Vďaka za pomoc

Na tejto stránke by sme radi uverejnili (s ich súhlasom) postupne všetkých sponzorov a dobrodincov,
ktorí akokoľvek pomohli pri finančnej, materiálnej a inej podpore našej školy.

Sponzori a dobrodinci našej školy:
Názov alebo meno sponzora/dobrodinca ďalšie informácie
KAJOMETAL s.r.o www.kajometal.sk
Tlačiareň Vrábel, Dolný Kubín www.vrabel.sk
Nábytkar, s.r.o. www.nabytkar.com
Dom farieb, Dolný Kubín
ORIMEX
www.orimex.sk
ORASS – SK, s. r. o. Šimon Šinál
ANASOFT APR, s.r.o. www.anasoft.sk
Mondi SCP, a.s. www.mondigroup.com
Ľubomír Laššák, www.itsoft.sk

ĎAKUJEME všetkým, ktorí prispievajú aj svojimi 2% z dane v prospech

SPOLOČENSTVA RODIČOV A PRIATEĽOV ŠKOLY PRI CIRKEVNEJ ŠKOLE A. RADLINSKÉHO V DOLNOM KUBÍNE

Všetkým darcom a priaznivcom ďakujeme!

Aktuality

Geografická olympiáda 

Dňa 23.11.2022 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Dokonca až 50 žiakov bolo úspešnými riešiteľmi zadaní geografickej olympiády. Na okresné kolo postupuje 9 žiakov z Cirkevnej

Čítať viac »

Požehnaný Advent!

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: