Pravidlá bezpečného ŠKD

1. Po príchode do ŠKD si odkladám osobné veci a aktovku na určené miesto.
2. Na obed a z obedu odchádzam v sprievode p. vychovávateľky alebo p. učiteľky.
3. Pred obedom si umyjem ruky.
4. Dbám na svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných.
5. Dodržujem zásady slušného správania sa.
6. Ak sa necítim dobre alebo sa zraním, okamžite to hlásim p. vychovávateľke.
7. Nikdy svojvoľne neopúšťam triedu ŠKD, v prípade odchodu, oznámim dôvod p. vychovávateľke.
8. K vybaveniu a zariadeniu ŠKD sa správam šetrne.
9. S nožnicami a ostrými predmetmi pracujem maximálne opatrne, pod dohľadom p. vychovávateľky.
10. Nesmiem manipulovať s elektrickými zariadeniami a s oknami.
11. Pri pobyte mimo budovy sa riadim pokynmi p. vychovávateľky.
12. V triede ŠKD a v priestoroch budovy školy nebehám, nerobím gymnastické cviky, správam sa bezpečne.
13. Pri odchode zo ŠKD odložím vypožičané pomôcky a hračky a iné potreby na určené miesto.
14. Mobil a smart hodinky používam len s povolením od p. vychovávateľky.

Aktuality

Práca v novej dielni

Pracovať v novozariadenej dielni je zábava. Žiaci používajú malé sústruhy na ktorých si môžu vyskúšať prácu s drevom. Vytvárajú rôzne figúrky a prívesky. Niektorí to

Čítať viac »

Svetový deň mlieka

Dňa 27. 9. 2023 sme si pripomenuli svetový deň mlieka v školách, ktorý je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre

Čítať viac »

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky

Zápis do MŠ

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: