Vyhľadať
Close this search box.

Podporte nás (2%)

Milí rodičia, zamestnanci a priatelia Cirkevnej spojenej školy v Dolnom Kubíne, chceli by sme Vás požiadať o podporu 2% (3%) z Vašich daní za rok 2023.

Vaše 2% (3%) využijeme:
– na skvalitnenie vzdelávania detí a mládeže v kresťanskom duchu,
– na nákup učebných pomôcok a materiálneho vybavenia učební,
– na podporu športových aktivít,
– na podporu kultúrno-výchovných aktivít,
– prispievaním na školské projekty a spoluúčasť

Ako poukázať 2% (3%)
Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
1. Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
3. Z tohto Potvrdenia si zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
4. Stiahnite a následne vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi. Ďalšie údaje vyplňte tak, že vyhlásenie otvoríte cez prehliadač Microsoft Edge, ktorý je aj súčasťou Windows 10, 11. A podľa postupu na obrázku vložte údaje.
5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska, alebo do 25. apríla 2024 p. Eve Diškancovej na recepciu školy

Podávate si daňové priznanie sami?
1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 €.
3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno (názov): Spoločenstvo rodičov a priateľov školy pri cirkevnej škole A. Radlinského v Dolnom Kubíne
Identifikačné číslo (IČO): 42056853
4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (na daňový úrad podľa Vášho bydliska, do 31.3.2024).

Postup pre právnické osoby:
1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 €).
3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno (názov): Spoločenstvo rodičov a priateľov školy pri cirkevnej škole A. Radlinského v Dolnom Kubíne
Identifikačné číslo (IČO): 42056853
4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového
priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Za Vaše rozhodnutie podporiť našu školu Vám vopred ďakujeme!

Mgr. Michaela Kaliská Šubová, PhD., predsedníčka spoločenstva rodičov
Mgr. Ľudovít Mačor, riaditeľ školy

Zoznam daňovníkov, ktorí poukazáli podiel zaplatenej dane za rok 2022 a súhlasili so zverejnením, zverejníme po doručení zoznamu z daňového úradu.

Ďakujeme všetkým!

Aktuality

Viedeň

Dňa 28.5. 2024 sme podnikli výlet do zahraničia. S triedami 9.A, 9.B a sexta sme navštívili Viedeň. Naša cesta Viedňou začala pri zámku Schönbrunn (sídlo

Čítať viac »
Podporte nás 2%

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky
Otvárame aj v šk. roku 2024/25
Deň otvorených dverí bude
(piatok) 26.1.2024
alebo
(pondelok) 29. 1. 2024
o 10:00 v priestoroch školy

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci:

Národný projekt POP III