Podporte nás (2%)

Milí rodičia a priatelia Cirkevnej spojenej školy v Dolnom Kubíne,

Milí rodičia, zamestnanci a priatelia Cirkevnej spojenej školy v Dolnom Kubíne, chceli by sme Vás požiadať o podporu 2% (3%) z Vašich daní za rok 2022.

Vaše 2% (3%) využijeme:
– na skvalitnenie vzdelávania detí a mládeže v kresťanskom duchu,
– na nákup učebných pomôcok a materiálneho vybavenia učební,
– na podporu športových aktivít,
– na podporu kultúrno-výchovných aktivít,
– prispievaním na školské projekty a spoluúčasť

Ako poukázať 2% (3%)
Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
1. Do 15.2.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
3. Z tohto Potvrdenia si zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
4. Stiahnite a následne vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi. Ďalšie údaje vyplňte tak, že vyhlásenie otvoríte cez prehliadač Microsoft Edge, ktorý je aj súčasťou Windows 10. A podľa postupu na obrázku vložte údaje.
5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska, alebo do 25. apríla 2023 p. Eve Diškancovej na recepciu školy

Podávate si daňové priznanie sami?
1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 €.
3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno (názov): Spoločenstvo rodičov a priateľov školy pri cirkevnej škole A. Radlinského v Dolnom Kubíne
Identifikačné číslo (IČO): 42056853
4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (na daňový úrad podľa Vášho bydliska, do 31.3.2022).

Postup pre právnické osoby:
1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 €).
3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno (názov): Spoločenstvo rodičov a priateľov školy pri cirkevnej škole A. Radlinského v Dolnom Kubíne
Identifikačné číslo (IČO): 42056853
4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového
priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Za Vaše rozhodnutie podporiť našu školu Vám vopred ďakujeme!

Mgr. Michaela Kaliská Šubová, PhD., predsedníčka spoločenstva rodičov
Mgr. Ľudovít Mačor, riaditeľ školy

Zoznam daňovníkov, ktorí poukazáli podiel zaplatenej dane za rok 2021 a súhlasili so zverejnením.

Mgr. Daniela Krupová
Mgr. Janka Lastičová
Mgr. Marcela Machajová
Mgr. Magdaléna Pilarčíková
Iveta Vráblová
Kamila Katrenčíková
Bc. Blanka Jamrichová
Mária Franeková
Janka Sokolová
Mgr. Gabriela Vrabcová
Margita Babicová
Milan Grešš
Patrícia Hvolková
Mgr. Jana Mešková
Mgr. Zuzana Priesolová
Mgr. Katarína Šimeková
Peter Dúha
Mgr. Michaela Leginusová
Mgr. Tatiana Rosiarová
Mgr. Petra Povalová
Adela Sokolová
Mgr. Jana Lonská
Mgr. Alžbeta Šindléryová
Mgr. Eva Diešková
Ing. Lucia Hýlová
Eva Diškancová
Mgr. Anna Špavorová
Mgr. Beáta Dulovcová
Mgr. Magdaléna Suroviaková
Mgr. Mária Tokárová
Viera Urbanová
PaedDr. Augustín Lakoštík
JUDr. Jozef Holdoš
Miroslav Dudžák
Mgr. Mária Luptáková
Mgr. Adriana Laštíková
Ivan Vrabec
Katarína Chládeková
Mgr. Ľudovít Mačor
Peter Chládek
Helena Beňušová
PrintArt Media, s.r.o.
Xénia Dúhová
Daniela Orolímová
Bc. Anna Orolímová
Mária Dánaiová
Mgr. Martin Mydliar
Milan Pisarčík
Mgr. Marika Sivčová

Ďakujeme všetkým!

Aktuality

Práca v novej dielni

Pracovať v novozariadenej dielni je zábava. Žiaci používajú malé sústruhy na ktorých si môžu vyskúšať prácu s drevom. Vytvárajú rôzne figúrky a prívesky. Niektorí to

Čítať viac »

Svetový deň mlieka

Dňa 27. 9. 2023 sme si pripomenuli svetový deň mlieka v školách, ktorý je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre

Čítať viac »

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky

Zápis do MŠ

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: