Hlavné menu

knižnica

otvaracie hodiny

Dotazník pre rodičov

Dotazník pre rodičov
 

dotazník pre žiakov

Dotazník pre žiakov
 

partneri

SmartBooks škola na nete

Erasmus+Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Novinky

Rok 2020
28. rokov od vzniku školy

Cirkevná spojená škola Dolný Kubín
Čo od pondelka 25.1. 2021... PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Sobota, 23 Január 2021 10:30

Milé spoločenstvo Cirkevnej spojenej školy v D. Kubíne.

Rovnako ako vy aj my nepretržite sledujeme situáciu spojenú s možnosťou otvorenia škôl. Momentálne vieme povedať len toľko, že žiadna zložka našej školy nebude otvorená ani od pondelka 25. 1. 2021. Pokračujeme ako doteraz.
1.-4., 5.-9., gymnázium - dištančne
.
MŠ, ŠJ, ŠKD sú naďalej zatvorené.

PS.:
Ak majú žiaci problém pri dištančnom vyučovaní, prosím kontaktuje bezodkladne svojich triednych vyučujúcich.

Ak máte problém s prihlásením na EduPage, Teams, Office365, so zvukom, s webkamerou. Tak ako doteraz, môžete kontaktovať aj RŠ (0911 876 026).

Verme v to a spoločne sa modlime, aby sme konečne všetci mohli pokračovať v "normálnom" režime aspoň v škole.Posledná úprava Sobota, 23 Január 2021 10:36
 
Zmena hodnotení a klasifikácie žiakov PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Piatok, 15 Január 2021 18:13

Záver mimoriadnej pedagogickej rady (15. 1. 2021)
o zmene hodnotení a klasifikácie žiakov za školský rok 2020/2021.

Prvý stupeň ZŠ:
1. ročník  - iba slovné hodnotenie
2. - 4. ročník - klasifikácia známkou
Druhý stupeň ZŠ:
Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Technická výchova, Telesná výchova - celý školský rok 2020/2021 budú všetci žiaci  hodnotení slovne: absolvoval/neabsolvoval
Rímskokatolícke náboženstvo - všetci žiaci 2. stupňa, Občianska náuka - len žiaci 6.A, 6.B - 1. polrok v školskom roku 2020/2021 hodnotení slovne: absolvoval/neabsolvoval
Ostatné predmety - klasifikácia známkou
Gymnázium:
Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Telesná výchova - celý školský rok 2020/2021 žiak hodnotený slovne: absolvoval/neabsolvoval
Rímskokatolícke náboženstvo 1. polrok v školskom roku 2020/2021 žiak hodnotený slovne: absolvoval/neabsolvoval
Ostatné predmety - klasifikácia známkou

Podľa usmernenia:
Posledná úprava Piatok, 15 Január 2021 18:24
 
Nové číslo časopisu OČKO PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Streda, 13 Január 2021 11:17
Prečítajte si najnovšie číslo nášho časopisu OČKO,
ktoré pre Vás pripravili naši žiaci a pani učiteľky Mgr. Tatiana Rosiarová, Mgr. Mária Luptáková.
 
Organizácia vyučovania 1.-4. PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Streda, 06 Január 2021 15:54

Organizácia vyučovania v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne od 11. 1. 2021
1.-4. základná školaVzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „lockdownu“ na území  SR do 24. 1. 2021 upravujem výchovno – vzdelávací proces v súlade s usmernením Ministerstva školstva SR a v zmysle pokynov ŠPÚ nasledovne:
Žiaci na I. stupni

1.    Od  11. 1. - 18. 1. 2021 (predbežne) prechádzajú aj žiaci I. stupňa na dištančné vzdelávanie z domu.
2.    Rodičovi, v prípade potreby, bude vyplácaná pandemická OČR.
3.    Podľa pokynov ŠPU je rozpis týždennej vzdelávacej záťaže žiakov pri dištančnom vzdelávaní nasledovný:

Ročník : Rozsah hodín výučby
1. - 3. ročník                   10h/týždenne
4. ročník                         12h/týždenne

  • týmto odporúčaniam ŠPU  zodpovedá aj naša úprava dištančného rozvrhu pre I. stupeň, ktorá bude na stránke našej školy publikovaná v elektronickej triednej knihe od 11. 1. 2021
  • vždy ráno do 8:00 budete mať na EduPage stránke školy (po prihlásení dieťaťa) aktuálne informácie o vyučovaní v daný deň od triednej učiteľky.
  • triedne učiteľky Vám upravený rozvrh a časový rozpis hodín doručia najneskôr v piatok, 8. 1. 2021, prípadne bude zverejnený na stránke rozvrhu hodín. Zmena Vám bude oznámená notifikáciou cez EduPage
  • Žiaci, ktorí potrebovali pomoc pri učení od pedagogických asistentov, budú mať i naďalej k dispozícii ich asistenciu pri vypracovávaní úloh a aj pri učení on–line na dennej báze, príp. podľa potreby a dohody s rodičom.
  • Triedna učiteľka tiež uvedie pre rodičov vo svojej triede 1-2 konzultačné hodiny v týždni, počas ktorých ju môžete kontaktovať v prípade potreby. Mimo nich výnimočne - a len po dohode s ňou.
  • Komunikácia rodič - učiteľ môže prebiehať len počas pracovných dní v čase od 8:00 do 16:00.
  • Ako to bude od 18.1. 2021- do 24.1.2021 - predbežne sa v Covid automate uvádza, že by sa mohli do školy vrátiť žiaci I. stupňa za odporúčania otestovania rodiča a zamestnancov školy. Závisí to však od situácie. Určite Vás budeme včas informovať o ďalšom postupe, akonáhle sa o ňom právoplatne rozhodne.
  • RMK– sa bude vyučovať 1x týždenne, bez povinnosti pre žiakov odovzdávať úlohy.
  • V prípade nejasností alebo potreby ma môžete kontaktovať na dostupných kontaktoch školy.


V Dolnom Kubíne 6 .1. 2021

 
Organizácia vyučovania od 11. 1. 2021 PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Streda, 06 Január 2021 14:32

Organizácia vyučovania v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne od 11. 1. 2021
(2. stupeň ZŠ a gymnázium)

Organizácia vyučovania v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne od 11. 1. 2021


Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „lockdownu“ na území  SR do 24. 1. 2021 upravujeme výchovno – vzdelávací proces v súlade s usmernením Ministerstva školstva SR a v zmysle pokynov ŠPÚ nasledovne:

Žiaci na II. stupni ZŠ (5.-9.)


1. Pokračujeme vo vzdelávaní podľa doterajšieho už nastaveného dištančného rozvrhu.
2. Klasifikácia žiakov za I. polrok: Ministerstvo školstva v médiách informovalo aj o možnosti predĺženia polročnej klasifikácie do 31. 3. 2021
v situácii, keď nemá dieťa dostatok priebežného hodnotenia. Pedagógovia  a žiaci v našej škole pracovali v priebehu celého polroka na tom, aby mali dosť podkladov pre ukončenie klasifikácie k riadnemu termínu 31. 1. 2021 a to bude naším cieľom. Plánujeme klasifikáciu ukončiť štandardne, teda známkami. O ďalších podrobnostiach k tejto téme budeme informovať po rozbehnutí online vzdelávania.
3. Naďalej platí, že v dopoludňajších hodinách si každý žiak plní školské povinnosti a nemá byť zastihnutý v tomto čase na prechádzke obcou,
alebo na nákupe.
4. Veľmi odporúčame žiakom dodržiavať, i pri vyučovaní z domu, základný štandard osobnej hygieny a úpravy (tričko, tepláky, umytý, učesaný) na vyučovanie. Nie je vhodné, aby bol žiak celé dni v pyžame alebo len za počítačom (aktívna účasť).
5. V popoludňajších hodinách veľmi odporúčame žiakom prechádzku v prírode.
6. V mesiaci január prebehnú v ročníkoch na II. stupni on–line rodičovské združenia, aby ste boli ako rodičia informovaní o doterajšom prospechu svojich detí.
Termín nastaví triedny učiteľ v každom ročníku individuálne, po dohode s rodičmi.
7. Ruší sa Testovanie 5 v piatom ročníku.
8. Prijímacie skúšky na stredné školy pre 9. ročník prebehnú v dňoch 3.- 4. mája 2021. Kritériá si určuje každá škola individuálne. Je potrebné sledovať si ich webové stránky. Výchovná poradkyňa, Mgr. Magdaléna Pilarčíková, Vám priebežne bude zasielať všetky nové informácie, ktoré jej budú doručené.
9. Testovanie 9 prebehne, a to v dňoch  9.- 10. jún 2021Žiaci gymnázia

1. Pokračujeme vo vzdelávaní podľa doterajšieho už nastaveného dištančného rozvrhu. Posledný ročník (oktáva) – možný nástup do školy
od 18.1.2021 – po pretestovaní.
2. Klasifikácia žiakov za I. polrok: Ministerstvo školstva v médiách informovalo aj o možnosti predĺženia polročnej klasifikácie do 31. 3. 2021 v situácii, keď nemá dieťa dostatok priebežného hodnotenia. Pedagógovia v našej škole pracovali v priebehu celého polroka na tom, aby mali dosť podkladov pre ukončenie klasifikácie k riadnemu termínu
31. 1. 2021 a to bude naším cieľom. Plánujeme klasifikáciu ukončiť štandardne, teda známkami. Ďalšie podrobnosti k tejto téme zašleme po rozbehnutí online vzdelávania.
3. Naďalej platí, že v dopoludňajších hodinách si každý žiak plní školské povinnosti a nemá byť zastihnutý v tomto čase na prechádzke obcou, alebo na nákupe.
4. Veľmi odporúčame žiakom dodržiavať, i pri vyučovaní z domu, základný štandard osobnej hygieny a úpravy (tričko, tepláky, umytý, učesaný) na vyučovanie. Nie je vhodné, aby bol žiak celé dni v pyžame alebo len za počítačom.
5. V popoludňajších hodinách veľmi odporúčame žiakom prechádzku v prírode.
6. V mesiaci január prebehnú v ročníkoch na OG on–line spoločenstvá rodičov, aby ste boli ako rodičia informovaní o doterajšom prospechu svojich detí.
Termín nastaví triedny učiteľ v každom ročníku individuálne, po dohode s rodičmi.
7. Testovanie 9 pre žiakov kvarty OG sa uskutoční v riadnom termíne 9. júna 2021 , v náhradnom termíne 24. júna 2021 z predmetov: matematika a slovenský jazyk a literatúra .
8. Maturita
Ruší sa  externá časť maturitnej skúšky (EČ MS);
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky PFIČ MS (sloh) sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021;
(Konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí MŠVVaŠ SR do 31. marca 2021.)
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky UFIČ MS sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021;
(Konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, v prípade potreby najviac dvoch týždňov.)
Maturitné otázky:
V obsahu maturitných otázok je potrebné zohľadniť dištančné vzdelávanie žiakov a mieru, v akej prebrali v tomto čase jednotlivé učivo. V zmysle vyhlášky sa môže toto učivo začleniť do maturitnej skúšky aj v zúženom rozsahu.


Slovo na záver:

Žiaci, pristupujte k učeniu zodpovedne a pravidelne každý deň. Pracujte podľa pokynov vyučujúcich a úlohy odovzdávajte načas.  Nepoľavujte.
Ďakujeme rodičom za ústretovosť a porozumenie.


Mgr. Ľudovít Mačor, RŠ,
Mgr. Jana Lonská ZRŠ-gymnázium,
Mgr. Jana Mešková ZRŠ – ZŠ,  

V Dolnom Kubíne 6 .1. 2021

Posledná úprava Streda, 06 Január 2021 15:14
 
Pokojné a požehnané Vianoce PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ľudovít Mačor   
Sobota, 19 December 2020 10:02

Podľa možnosti maximálne pokojné a požehnané Vianoce,
radosť a nádej z narodeného Ježiška!
Vám zo srdca prajú deti, žiaci, gymnazisti a zamestnanci Cirkevnej spojenej školy v Dolnom Kubíne.

Posledná úprava Streda, 06 Január 2021 15:05
Čítať celý článok...
 
Rozhodnutie ministra z 11. 12. 2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal RŠ   
Pondelok, 14 December 2020 10:57

Rozhodnutie ministra z 11. 12. 2020,
ktorým sa riadi aj naša škola. O ďalšom postupe Vás budeme
samozrejme bezodkladne informovať, tak ako doteraz.

https://www.minedu.sk/25863-sk/
rozhodnutie-ministra-z-11-12-2020/
?fbclid=IwAR0GReSYtRlW6SkJAw5HQ
8GUuLrJGqxtnSVBlBzxiBWfKwi-SUgeTVW3K_M

Posledná úprava Sobota, 19 December 2020 10:12
 
Oznam PDF Tlačiť E-mail
Napísal spravca   
Štvrtok, 14 Január 2021 17:37

Milé spoločenstvo cirkevnej spojene školy. Od 18.1. Pokračujeme ako tento týždeň.
Všetky stupne ZŠ, gymnázia dištančne. MŠ, ŠJ a ŠKD nebude rovnako v prevádzke.
S úctou RŠ.

 
Oznam 8.1. PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Piatok, 08 Január 2021 13:18

Milí rodičia, žiaci, učiteia.

Bol vypublikovaný rozvrh pre spustenie dištančného vyučovania (z domu pre žiakov a učiteľov) pre všetky zložky Cirkevnej spojenej školy. ZŠ, gymnázium. Od 11.1.2021 (pondelok). Môžete sa s ním oboznámiť aj na tejto stránke (menu hore ROZVRHY). Ak potrebujete bližšie informácie, kontaktujte svojich triednych učiteľov, prípadne vyučujúcich. V pondelok 11. 1. 2021 bude prvú vyučovaciu hodinu, podľa možností tried, online triednická hodina, na ktorej sa so žiakmi dohodnú podmienky a prekonzultuje rozvrh.

MŠ, ŠKD ani ŠJ od 11.1. (pondelok) nebude v prevádzke.
Na základe dotazníka, ktorý bol poslaný rodičom (MŠ a 1.-4.) ste prostredníctvom EduPage boli informovaní o výsledku. Išlo samozrejme len o žiakov rodičov, ktorí sú v kategórii "kritická infraštruktúra" a nemôžu pracovať z domu.

O ďalšom postupe a prípadných aktuálnych zmenách, nariadeniach a postupoch Vás budeme informovať prostredníctvom tejto stránky a cez EduPage systém.

V prípade nezodpovedaných otázok kontaktujte triednych, zástupcov RŠ alebo RŠ.

Ďakujeme za pochopenie.

 
Info o MŠ, 1. stupni, možnosti spustenia ŠKD PDF Tlačiť E-mail
Napísal RŠ   
Streda, 06 Január 2021 15:33

Info o MŠ, 1. stupni, možnosti spustenia ŠKD pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre tých, kde obaja sú zamestnaní a pracujú v prevádzkach, kde nie je možné vykonávať prácu z domu,  dotazník s podrobnejšími informáciami bude sprístupnený čoskoro.
Predbežný plán o ďalšom fungovaní škôl je aj v infografike.

  • autor: ministerstvo školstva

Posledná úprava Streda, 06 Január 2021 15:40
 
Aktuálne info o návrate do škôl. PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Ľudovít Mačor   
Pondelok, 04 Január 2021 20:09

Ako prvé, celému spoločenstvu našej cirkevnej spojenej školy prajem všetko dobré a hojnosť Božích milostí v roku 2021!

Aktuálne info o návrate do škôl.

Situáciu a možnosti monitorujeme a akonáhle budeme vedieť podrobne riešenie, budeme celé naše spoločenstvo cirkevnej spojenej školy informovať na stránke školy, FB školy a cez EduPage. Podrobné info však len na stránke školy a cez EduPage. Zajtra by mali byť zverejnené nové usmernenia ministerstva, tak uvidíme. Rovnako budeme samozrejme postupovať aj na základne vydania rozhodnutí nášho zriaďovateľa, rovnako ako všetky školy.

Naša materská škola a ŠJ bola pôvodne nastavená tak, aby mohla byť otvorená už tento piatok 8. 1. 2021.
Zatiaľ túto možnosť nevylučujeme ale ani nepotvrdzujeme. Záleží od nariadení, rozhodnutí

Posledná úprava Streda, 06 Január 2021 15:04
Čítať celý článok...
 
Dôležité! PDF Tlačiť E-mail
Napísal spravca   
Štvrtok, 17 December 2020 13:52

Pekne prosíme všetkých rodičov a dospelých žiakov (18. roční),
ak ste tak ešte neurobili.

Do zajtra (18. 12. 2020) 8:00 sa uzatvorí anketa "Záujem o prezenčné vyučovanie od 11. 1. 2021", kedy tento musíme ako škola odovzdať zriaďovateľovi, aby mohol podniknúť ďalšie kroky k možnosti otvorenia našej školy (Najnovšie informácie, nariadenia a odporúčania o návrate do škôl podľa ktorých musí a môže škola postupovať z ministerstva, na konci tejto správy - TK MŠ).

NAŠA ANKETA:
https://zcsradlin.edupage.org/

Link - tlačová konferencia MŠ:
https://www.facebook.com/minedu.sk/videos/219732509679135/

S úctou
RŠ Ľ. Mačor


 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 1 z 195

Sobota, 23. Január 2021

Dnes má meniny
Miloš
Zajtra má meniny
Timotej

Erasmus+ 2020-22

Wedding Traditions, Cultural Awareness
(Svadobné tradície, Kultúrne povedomie)

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:
Projekt s jedným príjemcom
v rámci programu ERASMUS+
ČÍSLO ZMLUVY:
2020-1-SK01-KA229-078209_1

------

wtca-erasmus.radlinskeho.sk

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
167 120,88 €
Výška finančnej podpory z EÚ:
158 764,84 €

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

počasie

booked.net

Internetové odkazy

Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva