DofE

www.dofe.sk

Program DofE je na našej škole v ponuke pre študentov kvarty až oktávy a samozrejme aj pre študentov štvorročnej formy gymnázia zameranej na informatiku.
V prípade záujmu o zapojenie sa do programu, prosím, kontaktujte p. uč. Mgr. Martina Mydliara.
E-mail: martin.mydliar@radlinskeho.sk Tešíme sa na vás.

Čo je program DofE?

Program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) sa realizuje v 140 krajinách sveta a ročne ho absolvuje viac ako 1,3 milióna mladých ľudí, vďaka čomu DofE uznávajú špičkové svetové univerzity a takisto najväčší svetoví zamestnávatelia pri prijímacích pohovoroch. Hlavným dôvodom je, že tieto inštitúcie hľadajú v mladých ľuďoch predovšetkým rozvinuté charakterové vlastnosti ako napr. samostatnosť, vytrvalosť, cieľavedomosť a schopnosť prevziať za seba zodpovednosť, ktoré DofE priamo rozvíja.

Mladý človek si sám stanovuje ciele, ktoré musí po dobu realizácie programu (6 – 18 mesiacov) napĺňať. Učiteľ alebo dobrovoľník v programe figuruje ako mentor a rovnocenný partner, ktorý účastníka vedie k napĺňaniu svojich cieľov v oblastiach ako Šport, Rozvoj talentu, Dobrovoľníctvo a Dobrodružná expedícia. Program DofE tak poskytuje mladým ľuďom priestor na realizáciu svojho talentu, svojich záujmov, rozvíja motiváciu a osobnú a spoločenskú zodpovednosť. Zapojeným školám a učiteľom okrem iného ponúka možnosť zvýšiť touto skúsenosťou svoje organizačné a profesionálne zručnosti.

Na Slovensku bolo v školskom roku 2017/ 2018 do DofE zapojených vyše 2200 účastníkov. 2022 sa DofE realizuje na vyše 170 organizáciách a školách.

Program je súčasťou celosvetovej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu a už od roku 1956 podporuje mladých ľudí naprieč spoločnosťou v 140 krajinách po celom svete na ich ceste k samostatnosti, sebavedomiu, úspechu v živote a sociálnemu cíteniu.

Cirkevná spojená škola je do programu zapojená od roku 2016.

Diamantová cena
Cirkevná spojená škola sa v školskom roku 2022/2023 zapojila do vzdelávacieho programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE Slovensko – Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu) s názvom Diamantová cena. Tento vzdelávací program bol určený riaditeľom škôl a koordinátorom DofE na školách z celého Slovenska. Zameriaval sa na prácu s tímom, hodnotami, víziou a financiami. V utorok 13. júna 2023 sa Rosenfeldovom paláci v Žilina uskutočnilo záverečné prezentovanie výstupov a slávnostné odovzdávanie certifikátov. Našu školu zastupoval Mgr. Martin Mydliar.

 

 

Aktuality

Práca v novej dielni

Pracovať v novozariadenej dielni je zábava. Žiaci používajú malé sústruhy na ktorých si môžu vyskúšať prácu s drevom. Vytvárajú rôzne figúrky a prívesky. Niektorí to

Čítať viac »

Svetový deň mlieka

Dňa 27. 9. 2023 sme si pripomenuli svetový deň mlieka v školách, ktorý je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre

Čítať viac »

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky

Zápis do MŠ

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: