Domov

Hlavné menu

knižnica

otvaracie hodiny

Dotazník pre rodičov

Dotazník pre rodičov
 

dotazník pre žiakov

Dotazník pre žiakov
 

partneri

SmartBooks škola na nete

Erasmus+Cirkevná spojená škola Dolný Kubín
prevádzka školy od 1. 3. 2021 PDF Tlačiť E-mail
Napísal L. Mačor   
Piatok, 26 Február 2021 09:14

Milé spoločenstvo. Ak sa nič zvláštne neudeje, od pondelka 1.3. 2021 pokračujeme v režime vyučovania a prevádzky školy ako aj tento končiaci sa týždeň.
Pripomínam znova povinnosť testovania a odovzdania čestného prehlásenia o bezinfekčnosti, výnimke a podobne.
Využite aj elektronickú možnosť cez EduPage. K povinnému čestnému prehláseniu prikladať kópie testu nemusíte, ale je potrebné ho ukázať
pri vstupe dieťaťa, sprievodu alebo zamestnanca na pôdu školy. V prípadne nejasností si pozrite nariadenia a odporúčania vlády,
RÚVZ, krízového štábu mesta, prípadne ma smelo kontaktujte. S úctou, pekný víkend,
L. Mačor. r. š.

 
Oznam PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Štvrtok, 18 Február 2021 10:41

Mili ridičia, kolegovia a maturanti. Ak sa nič nezmení, od pondelka 22. 2. 2021 by sme mohli pokračovať v režime ako pred prázdninami.
MŠ, ZŠ 1.-4., ŠKD, jedáleň. Myslime teda na nevyhnutnosť opätovného testovania, platného 7 dní (podľa aktuálnej zóny COVID automatu okresu) od dátumu testu a s tým spojeným vyhlásením, ktoré je stále k dispozícii aj cez EduPage. Užite si všetci podľa možností v zdraví posledné dni prázdnin.
S úctou
LM

Posledná úprava Štvrtok, 18 Február 2021 10:43
 
ŠKD - jar PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Streda, 10 Február 2021 19:02

Milí rodičia a kolegovia.

Po prieskume ohľadne záujmu o „Jarnú školu“ sme zistili, že túto nebude možné z našej strany zabezpečiť tak, ako sme plánovali.

PONÚKAME ALE ŠKD počas jarných prázdnin pre 1.-4.

Od 15.2. do 19.2. počas jarných prázdnin bude možnosť navštevovať ŠKD pre všetkých žiakov 1. stupňa našej školy,  nielen pre deti rodičov v kritickej infraštruktúre. Škola bude otvorená od 7:00 do 16:00. Aj s možnosťou obeda. Ak máte záujem o prihlásenie dieťaťa do ŠKD, môžete tak spraviť po prihlásení sa do rodičovského konta cez EduPage. Prihlasovať žiaka je možné do štvrtka 11.2. 2021 do 22:00.

Možnosť je platná LEN pri dodržaní podobných podmienok ako pri prezenčnom vyučovaní maximálne 7 dní platný test zákonného zástupcu alebo jeho náhradu relevantným potvrdením, potvrdenie a čestné vyhlásenie cez EduPage systém alebo toto pri vstupe do školy. (Príloha č. 11a - Zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov (docx, 22.41 kB) )

(viac info o podmienkach článok: Návrat detí do škôl - aktualizácia - potvrdenie).

Posledná úprava Streda, 10 Február 2021 19:26
 
Jarná škola PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Utorok, 09 Február 2021 10:23

Otázka pre rodičov a učiteľov.
Bol by záujem o dobrovoľnú “jarnú školu” počas jarných prázdnin od 15.2. 2021?
Pre všetky ročníky ZŠ aj gymnázia. Samozrejme ak to dovolí “Semafor COVIDu” v meste
a pdrobíme sa jeho podmienkam.
"Testovačky a podobne. V prípade že bude DK v lepšej farbe, možno stači test 14. dni...
Stačí zatiaľ odpoveď áno-nie. Dotazník je na meno prostredníctvom
EduPage správy, ktorá bola odoslaná rodičom aj učiteľom.

S vyhodnotením dotazníka budeme informovať.
Pripájam aj link na podrobnejšie
> info
<

Posledná úprava Streda, 10 Február 2021 17:59
 
Pokyny a organizácia ŠKD od 8.2.2021 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. A. Laštíková   
Piatok, 05 Február 2021 21:41

Variant A

Od 8.2.2021 bude ŠKD otvorené nasledovne:
Ranná služba od 6:30 do 7:40
Poobedná služba po skončení vyučovania do 16:30
Prosíme rodičov, aby vyplnili tlačivo o odchode detí z ŠKD, ktoré žiak
odovzdá pani vychovávateľke.
1.A ŠKD p. Smeets - pondelok – štvrtok / Mgr. Laštíková -  piatok
1.B ŠKD Mgr. Suroviaková - pondelok - piatok
2.A ŠKD Mgr. Vrabcová - pondelok – piatok
2.B ŠKD Mgr. Lonský - pondelok - piatok
3.roč. a 4. roč. ŠKD Bc. Chomisteková A. – pondelok, p. Szalak - utorok – piatok


(Ak by zrušili do pondelka školu a mohol by fungovať ŠKD celý deň.)

Variant B
– otvorenie ŠKD pre krízové profesie a rodičov, ktorým práca neumožňuje HO

Pokyny a organizácia ŠKD od 8.2.2021
Od 8.2.2021 bude ŠKD otvorené pre krízové profesie a rodičov, ktorým práca
neumožňuje HO nasledovne:
Ranná služba od 6:30 do 7:40
Dopoludňajšia služba 7:40 – 11:30
Popoludňajšia služba od 11:30 do 16:30
Prosíme rodičov, aby vyplnili tlačivo o odchode detí z ŠKD, ktoré žiak
odovzdá pani vychovávateľke.Posledná úprava Nedeľa, 07 Február 2021 15:07
 
Zmena hodnotení a klasifikácie žiakov PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Piatok, 15 Január 2021 18:13

Záver mimoriadnej pedagogickej rady (15. 1. 2021)
o zmene hodnotení a klasifikácie žiakov za školský rok 2020/2021.

Prvý stupeň ZŠ:
1. ročník  - iba slovné hodnotenie
2. - 4. ročník - klasifikácia známkou
Druhý stupeň ZŠ:
Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Technická výchova, Telesná výchova -
celý školský rok 2020/2021 budú všetci žiaci  hodnotení slovne:
absolvoval/neabsolvoval
Rímskokatolícke náboženstvo - všetci žiaci 2. stupňa, Občianska náuka - len
žiaci 6.A, 6.B - 1. polrok v školskom roku 2020/2021 hodnotení slovne:
absolvoval/neabsolvoval
Ostatné predmety - klasifikácia známkou
Gymnázium:
Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Telesná výchova - celý školský rok
2020/2021 žiak hodnotený slovne: absolvoval/neabsolvoval
Rímskokatolícke náboženstvo 1. polrok v školskom roku 2020/2021
žiak hodnotený slovne: absolvoval/neabsolvoval
Ostatné predmety - klasifikácia známkou

Podľa usmernenia:
Posledná úprava Nedeľa, 07 Február 2021 15:13
 
Oznam 8.1. PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Piatok, 08 Január 2021 13:18

Milí rodičia, žiaci, učiteia.

Bol vypublikovaný rozvrh pre spustenie dištančného vyučovania (z domu pre žiakov a učiteľov) pre všetky zložky Cirkevnej spojenej školy. ZŠ, gymnázium. Od 11.1.2021 (pondelok). Môžete sa s ním oboznámiť aj na tejto stránke (menu hore ROZVRHY). Ak potrebujete bližšie informácie, kontaktujte svojich triednych učiteľov, prípadne vyučujúcich. V pondelok 11. 1. 2021 bude prvú vyučovaciu hodinu, podľa možností tried, online triednická hodina, na ktorej sa so žiakmi dohodnú podmienky a prekonzultuje rozvrh.

MŠ, ŠKD ani ŠJ od 11.1. (pondelok) nebude v prevádzke.
Na základe dotazníka, ktorý bol poslaný rodičom (MŠ a 1.-4.) ste prostredníctvom EduPage boli informovaní o výsledku. Išlo samozrejme len o žiakov rodičov, ktorí sú v kategórii "kritická infraštruktúra" a nemôžu pracovať z domu.

