Vyhľadať
Close this search box.

Prijímacie konanie

Zákonný zástupca najneskôr 24. mája 2023 ( do 23:59) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. Pripojte kópiu cez EduPage systém a následne doručte škole.
(stiahnite si potvrdenie o nastúpení žiaka na strednú školu vo formáte PDF)
Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Cirkevné gymnázium Andreja Radlinského v Dolnom Kubíne

Časový harmonogram prijímacieho konania
(4 ročné denné štúdium)

4.máj 2023 (štvrtok)
8.00 – 8.15 (15 min) Prezentácia, úvodné pokyny
8.15 – 9.15 (60 min) Test z matematiky
9.15 – 9.40 (25 min) Prestávka
9.40 – 9.50 (10 min) Pokyny k testu
9.50 – 10.50 (60 min) Test zo slovenského jazyka
10.50 Koniec prijímacích pohovorov
Výsledky prijímacieho konania budú vyvesené v utorok 09.05.2023 na vchodových dverách školy a webovej stránke školy do 17.00 hod.

Cirkevné gymnázium Andreja Radlinského v Dolnom Kubíne

Časový harmonogram prijímacieho konania
(4 ročné denné štúdium)

9.máj 2023 (utorok)

8.00 – 8.15 (15 min) Prezentácia, úvodné pokyny
8.15 – 9.15 (60 min) Test z matematiky
9.15 – 9.40 (25 min) Prestávka
9.40 – 9.50 (10 min) Pokyny k testu
9.50 – 10.50 (60 min) Test zo slovenského jazyka
10.50 Koniec prijímacích pohovorov

Výsledky prijímacieho konania budú vyvesené v utorok 09. 05. 2023 na vchodových dverách školy a webovej stránke školy do 17.00.

Výsledky prijímacieho konania môžete nájsť aj cez tento odkaz(9. 5. 2023)◄

Zákonný zástupca najneskôr 24. mája 2023 (do 23:59) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. Pripojte kópiu cez EduPage systém a následne doručte škole.
(stiahnite si potvrdenie o nastúpení žiaka na strednú školu vo formáte PDF)
Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

 

V prípade otázok kontaktujte školu.
E-mail: Zástupkyňa pre gymnázium Mgr. Jana Lonská: jana.lonska@radlinskeho.sk
alebo telefonicky: 0911 876 026

Mgr. Ľudovít Mačor
riaditeľ školy

Informácie o možnostiach štúdia

Aktuality

Viedeň

Dňa 28.5. 2024 sme podnikli výlet do zahraničia. S triedami 9.A, 9.B a sexta sme navštívili Viedeň. Naša cesta Viedňou začala pri zámku Schönbrunn (sídlo

Čítať viac »
Podporte nás 2%

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky
Otvárame aj v šk. roku 2024/25
Deň otvorených dverí bude
(piatok) 26.1.2024
alebo
(pondelok) 29. 1. 2024
o 10:00 v priestoroch školy

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci:

Národný projekt POP III