Vyhľadať
Close this search box.

Zamestnanci: 2021-2022

Školský rok: 2021-2022

Trieda Triedny učiteľ Kontakt
Vyučuje
Otília Jurigová otilia.jurigova@radlinskeho.sk zástupca riaditeľa; učiteľka v MŠ
Zuzana Lešková zuzana.leskova@radlinskeho.sk učiteľka v MŠ
Milota Orošová milota.orosova@radlinskeho.sk učiteľka v MŠ
Mgr. Jana Meľová jana.melova@radlinskeho.sk učiteľka v MŠ
Martina Kurčinová martina.kurcinova@radlinskeho.sk učiteľka v MŠ
Mgr. Hedviga Janotíková hedviga.janotikova@radlinskeho.sk učiteľka v MŠ
Bc. Patrícia Ferančíková patricia.ferancikova@radlinskeho.sk učiteľka v MŠ
Bc. Anna Orolimová anna.lubekova@radlinskeho.sk učiteľka v MŠ
Základná škola:
I.A Mgr. Eva Diešková; eva.dieskova@radlinskeho.sk 1.- 4.
I.B Mgr. Daniela Krupová; daniela.krupova@radlinskeho.sk 1.- 4.
II. A Mgr. Mária Tokárová maria.tokarova@radlinskeho.sk 1.- 4.
II.B Mgr. Anna Špavorová anna.spavorova@radlinskeho.sk 1.- 4., BIO
III.A Mgr. Katarína Flajsová katarina.flajsova@radlinskeho.sk 1.- 4.
III.B Mgr. Marcela Machajová marcela.machajova@radlinskeho.sk 1.- 4.
IV.A Mgr. Janka Lastičová janka.lasticova@radlinskeho.sk 1.- 4.
IV.B Mgr. Katarína Šimeková (do 1.2. 2022) katarina.simekova@radlinskeho.sk 1.- 4.
IV.B Mgr. Tibor Koval (od 1.2. 2022) tibor.koval@radlinskeho.sk 1.- 4.
V.A Mgr. Ľudmila Chomisteková ludmila.chomistekova@radlinskeho.sk INF, GEG
V.B PaedDr. Augustín Lakoštík augustin.lakostik@radlinskeho.sk RMK, THD
VI.A Mgr. Zdenka Debnárová zdenka.debnarova@radlinskeho.sk ANJ
VI.B Mgr. Beáta Dulovcová beata.dulovcova@radlinskeho.sk MAT, RMK
VII.A Mgr. Dávid Dlholucký david.dlholucky@radlinskeho.sk BIO, CHE
VII.B Mgr. Alžbeta Šindléryová alzbeta.sindleryova@radlinskeho.sk MAT,BIO
VIII. A Mgr. Viera Antalíková viera.antalikova@radlinskeho.sk SJL, RMK
IX.A Mgr. Mária Luptáková maria.luptakova@radlinskeho.sk SJL, ANJ, NEJ
Gymnázium:
tercia Mgr. Ľubomír Sahuľ lubomir.sahul@radlinskeho.sk MAT, DEJ
kvarta Mgr. Zuzana Priesolová zuzana.priesolova@radlinskeho.sk MAT, GEG
kvinta PaedDr. Renáta Železňáková renata.zeleznakova@radlinskeho.sk SJL, DEJ
sexta PaedDr. Ľudmila Ivanová ludmila.ivanova@radlinskeho.sk DEJ, OBN
septima Mgr. Patrícia Dudášová Harantová
(od 1.4. 2022 MD)
patricia.dudasova@radlinskeho.sk SJL, VYV
  Mgr. Martin Mydliar (od 1.4. 2022) martin.mydliar@radlinskeho.sk SJL, ANJ
oktáva Mgr. Jindrich Lonský jindrich.lonsky@radlinskeho.sk TSV, RUJ
Ďalší učitelia:
  Mgr. Magdaléna Pilarčíková magdalena.pilarcikova@radlinskeho.sk NEJ, ANJ, Výchovný poradca OG, ZŠ
  Mgr. Andrej Ondrejka andrej.ondrejka@radlinskeho.sk kaplán, RMK
  Mgr. Záhorová (Rosiarová) Tatiana tatiana.rosiarova@radlinskeho.sk ANJ
  Mgr. Petra Povalová petra.povalova@radlinskeho.sk ANJ, OBN
  Ing. Jana Žatkuliaková jana.zatkuliakova@radlinskeho.sk CHE, BIO
  Ing. Lenka Kovaliková lenka.kovalikova@radlinskeho.sk FYZ
  Mgr. Lucia Šurinová lucia.surinova@radlinskeho.sk INF
  Mgr. Ladislav Kakačka (od 1. 4. 2022) ladislav.kakacka@radlinskeho.sk  SJL ANJ
  Mgr, Ing. Lenka Kalužová lenka.kaluzova@radlinskeho.sk špeciálna pedagogička
  PaedDr. Ľudmila Kytková, PhD.
(do 1.2.2022)
ludmila.kytkova @radlinskeho.sk špeciálna pedagogička
  Mgr. Elena Turacová
(od 1.2.2022)
elena.turacova@radlinskeho.sk špeciálna pedagogička
  Mgr. Kristína Protušová kristina.protusova@radlinskeho.sk špeciálna pedagogička (MŠ)
  Mgr. Žofia Hutková zofia.hutkova@radlinskeho.sk asistent učiteľa
  Mgr. Michaela Leginusová michaela.leginusova@radlinskeho.sk asistent učiteľa
  Mgr. Marika Sivčová marika.sivcova@radlinskeho.sk asistent učiteľa
  Mgr. Monika Bencúrová monika.bencurova@radlinskeho.sk asistent učiteľa
  Mgr. Petra Baranová petra.baranova@radlinskeho.sk pedag. asistent
  Mgr. Katarína Kilianová katarina.kilianova@radlinskeho.sk pedag. asistent
  Mgr. Gabriela Vrabcová gabriela.vrabcova@radlinskeho.sk vychovávateľka
  Bc. Alžbeta Chomisteková alzbeta.turcinova@radlinskeho.sk vychovávateľka
  Katarína Smeets Škvarková katarina.skvarkova@radlinskeho.sk vychovávateľka
  Mgr. Magdaléna Suroviaková magdalena.suroviakova@radlinskeho.sk vychovávateľka

Prevádzkoví zamestnanci:

Eva Diškancová – administrat.pracovníčka v škole
eva.diskancova @radlinskeho.sk
Miroslav Dudžák – školník- údržbár
miroslav.dudzak @radlinskeho.sk
Daniela Orolimová – upratovačka v škole
Margita Babicová – upratovačka v škole
Mária Franeková – upratovačka v škole
Terézia Šlachtová – upratovačka v materskej škole
Helena Laštíková – upratovačka v materskej škole

Školská jedáleň:

Ľubica Valkovičová – vedúca školskej jedálne; lubica.valkovicova @radlinskeho.sk
Mgr. Jana Čaučíková – administratívny pracovník v ŠJ; kratší prac.čas, jana.caucikova@radlinskeho.sk
Janka Sokolová – hlavná kuchárka
Helena Beňušová – kuchárka
Kamila Katrenčíková – kuchárka
Jana Hubová – kuchárka
Viera Urbanová – pomocná kuchárka
Patrícia Hvolková – pomocná kuchárka
Anna Matláková – pomocná kuchárka
Stanislava Kurčinová – pomocná kuchárka pre materskú školu
Jolana Kenderová – upratovačka
Mária Paľovčíková – pomocná kuchárka

Aktuality

Viedeň

Dňa 28.5. 2024 sme podnikli výlet do zahraničia. S triedami 9.A, 9.B a sexta sme navštívili Viedeň. Naša cesta Viedňou začala pri zámku Schönbrunn (sídlo

Čítať viac »
Podporte nás 2%

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky
Otvárame aj v šk. roku 2024/25
Deň otvorených dverí bude
(piatok) 26.1.2024
alebo
(pondelok) 29. 1. 2024
o 10:00 v priestoroch školy

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci:

Národný projekt POP III