacích skúšok na doplnenie počtu uchádzačov
sa bude konať 18. júna 2024.
Podrobnejšie informácie

Výsledky prijímacích skúšok 
do štvorročného štúdia Cirkevného gymnázia
Andreja Radlinského v D. Kubíne 2-kolo.
(PDF)
Zákonný zástupca sa môže odvolať proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
POKYNY MINISTERSTVA ŠKOLSTVA

Otvárame aj pre šk. rok 2024/25

Prijímacie konanie 2024/2025

Časový harmonogram prijímacích skúšok
2.máj 2024 (štvrtok)
8.00 – 8.15 (15 min) Prezentácia, úvodné pokyny
8.15 – 9.15 (60 min) Test z matematiky
9.15 – 9.40 (25 min) Prestávka
9.40 – 9.50 (10 min) Pokyny k testu
9.50 – 10.50 (60 min) Test zo slovenského jazyka
10.50 Koniec prijímacích pohovorov
Časový harmonogram prijímacích skúšok

6.máj 2024 (pondelok)8.00 – 8.15 (15 min) Prezentácia, úvodné pokyny
8.15 – 9.15 (60 min) Test z matematiky
9.15 – 9.40 (25 min) Prestávka
9.40 – 9.50 (10 min) Pokyny k testu
9.50 – 10.50 (60 min) Test zo slovenského jazyka
10.50 Koniec prijímacích pohovorov
Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené v piatok 17.05.2024 na webovej stránke školy do 23:59.
Zákonný zástupca najneskôr 22. 5. 2024 (do 23:59) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.
Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Mgr. Ľudovít Mačor
riaditeľ školy
Prihlášku bolo potrebné podať do 20. marca 2024.
– elektronicky napr. cez EduPage vašej ZŠ (návod).
alebo
– v listinnej podobe môžete prihlášku stiahnuť TU.
štvorročná forma 
POKYNY MINISTERSTVA ŠKOLSTVA
Informácie o možnostiach štúdia
Podmienky a kritériá prijímacieho konania
do 1. ročníka 4-ročného štúdia pre školský rok 2024/2025

osemročná forma
v budúcom školskom roku 2024/25 neotvárame
Momentálne máme 4 triedy osemročnej formy štúdia od kvinty po oktávua 1 triedu štvorročnej formy s rozšíreným vyučovaním IKT.
Pre možnosť štúdia v týchto triedach kontaktujte školu!
Od materskej školy po maturitu pod jednou strechou
Kritériá hodnotenia predmetu INFORMATIKA
Kritériá hodnotenia jazykov
Kritériá hodnotenia matematiky

 

Aktuality

Viedeň

Dňa 28.5. 2024 sme podnikli výlet do zahraničia. S triedami 9.A, 9.B a sexta sme navštívili Viedeň. Naša cesta Viedňou začala pri zámku Schönbrunn (sídlo

Čítať viac »
Podporte nás 2%

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky
Otvárame aj v šk. roku 2024/25
Deň otvorených dverí bude
(piatok) 26.1.2024
alebo
(pondelok) 29. 1. 2024
o 10:00 v priestoroch školy

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci:

Národný projekt POP III