O ďalšom postupe a prípadných aktuálnych zmenách, nariadeniach a postupoch Vás budeme informovať prostredníctvom tejto stránky a cez EduPage systém.

V prípade nezodpovedaných otázok kontaktujte triednych, zástupcov RŠ alebo RŠ.

Ďakujeme za pochopenie.

 
ŠKD od 15.2. do 19.2.2021 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Laštíková   
Piatok, 12 Február 2021 18:52

Važení rodičia.
Počas jarných prázdnin od 15.2. do 19.2.2021 bude otvorené ŠKD pre prihlásené deti od 7.00 do 16:00
V prípade Vášho záujmu o dodatočné prihlásenie Vášho dieťaťa do ŠKD počas jarných prázdnin ma môžete kontaktovať.
adriana.lastikova@radlinskeho.sk
0907 930 900
alebo cez EduPage systém školy

 
2% z Vašej dane PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Utorok, 03 Marec 2020 00:00

Milí rodičia a priatelia
Cirkevnej spojenej školy v Dolnom Kubíne,

ďakujeme Vám za Vašu priazeň a podporu v roku 2020!

> zoznam darcov, ktorí súhlasili so zverejnením <

Zároveň Vám chceme oznámiť, že z dôvodu nesplnenia podmienok
sme neboli zaradení  do zoznamu prijímateľov 2-3% dane za rok 2020.

Budeme však radi, ak sa rozhodnete podporiť niektorú
z kresťanských organizácií pôsobiacich 
v našom meste  (
SCVČ LAURA Dolný Kubín, Mládežnícky zbor Dolný Kubín...)

Za podporu a pochopenie ďakujeme!Posledná úprava Streda, 10 Február 2021 17:57
 
Návrat detí do škôl - aktualizácia - potvrdenie PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Nedeľa, 07 Február 2021 13:15

Keďže je pravdepodobne občas preťazený server EduPage, odkiaľ môžete posielať elektronicky potvrdenia potrebné k vstupu a nástupu žiakov do školy, prikladám jednotlivé dokumenty aj vo forme DOCX.

Ak sa Vám nepodarí odoslať ho cez EduPage, pomôžte si tým z linky nižšie.

UPOZORNENIE. Niektorí máte testy urobené skôr ako 5.2. Preto Vás chcem poprosiť,
aby ste si ho (ak nedôjde k zmene) aktualizovali. Napríklad ak máte test zo 4.2., platí len do štvrtka 11. 2. vrátane.

Návrat detí a žiakov, do našej školy - od 8. 2.aktualizované info - zhrnutie

 • Ráno pred vstupom do školy sa všetci žiaci a deti MŠ (s ich sprievodom) preukážu vyplneným a podpísaným Čestným prehlásením o bezinfekčnosti a odovzdá ho svojej triedne učiteľke. Pri vstupe do budovy sa vykoná meranie teploty žiaka bez záznamu. Vytlačené tlačivo o bezinfekčnosti bude pri hlavnom vstupe do budovy školy a dostupné na www.radlinskeho.sk alebo je možnosť vyplnit ho cez EduPage (ak nebude nedostupný kvlôli preťaženiu ich servrov).

  Žiaci MŠ a prvého stupňa základných škôl sa nemusia testovať. Prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa základnej školy je podmienené negatívnym
  výsledkom na COVID-19 jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti s dieťaťom.

  POZOR

  Platnosť testov – test zamestnancov, zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný, platí sedem kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia alebo ním poverený zamestnanec overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu hlavne prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zamestnancov, zákonných zástupcov a plnoletých žiakov (ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania), ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19. Na základe vydanej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sa stanoví oprávnenie pre prevádzkovateľa školy a školského zariadenia pri vstupe do prevádzky overovať splnenie podmienky formou požadovania predloženia príslušného dokladu – potvrdenia o výsledku testu na COVID-19. Všetci zákonní zástupcovia si musia ustrážiť platnosť a zákonný zástupca je zodpovedný za prípadné neabsolvovanie testu na COVID-19.
  Výnimky z povinnosti absolvovať test na COVID-19 stanovuje hlavný hygienik vo vyhláške.

  použité z: minedu.sk

  > Informácie o pandemickej OČR <

  Informácie k nástupu de MŠ a žiakov do školy budeme priebežne aktualizovať prostredníctvom EduPage správ a tu.

  Žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby pri akejkoľvek zmene zdravotného stavu nedávali svoje dieťa do školy. Každé dieťa so zmenou zdravotného stavu počas pobytu v škole bude izolované vo vyhradenej miestnosti.

  Nezabudnite na:

  - rezervné ochranné rúško a hygienické vreckovky.

  Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti pre zákonných zástupcov žiakov (na konci článku)

Potvrdenia:

Keďže je pravdepodobne občas preťazený server EduPage, odkiaľ môžete posielať elektronicky potvrdenia potrebné k vstupu a nástupu žiakov do školy, prikladám jednotlivé dokumenty aj vo forme DOCX.

Ak sa Vám nepodarí odoslať ho cez EduPage, pomôžte si tým z linky nižšie.

UPOZORNENIE. Niektorí máte testy urobené skôr ako 5.2. Preto Vás chcem poprosiť, aby ste si ho (ak nedôjde k zmene) aktualizovali. Napríklad ak máte test zo 4.2., platí len do štvrtka 11. 2. vrátane.

PRE ZŠ alebo MŠ:

Posledná úprava Streda, 10 Február 2021 19:08
 
čo od 8. 2.... PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Streda, 03 Február 2021 17:33

Milé spoločenstvo cirkevnej školy.

Od 8.2. 2021 (pondelok) máme možnosť otvoriť MŠ, ZŠ (1.-4.) ŠKD, ŠJ a maturitný ročník.

Podmienky:

Pretestovaný aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa, žiaka, žijúceho v spoločnej domácnosti. Test nesmie byť starší ako 7 dní (ak sa dĺžka jeho platnosti predĺži, budeme obratom informovať), prehlásenie o bezinfekčnosti (možnosť vyplniť po prihlásení na EduPage s prihlásením rodiča, nie žiaka).

Testovať sa môžete v mieste svojho bydliska na ktorejkoľvek MOM.

Bližšie info so spôsobom. Miestami aj možnosťou, zverejníme čoskoro. Hlavne pre tých, čo s tým ešte nemajú skúsenosť.

Maturant musí mať rovnako negatívny test a prehlásenie o bezinfekčnosti (nie je potrebné aby ho mal aj rodič).

Ak ste boli niekto v rodine pozitívny, test nie je potrebný (ak ste neboli pozitívny nie neskôr ako 3 mesiace pred nástupom dieťaťa, žiaka do školy). Stačí potvrdenie o pozitívnom teste.

Test stačí preukázať pri vstupe do školy, prípadne môžete jeho kópiu priložiť ako súbor k vyhláseniu o bezinfekčnosti na EduPage. Toto priloženie je dobrovoľné! Samozrejme bez jeho preukázania pred vstupom do školy, nebude môcť byť dieťa, žiak, študent vpustený do školy.

Prosim vyjadrite súhlas - nesúhlas s touto možnosťou. Ak splníte podmienky a chcete aj aby dieťa, žiak, maturant sa od pondelka stravoval v našej ŠJ, zaškrtnite aj túto možnosť.

Ak potrebujete bližšie info, prípadne dovysvetlenie, kontaktujte RŠ (0911 876 026) alebo stránku ministerstva školstva prípadne https://korona.gov.sk/.

 
Nové číslo časopisu OČKO PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Streda, 13 Január 2021 11:17
Prečítajte si najnovšie číslo nášho časopisu OČKO,
ktoré pre Vás pripravili naši žiaci a pani učiteľky
Mgr. Tatiana Rosiarová, Mgr. Mária Luptáková.
Posledná úprava Nedeľa, 07 Február 2021 15:10
 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 1 z 195
Piatok, 26. Február 2021

Dnes má meniny
Viktor
Zajtra má meniny
Alexander

Erasmus+ 2020-22

Wedding Traditions, Cultural Awareness
(Svadobné tradície, Kultúrne povedomie)

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:
Projekt s jedným príjemcom
v rámci programu ERASMUS+
ČÍSLO ZMLUVY:
2020-1-SK01-KA229-078209_1

------

wtca-erasmus.radlinskeho.sk

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
167 120,88 €
Výška finančnej podpory z EÚ:
158 764,84 €

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

počasie

booked.net

Internetové odkazy

Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva