Platba

Mesačne vopred – do 28. dňa v mesiaci:

formou:
– internetbanking
– trvalý príkaz
– vklad na účet
– poštová poukážka

na číslo účtu školskej jedálne: IBAN: SK38 0200 0000 0000 0823 2332

Platbu je potrebné zrealizovať za každého stravníka osobitne s vlastným VS (variabilný symbol), ktorý mu pridelí školská jedáleň pri prvotnom prihlásení sa na stravovanie.
Do popisu platby uviesť Meno a Priezvisko stravníka.

Preplatky stravného sa vracajú na účet stravníka z ktorého sa realizuje platba na konci školského roka.
(zmenu účtu nahlásiť vedúcej školskej jedálne)

Úhrada trvalým príkazom (platba za 20 stravných dní):

MŠ:………………………………………..35,00 €
1.-4. ročník……………………………..32,00 €
5.-9. ročník:……………………………34,00 €
Gymnázium (kvarta):………………34,00 €
Gymnázium (kvinta – oktáva):…36,60 €
desiata:………………………………….13,00 €
zamestnanci:…………………………29,00 €
cudzí stravníci:………………………78,20 € (+balné 8,00 € )

Aktuality

Geografická olympiáda 

Dňa 23.11.2022 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Dokonca až 50 žiakov bolo úspešnými riešiteľmi zadaní geografickej olympiády. Na okresné kolo postupuje 9 žiakov z Cirkevnej

Čítať viac »

Požehnaný Advent!

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: