Odhlasovanie, prihlasovanie stravy

Odhlasovanie, prihlasovanie stravy

Počas školského roka má stravník možnosť si stravu odhlásiť, prípadne prihlásiť odhlásenú stravu.

Odhlasovanie a prihlasovanie stravy je možné len do 14:00 v predchádzajúci deň. V prípade nepredvídanej udalosti napr. ochorenie dieťaťa, je možné ho odhlásiť do 7:00 ráno v aktuálny deň.

Počas neprítomnosti žiaka v škole sa obed do obedára nevydáva.
(§2, vyhláška 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania), Vašou povinnosťou je žiaka odhlásiť zo stravovania.
Za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje.

Spôsoby odhlásenia:

– edupage www.zcsradlin.edupage.org (odkaz je aj na stránke školy radlinskeho.sk hore, „Edupage“).
– EduPage mobilná aplikácia
(pre Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=air.org.edupage&hl=sk)
(v App Store pre iPhone a iPad: https://apps.apple.com/sk/app/edupage/id569428005?l=sk)
– mailom na adrese: odhlasovanie@gmail.com

Strata čipového kľúča:
Pri strate čipu nestráca stravník nárok na obed, je ale potrebné stratu ihneď nahlásiť v kancelárii ŠJ, aby nedošlo k zneužitiu čipového kľúča.
Nahlásením straty bude kľúč zablokovaný. Stravníkovi bude vydaný nový čipový kľúč za poplatok 5,- €.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa školskej jedálne nájdete na stránke školy www.radlinskeho.sk v sekcii školskej jedálne.

Kontakt: Ľubica Valkovičová vedúca ŠJ
Mgr. Jana Čaučíková administratívny pracovník ŠJ
e-mail: odhlasovanie@gmail.com
telefón: 0911 234 860

Aktuality

Práca v novej dielni

Pracovať v novozariadenej dielni je zábava. Žiaci používajú malé sústruhy na ktorých si môžu vyskúšať prácu s drevom. Vytvárajú rôzne figúrky a prívesky. Niektorí to

Čítať viac »

Svetový deň mlieka

Dňa 27. 9. 2023 sme si pripomenuli svetový deň mlieka v školách, ktorý je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre

Čítať viac »

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky

Zápis do MŠ

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: