Platba

Mesačne vopred – do 28. dňa v mesiaci:

formou:
– internetbanking
– trvalý príkaz
– vklad na účet
– poštová poukážka

na číslo účtu školskej jedálne: IBAN: SK38 0200 0000 0000 0823 2332

Platbu je potrebné zrealizovať za každého stravníka osobitne s vlastným VS, ktorý mu pridelí školská jedáleň pri prvotnom prihlásení sa na stravovanie.
Do popisu platby uviesť Meno a Priezvisko stravníka.

Preplatky stravného sa vracajú na účet stravníka z ktorého sa realizuje platba na konci školského roka.
(zmenu účtu nahlásiť vedúcej školskej jedálne)

Úhrada trvalým príkazom (platba za 20 stravných dní):

MŠ:………………………………………..33,00 €
1.-4. ročník……………………………..31,00 €
5.-9. ročník:……………………………32,60 €
Gymnázium (tercia – kvarta:……32,60 €
Gymnázium (kvinta – oktáva):..34,60 €
desiata:…………………………………10,80 €
zamestnanci:…………………………29,00 €
cudzí stravníci:………………………76,60 € (+balné 7,40 € )

Aktuality

Pekné leto!

Pekné leto prajú všetci zamestnanci Cirkevnej spojenej školy! (aj tí, ktorí na fotografii nie sú, ale ešte sa pokúsime doplniť;-)    

Čítať viac »

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: