IROP 2014-2020

Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne
číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva na predloženie ponúk – IKT „Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – IKT a softvér“

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, 053 04 Spišské Podhradie,
Spišská Kapitula 9
ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie IKT a softvéru pre vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt „Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne“ číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:
všetky dokumenty v ZIP

 

Výzva na predloženie ponúk – nábytok „Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – Nábytok“

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, 053 04 Spišské Podhradie,
Spišská Kapitula 9
ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie nábytku na vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt „Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne“ číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:
všetky dokumenty v ZIP

Výzva na predloženie ponúk – 
Didaktická technika
„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – Didaktická technika“

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, 053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9 ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie IKT a softvéru pre vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky, pre projekt „Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne“ číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

Výzva na predloženie ponúk – stavebno-technické úpravy Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín
Nevyhnutné stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební“Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, 053 04 Spišské Podhradie,
Spišská Kapitula 9
ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky Nevyhnutné stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební pre vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt „Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne“ číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programuVýzva a prílohy TU:
Výzva na predloženie ponuky (verzia PDF)
Prílohy k výzve (ZIP súbor)

Aktuality

Pekné leto!

Pekné leto prajú všetci zamestnanci Cirkevnej spojenej školy! (aj tí, ktorí na fotografii nie sú, ale ešte sa pokúsime doplniť;-)    

Čítať viac »

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: