Od materskej školy po maturitu pod jednou strechou

Možno ešte prednedávnom si málokto z nás vedel predstaviť takú školu v Dolnom Kubíne. Od 1. septembra 2007 to však je realita – práve na našej cirkevnej škole.
Rozhodnutím Ministerstva školstva SR bolo do siete škôl a školských zariadení zaradené Cirkevné gymnázium A. Radlinského v Dolnom Kubíne. Po základnej škole, materskej škole, teda i stredná škola pod jednou strechou ako „ Spojená škola“.

Experiment? Nie! Naplnenie odvážnej vízie niektorých zo zakladajúcich členov cirkevnej školy v našom meste.

Poďme však po poriadku:

1.2 1992 bola slávnostne otvorená ZŠ A. Radlinského v Dolnom Kubíne a šk. rok 2006/2007 je v poradí už 15. školským rokom v krátkej, ale bohatej histórii cirkevnej školy.
3.9.2006 bola slávnostne otvorená materská škola. Vznikol nový subjekt Základná škola s materskou školou A. Radlinského. Teší nás nečakane veľký záujem o našu materskú školu.
1.9.2007 bude otvorené osemročné gymnázium ako jedna zo súčastí cirkevnej školy. Dnešní štvrtáci majú veľkú šancu stať sa prvými žiakmi novovzniknutého gymnázia. Do tohto gymnázia sa samozrejme môžu prihlásiť žiaci zo všetkých základných škôl.

Prioritou našej školy i naďalej bude:

  • kresťanská orientácia
  • vysoká kvalita výchovy a vzdelávania
  • rozsah a kvalita poskytovaných služieb
  • spolupráca s rodinou a príslušnými inštitúciami.

Našou snahou je vychovať múdrych, vzdelaných a angažovaných mladých ľudí, múdrych, vzdelaných a angažovaných mladých kresťanov.

Mgr. Gustáv Turčina, riaditeľ školy,
(od založenia školy do 1.2.2010)

Aktuality

Práca v novej dielni

Pracovať v novozariadenej dielni je zábava. Žiaci používajú malé sústruhy na ktorých si môžu vyskúšať prácu s drevom. Vytvárajú rôzne figúrky a prívesky. Niektorí to

Čítať viac »

Svetový deň mlieka

Dňa 27. 9. 2023 sme si pripomenuli svetový deň mlieka v školách, ktorý je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre

Čítať viac »

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky

Zápis do MŠ

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: