Platba

Platba od 1. 1. 2023
Žiadame zákonných zástupcov detí a žiakov, aby si upravili mesačné platby za stravu už v mesiaci december 2022.

Mesačne vopred – do 28. dňa v mesiaci:

formou:
– internetbanking
– trvalý príkaz
– vklad na účet
– poštová poukážka

na číslo účtu školskej jedálne: IBAN: SK38 0200 0000 0000 0823 2332

Platbu je potrebné zrealizovať za každého stravníka osobitne s vlastným VS (variabilný symbol), ktorý mu pridelí školská jedáleň pri prvotnom prihlásení sa na stravovanie.
Do popisu platby uviesť Meno a Priezvisko stravníka.

Preplatky stravného sa vracajú na účet stravníka z ktorého sa realizuje platba na konci školského roka.
(zmenu účtu nahlásiť vedúcej školskej jedálne)

Úhrada trvalým príkazom (platba za 20 stravných dní):

MŠ: ………………………………………………….50,00 €
1.-4. ročník:……………………………………… 46,00 €
5.-9. ročník:……………………………………… 50,00 €
Gymnázium (kvarta):………………………… 50,00 €
Gymnázium (kvinta – oktáva):…………… 54,00 €
desiata:……………………………………………..17,00 €
zamestnanci:……………………………………. 39,00 €
cudzí stravníci:……………………………….. 102,00 € (+balné 8,00 € )

Aktuality

Deň otvorených dverí

23. 3. 2023 sme privítali predškolákov skoro zo všetkých MŠ v našom meste.  Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na ďalšie stretnutie možno už na

Čítať viac »

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky

Zápis do ZŠ

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: