Prevádzka a režim dňa

Prevádzka v ŠKD :

denne počas školského roka, okrem dní pracovného pokoja, štátnych sviatkov a prázdnin

od 6.30 do 7.40

od 11.10 do 16.30

 

Režim dňa :

6.30 – 7.40 – ranný klub, odpočinková činnosť

11.10 – 13.00 – preberanie žiakov od triednych učiteliek, odpočinková činnosť, obed

13.30 – 14.30 – rekreačná činnosť (telovýchovná a športová činnosť)

15.00 – 16.00 – príprava na vyučovanie

16.00 – 16.30 – odpočinková činnosť – (činnosť samoobslužná a spoločensky prospešná)

Aktuality

Geografická olympiáda 

Dňa 23.11.2022 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Dokonca až 50 žiakov bolo úspešnými riešiteľmi zadaní geografickej olympiády. Na okresné kolo postupuje 9 žiakov z Cirkevnej

Čítať viac »

Požehnaný Advent!

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: