Platba

Platba od 1. 9. 2023

Mesačne vopred – do 28. dňa v mesiaci:

formou:
– internetbanking
– trvalý príkaz
– vklad na účet
– poštová poukážka

na číslo účtu školskej jedálne: IBAN: SK38 0200 0000 0000 0823 2332

Platbu je potrebné zrealizovať za každého stravníka osobitne s vlastným VS (variabilný symbol), ktorý mu pridelí školská jedáleň pri prvotnom prihlásení sa na stravovanie.
Do popisu platby uviesť Meno a Priezvisko stravníka.

Preplatky stravného sa vracajú na účet stravníka z ktorého sa realizuje platba na konci školského roka.
(zmenu účtu nahlásiť vedúcej školskej jedálne)

Úhrada trvalým príkazom (platba za 20 stravných dní):

MŠ: ………………………………………………….50,00 €
MŠ predškolák s dotáciou:………………….22,00 €
1.-4. ročník s dotáciou:……………………….. 8,00 €
5.-9. ročník s dotáciou:………………………..8,00 €
Gymnázium:……………………………………. 54,00 €
desiata:……………………………………………..17,00 €
zamestnanci:……………………………………. 39,00 €
cudzí stravníci:……………………………….. 110,00 €

Aktuality

Práca v novej dielni

Pracovať v novozariadenej dielni je zábava. Žiaci používajú malé sústruhy na ktorých si môžu vyskúšať prácu s drevom. Vytvárajú rôzne figúrky a prívesky. Niektorí to

Čítať viac »

Svetový deň mlieka

Dňa 27. 9. 2023 sme si pripomenuli svetový deň mlieka v školách, ktorý je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre

Čítať viac »

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky

Zápis do MŠ

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: