Školskí koordinátori

koordinátori pre: meno: E-mail:
Výchovný poradca pre profesionálnu orientáciu: Mgr.Magdaléna Pilarčíková magdalena.pilarcikova@radlinskeho.sk
Koordinátor primárnej prevencie: Mgr. Alžbeta Šindléryová alzbeta.sindleryova@radlinskeho.sk
Koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu: PaedDr. Augustín Lakoštík augustin.lakostik@radlinskeho.sk
Koordinátor pre environmentálnu výchovu: Ing. Jana Žatkuliaková jana.zatkuliakova@radlinskeho.sk
Koordinátor čitateľskej gramotnosti: Mgr. Martin Mydliar martin.mydliar@radlinskeho.sk
Koordinátor finančnej gramotnosti: Mgr. Beáta Dulovcová beata.dulovcova@radlinskeho.sk
Koordinátor pre ľudské práva: PaedDr. Ľudmila Ivanová ludmila.ivanova@radlinskeho.sk
Koordinátor aktivít na zabezpečenie zdravého životného štýlu: Mgr. Eva Diešková eva.dieskova@radlinskeho.sk
Kronikár školy: Mgr. Marika Sivčová marika.sivcova@radlinskeho.sk
Dopisovateľ do Farského listu: Mgr. Zuzana Priesolová zuzana.priesolova@radlinskeho.sk
Školský časopis: Mgr. Mária Luptáková maria.luptakova@radlinskeho.sk

Aktuality

Práca v novej dielni

Pracovať v novozariadenej dielni je zábava. Žiaci používajú malé sústruhy na ktorých si môžu vyskúšať prácu s drevom. Vytvárajú rôzne figúrky a prívesky. Niektorí to

Čítať viac »

Svetový deň mlieka

Dňa 27. 9. 2023 sme si pripomenuli svetový deň mlieka v školách, ktorý je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre

Čítať viac »

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky

Zápis do MŠ

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: