Človek a spoločnosť + Človek a hodnoty

PK Človek a spoločnosť + Človek a hodnoty (gymnázium) – PaedDr. Augustín Lakoštík
PK Človek a spoločnosť + Človek a hodnoty (ZŠ) – Mgr. Petra Povalová

členovia, predmety, ciele, aktivity…

Aktuality

Požehnaný Advent!

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: