Vyhľadať
Close this search box.

IROP 2014-2020

Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne
číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva na predloženie ponúk – IKT
(16. 6. 2022)
„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – IKT a softvér“

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, 053 04 Spišské Podhradie,
Spišská Kapitula 9
ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie IKT a softvéru pre vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt „Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne“ číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:
všetky dokumenty v ZIP

 

Výzva na predloženie ponúk – nábytok
(5. 5. 2021)
„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – Nábytok“

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, 053 04 Spišské Podhradie,
Spišská Kapitula 9
ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie nábytku na vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt „Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne“ číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:
všetky dokumenty v ZIP

Výzva na predloženie ponúk – 
Didaktická technika
(14. 5. 2021)
„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – Didaktická technika“

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, 053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9 ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie IKT a softvéru pre vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky, pre projekt „Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne“ číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

Výzva na predloženie ponúk – stavebno-technické úpravy
(13. 7. 2020)
Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín
Nevyhnutné stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební“Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, 053 04 Spišské Podhradie,
Spišská Kapitula 9
ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky Nevyhnutné stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební pre vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt „Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne“ číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programuVýzva a prílohy TU:
Výzva na predloženie ponuky (verzia PDF)
Prílohy k výzve (ZIP súbor)
zverejnené zmluvy:

 

Zmluva o dielo:
(zverejnené: 5. 8. 2020; účinnosť: 6.8.2020)
Na zhotovenie stavebných prác „Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne – Nevyhnutné stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební“
  Kúpna zmluva
(zverejnené: 21. 7. 2022; účinnosť: 22.7.2022)
IKT a sofvér (zmluva DATALAN_IKT-2.pdf)
  Záznam z prieskumu trhu na IKT
(4.7.2022)
Scan_zaznam_prieskum_trhu_opr
  Kúpna zmluva – didaktická technika
(zverejnené: 27. 8. 2021; účinnosť: 30.8.2021)
(Scan_kupna zmluva_Skola.sk, s.r.o.-1.pdf)
  Kúpna zmluva – Nábytok
(zverejnené: 2. 8. 2021; účinnosť: 3.8.2021)
(zmluva_dipos.ZIP)
Dodatok č.1 -Nábytok
Dodatok_1_nabytok_Dipos
(zverejnené: 8. 11. 2021; účinnosť: 9.11.2021)

Aktuality

Viedeň

Dňa 28.5. 2024 sme podnikli výlet do zahraničia. S triedami 9.A, 9.B a sexta sme navštívili Viedeň. Naša cesta Viedňou začala pri zámku Schönbrunn (sídlo

Čítať viac »
Podporte nás 2%

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky
Otvárame aj v šk. roku 2024/25
Deň otvorených dverí bude
(piatok) 26.1.2024
alebo
(pondelok) 29. 1. 2024
o 10:00 v priestoroch školy

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci:

Národný projekt POP III