Výsledky prijímacích skúšok – gymnázium

9. 5. 2023

Elektronické rozhodnutie ste dostali cez systém EduPage a písomné dostanete poštou
doporučeným listom.
Prosíme rodičov, aby písomne potvrdili nástup na štúdium najneskôr do 24. 5. 2023 (do 23:59)
Pripojte kópiu cez EduPage systém a následne doručte škole. (stiahnite si Potvrdenie o nastúpení žiaka na strednú školu vo formáte PDF)
Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Mgr. Ľudovít Mačor, RŠ

Aktuality

Zápis do materskej školy

Zápis do našej materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole, Okružná 2062/25, Dolný Kubín na školský rok 2023 – 2024 sa uskutoční v pracovných dňoch od

Čítať viac »

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky

Zápis do MŠ

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: