Zamestnanci

Školský rok: 2021-2022

Školský rok: 2022-2023

Trieda Triedny učiteľ   Kontakt
Vyučuje
Otília Jurigová otilia.jurigova@radlinskeho.sk zástupca riaditeľa; učiteľka v MŠ
Zuzana Lešková zuzana.leskova@radlinskeho.sk učiteľka v MŠ
Milota Orošová milota.orosova@radlinskeho.sk učiteľka v MŠ
Martina Kurčinová martina.kurcinova@radlinskeho.sk učiteľka v MŠ
Mgr. Hedviga Janotíková hedviga.janotikova@radlinskeho.sk učiteľka v MŠ
Bc. Patrícia Ferančíková patricia.ferancikova@radlinskeho.sk učiteľka v MŠ
Peter Kramár peter.kramar@radlinskeho.sk učiteľ v MŠ
Bc. Anna Orolimová anna.lubekova@radlinskeho.sk učiteľka v MŠ
Základná škola:
I. A Mgr. Janka Lastičová janka.lasticova@radlinskeho.sk 1.- 4.
I. B Mgr. Tibor Koval tibor.koval@radlinskeho.sk 1.- 4.
II. A Mgr. Daniela Krupová daniela.krupova@radlinskeho.sk 1.- 4.
III. A PaedDr. Gabriela Strapcová gabriela.strapcova@radlinskeho.sk 1.- 4.
III. B Mgr. Eva Diešková; eva.dieskova@radlinskeho.sk 1.- 4.
IV. A Mgr. Katarína Flajsová katarina.flajsova@radlinskeho.sk 1.- 4.
IV. B Mgr. Marcela Machajová marcela.machajova@radlinskeho.sk 1.- 4.
V. A Mgr. Mária Luptáková maria.luptakova@radlinskeho.sk SJL, ANJ,
V. B Mgr. Jindrich Lonský jindrich.lonsky@radlinskeho.sk TSV, RUJ
VI. A Mgr. Ľudmila Chomisteková ludmila.chomistekova@radlinskeho.sk INF, GEG
VI. B PaedDr. Augustín Lakoštík augustin.lakostik@radlinskeho.sk RMK, THD
VII. A Mgr. Zdenka Debnárová zdenka.debnarova@radlinskeho.sk ANJ
VII. B Mgr. Beáta Dulovcová beata.dulovcova@radlinskeho.sk MAT, RMK
VIII. A Mgr. Dávid Dlholucký david.dlholucky@radlinskeho.sk BIO, CHE
VIII. B Mgr. Alžbeta Šindléryová alzbeta.sindleryova@radlinskeho.sk MAT,BIO
IX. A Mgr. Viera Antalíková viera.antalikova@radlinskeho.sk SJL, RMK
Gymnázium:
kvarta Mgr. Ľubomír Sahuľ lubomir.sahul@radlinskeho.sk MAT, DEJ
kvinta Mgr. Zuzana Priesolová zuzana.priesolova@radlinskeho.sk MAT, GEG
sexta Ing. Jana Žatkuliaková jana.zatkuliakova@radlinskeho.sk CHE, BIO
septima PaedDr. Ľudmila Ivanová ludmila.ivanova@radlinskeho.sk DEJ, OBN
oktáva Mgr. Martin Mydliar martin.mydliar@radlinskeho.sk SJL, ANJ
Ďalší učitelia:
  Mgr. Magdaléna Pilarčíková magdalena.pilarcikova@radlinskeho.sk NEJ, ANJ, Výchovný poradca OG, ZŠ
  Mgr. Vladimír Fedorek vladimir.fedorek@radlinskeho.sk kaplán, RMK
  Mgr. Tomáš Rušin tomas.rusin@radlinskeho.sk kaplán, RMK
  Mgr. Aneta Kleinová aneta.kleinova@radlinskeho.sk ANJ
  Mgr. Petra Povalová petra.povalova@radlinskeho.sk ANJ, OBN
  Ing. Lenka Kovaliková lenka.kovalikova@radlinskeho.sk FYZ
  Ing. Peter Truchan peter.truchan@radlinskeho.sk INF
  Mgr. Ladislav Kakačka ladislav.kakacka@radlinskeho.sk  SJL ANJ
  Mgr, Ing. Lenka Kalužová lenka.kaluzova@radlinskeho.sk špeciálna pedagogička
  Mgr. Elena Turacová elena.turacova@radlinskeho.sk špeciálna pedagogička
  Mgr. Andrea Kapinová andrea.kapinova@radlinskeho.sk DEJ, asistent učiteľa
  Mgr. Kristína Protušová kristina.protusova@radlinskeho.sk špeciálna pedagogička (MŠ)
  PhDr. Katarína Basárová katarina.basarova@radlinskeho.sk asistent učiteľa ZŠ
  Mgr. Marika Sivčová marika.sivcova@radlinskeho.sk asistent učiteľa ZŠ
  Mgr. Monika Bencúrová monika.bencurova@radlinskeho.sk asistent učiteľa ZŠ
  Mgr. Katarína Šimeková katarina.simekova@radlinskeho.sk asistent učiteľa ZŠ
  Mgr. Petra Brunčiaková petra.baranova@radlinskeho.sk pedag. asistent MŠ
  Mgr. Katarína Kilianová katarina.kilianova@radlinskeho.sk pedag. asistent MŠ
  Mgr. Gabriela Vrabcová gabriela.vrabcova@radlinskeho.sk vychovávateľka
  Ľudmila Užeková ludmila.uzekova@radlinskeho.sk vychovávateľka
  Katarína Smeets Škvarková katarina.skvarkova@radlinskeho.sk vychovávateľka
  Mgr. Magdaléna Suroviaková magdalena.suroviakova@radlinskeho.sk vychovávateľka

Prevádzkoví zamestnanci:

Eva Diškancová – administrat.pracovníčka v škole
eva.diskancova@radlinskeho.sk
Miroslav Dudžák – školník- údržbár
miroslav.dudzak@radlinskeho.sk
Daniela Orolimová – upratovačka v škole
Margita Babicová – upratovačka v škole
Mária Franeková – upratovačka v škole
Terézia Šlachtová – upratovačka v materskej škole
Helena Laštíková – upratovačka v materskej škole

Školská jedáleň:

Ľubica Valkovičová – vedúca školskej jedálne; lubica.valkovicova@radlinskeho.sk
Mgr. Jana Čaučíková – administratívny pracovník v ŠJ; kratší prac.čas, jana.caucikova@radlinskeho.sk
Helena Beňušová – hlavná kuchárka
 Anna Hudecová – kuchárka
Kamila Katrenčíková – kuchárka
Jana Hubová – kuchárka
Viera Urbanová – pomocná kuchárka
Patrícia Hvolková – pomocná kuchárka
Anna Hertelová – pomocná kuchárka
Stanislava Kurčinová – pomocná kuchárka pre materskú školu
Jolana Kenderová – upratovačka
Mária Paľovčíková – pomocná kuchárka

Školský rok: 2021-2022

Aktuality

Geografická olympiáda 

Dňa 23.11.2022 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Dokonca až 50 žiakov bolo úspešnými riešiteľmi zadaní geografickej olympiády. Na okresné kolo postupuje 9 žiakov z Cirkevnej

Čítať viac »

Požehnaný Advent!

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: