Pravidlá bezpečného ŠKD

1. Po príchode do ŠKD si odkladám osobné veci a aktovku na určené miesto.

2. Na obed a z obeda odchádzam v sprievode p. vychovávateľky alebo p. učiteľky.

3. Pred obedom si umyjem ruky.

4. Dbám na svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných.

5. Dodržujem zásady slušného správania sa.

6. Ak sa necítim dobre, alebo sa zraním, okamžite to hlásim p. vychovávateľke.

7. Nikdy svojvoľne neopúšťam triedu ŠKD, v prípade odchodu, oznámim dôvod p. vychovávateľke.

8. K vybaveniu a zariadeniu ŠKD sa správam šetrne.

9. S nožnicami a ostrými predmetmi pracujem maximálne opatrne, pod dohľadom p. vychovávateľky.

10. Nesmiem manipulovať s elektrickými zariadeniami a s oknami.

11. Pri pobyte mimo budovy sa riadim pokynmi p. vychovávateľky.

12. V triede ŠKD a v priestoroch budovy školy nebehám, správam sa bezpečne.

13. Pri odchode zo ŠKD odložím vypožičané pomôcky a hračky a iné potreby na určené miesto.

Aktuality

Deň otvorených dverí

23. 3. 2023 sme privítali predškolákov skoro zo všetkých MŠ v našom meste.  Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na ďalšie stretnutie možno už na

Čítať viac »

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky

Zápis do ZŠ

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: