Režim dňa

DENNÝ PORIADOK

1.-2. trieda (2-3 a 3-4 roč. deti)

6:30-8:15
– h r y a h r o v é   č i n n o s t i (spontánne, navodzované)
– z d r a v o t n é   c v i č e n i e

8:15-8:45
-činnosti zabezpečujúce životosprávu, hygiena
8:45-11:00
-ranný kruh
-náboženský rozmer výchovy

– v z d e l á v a c i e  a k t i v i t y
– hry a hrové činnosti (plánované)
– p o b y t   v o n k u

11:00-11:45 – činnosti zabezpečujúce životosprávu
11:45-14:15 – príprava na odpočinok, o d p o č i n o k, hygiena
14:15-14:45 – činnosti zabezpečujúce životosprávu, hygiena
14:45-15:30 (2.tr.)
– h r y a h r o v é   č i n n o s t i (spontánne)
16:00 (1.tr.)
– p o b y t   v o n k u

3.- 4. trieda (4-5 a 5-6 roč. deti)

6:30-8:35
– h r y a h r o v é   č i n n o s t i (spontánne, navodzované)
– ranný kruh – náboženský rozmer výchovy
– z d r a v o t n é   c v i č e n i e
8:35-9:00 -činnosti zabezpečujúce životosprávu, hygiena
9:00-11:45 – hry a hrové činnosti (plánované),
– v z d e l á v a c i e   a k t i v i t y
– p o b y t   v o n k u
11:45-12:15
– činnosti zabezpečujúce životosprávu, hygiena
12:15-14:25
– o d p o č i n o k, záujmové krúžky
14:25-14:45
– činnosti zabezpečujúce životosprávu, hygiena
14:45- 16:15 (17:00)
– h r y a h r o v é   č i n n o s t i (spontánne),
– p o b y t   v o n k u

V Dolnom Kubíne 31. 8. 2018
Jurigová Otília; zást. riad. pre MŠ
Mgr. Ľudovít Mačor; riaditeľ CSŠ

Aktuality

Práca v novej dielni

Pracovať v novozariadenej dielni je zábava. Žiaci používajú malé sústruhy na ktorých si môžu vyskúšať prácu s drevom. Vytvárajú rôzne figúrky a prívesky. Niektorí to

Čítať viac »

Svetový deň mlieka

Dňa 27. 9. 2023 sme si pripomenuli svetový deň mlieka v školách, ktorý je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre

Čítať viac »

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky

Zápis do MŠ

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: