Domov

Hlavné menu

Staň sa našim žiakom!

knižnica

otvaracie hodiny

Dotazník pre rodičov

Dotazník pre rodičov
 

dotazník pre žiakov

Dotazník pre žiakov
 

partneri

SmartBooks škola na nete

Erasmus+Cirkevná spojená škola Dolný Kubín
Pokyny a organizácia ZŠ a ŠKD od 19. 4. 2021 PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Piatok, 16 Apríl 2021 12:41

Pokyny a organizácia ZŠ a ŠKD od 19. 4. 2021

Dozory
Ranný filter (meranie teploty, dezinfekcia rúk vo vchode do budovy školy)
Od 6.30 – 7.40 - vychovávateľky ŠKD podľa rannej služby.

Pondelok: Mgr. Magdaléna Suroviaková,     Mgr. Adriána Laštíková, Mgr. Zuzana Priesolová (7:00 – 7:40)
Utorok: p. Dušana Szalak,    Mgr. Daniela Krupová (7:00 – 7:25)

Posledná úprava Piatok, 16 Apríl 2021 12:49
Čítať celý článok...
 
Info k zápisu do ZŠ PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Piatok, 16 Apríl 2021 09:54

Info k zápisu do ZŠ
Chceme ubezpečiť rodičov a našich budúcich školákov, že urobíme všetko pre to, aby prebehol aj “normálny” kontakt so školou
po virtuálnom zápise hneď, keď to bude trochu možné.
Pravdepodobne ešte tento mesiac (medzi 26.-30.4).
Budeme prihlásených (elektronicky zapísaných) kontaktovať a informovať o možnosti stretnutia;)
Ešte stále prebieha zápis...

 
Návrat do školy od 19.4.2021 PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Streda, 14 Apríl 2021 10:55

Od  19.-25. apríla 2021 Cirkevná spojená škola podľa
Covid školského semaforu
prejde na prezenčnú formu vyučovania a to

Posledná úprava Štvrtok, 15 Apríl 2021 11:13
Čítať celý článok...
 
Info k nástupu od 7.4. PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Štvrtok, 01 Apríl 2021 10:26

(aktualizované utorok 6.4. 15:30):

Pokyny a organizácia vyučovania v MŠ, ZŠ, ŠJ a v ŠKD od 7. 4. 2021 v Cirkevnej spojenej škole, Okružná 2062/25, Dolný Kubín
Všetky deti a žiaci, ktorí prejavili prostredníctvom dotazníka záujem za splnenia podmienok uvedených v dotazníku aj na www školy, môžu nastúpiť podľa harmonogramu. Na obed sú prihlásené všetky deti a žiaci z dotazníka, ktoré prejavili záujem. Tí, čo tak urobia po zverejnení tejto správy sa prihláste dodatočne (lubica.valkovicova@radlinskeho.sk, odhlasovanie@gmail.com alebo 0911 234 860) kontaktujte aj triednych učiteľov.

Deti MŠ: Podľa prejaveného záujmu nastúpia prezenčne do MŠ za obvyklých

Posledná úprava Streda, 07 Apríl 2021 11:38
Čítať celý článok...
 
Veľká noc 2021 PDF Tlačiť E-mail
Napísal CSŠ   
Streda, 31 Marec 2021 11:10

Posledná úprava Utorok, 06 Apríl 2021 10:56
Čítať celý článok...
 
Ako od pondelka 29. 1. 2021 PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Streda, 24 Marec 2021 13:00

Milé spoločenstvo. Oznamujeme Vám, že od pondelka 29. 3. 2021 nebude naša škola zabezpečovať žiadnu formu prezenčného "fungovania" pre žiadne deti a žiakov. Bude zatvorená MŠ, ŠKD, ZŠ, gymnázium aj ŠJ. Vyučovanie bude prebiehať len dištančnou formou pre žiakov ZŠ a gymnázia od pondelka 29.-31.3. vrátane. V tieto dni prebehne dezinfekcia priestorov celej školy. Od štvrtka 1.4. - 6.4. vrátane budú Veľkonočné prázdniny.

Do ZŠ (ŠKD, ŠJ) sa podľa situácie na prezenčné vyučovanie bude možné vrátiť až od stredy 7. 4. Ak to situácia neumožní, pokračujeme ako doteraz.

Posledná úprava Nedeľa, 28 Marec 2021 08:19
Čítať celý článok...
 
Po vyhodnotení dotazníka o (ne)vyučovaní od 8. 3. PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Piatok, 05 Marec 2021 15:58

Milí rodičia, kolegovia. Po vyhodnotení dotazníka Vám oznamujeme, že škola akceptuje požiadavky a pre tie deti (žiakov) ktoré potrebujete umiestniť v škole od 8. 3. (pondelok) na ZÁKLADE DOTAZNÍKA a konzultácií s RŠ, môžu za dodržania platných podmienok a nariadení nastúpiť. Ide o MŠ (spolu 29 detí, ZŠ 1.-4. spolu 23, ŠKD 19 žiakov). Pre deti, žiakov a učiteľov bude zabezpečené aj stravovanie.

Bližšie informácie o prezenčnom vyučovaní v škole a dištančnom pre žiakov ZŠ doma, Vám podajú triedni učitelia.

Pre ostatných žiakov celej školy platí dištančné vyučovanie.

 

 
ZÁPIS do 1. ročníka PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Utorok, 09 Marec 2021 15:22

AKTUÁLNE PREBIEHA

ZÁPIS  do 1. ročníka ZŠ

Cirkevná spojená škola, Základná škola s materskou školou A. Radlinského,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Vás pozýva na
ZÁPIS do 1. ročníka
pre školský rok 2021/2022, ktorý sa uskutoční:
15. – 16. apríla 2021, s možnosťou do 30. apríla 2021
elektronickou formou bez prítomnosti detí: elektronická prihláška

Vyplnenú elektronickú prihlášku vytlačte, podpíšte a vložte do poštovej schránky pri hlavnom vchode do školy
v termíne do ukončenia zápisu (30. apríla 2021).
Tí, ktorí nemajú možnosť vytlačiť prihlášku, prosíme, kontaktujte nás!

Prosíme vás, aby ste pri zadávaní údajov boli dôslední, používali diakritiku a vždy si detailne skontrolovali ich správnosť. Tieto údaje budú

Posledná úprava Štvrtok, 15 Apríl 2021 11:14
Čítať celý článok...
 
Od pondelka prezenčne všetci MŠ a 1.-4. plus oktáva. PDF Tlačiť E-mail
Napísal RŠ   
Štvrtok, 08 Apríl 2021 12:44

aktualizované (piatok 15:50):

bol vypublikovaný rozvrh pre týždeň od pondelka 12.4.
https://zcsradlin.edupage.org/timetable/
(ak ho chcete vidieť, zvoľte v rozbaľovacom menu kliknutím na text "STÁLY ROZVRH" a vyberte "od-12-4....")

1.-4. ZŠ - prezenčný (v škole) pozor na počet a hlavne čas začiatku. Už 7:40 pracujeme;-)

5.-9. ZŠ - zatiaľ dištančne (doma).
sekunda-septima -
zatiaľ dištančne (doma).
oktáva -
prezenčne (pondelok, štvrtok, piatok) čas dištančného vyučovania, teda 8:00

Posledná úprava Pondelok, 12 Apríl 2021 09:45
Čítať celý článok...
 
Zápis do MŠ PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Utorok, 09 Marec 2021 11:04

ZÁPIS  do MŠ
Milí rodičia, uchádzame sa o Váš záujem o našu cirkevnú MŠ
:

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
(do MŠ) na školský rok 2021/2022 sa môžu podávať od 8. marca 2021 do 31. mája 2021.

Do MŠ môže byť k 1. 9. 2021 prijaté iba dieťa, ktoré do 31. 8. 2022 dovŕši vek minimálne 3 roky.
Pre deti narodené do 31. 8. 2016 je predprimárne vzdelávanie povinné.
Info u p. zástupkyne O. Jurigovej 0944 281 181, E-mail: otilia.jurigova@radlinskeho.sk

Postup podania žiadosti o PPV:


> tlačivo žiadosti vo
formáte PDF  na stiahnutie <

Ak je to obojstranne, poprosíme vytlačiť na jeden list ak sa da:-)
- Vypísať všetky povinné údaje* (žiadateľ, rod. číslo! - na to sa najčastejšie zabúda)
- podpísať obidvomi rodičmi (alebo jedným + rozhodnutie súdu o zverení...)
- potvrdiť pediatrom (bez potvrdenia pediatra je žiadosť neakceptovateľná)
- tlačivo žiadosti doručiť do školy
- poštou na adresu: Cirkevná spojená škola,  Okružná 2062/25, Dolný Kubín alebo vhodiť do schránky pri hlavnom vchode školy
- Rozhodnutie o prijatí / neprijatí bude rodičom (z. z.) doručené v zákonnom termíne do 30. 6. 2021.
> tlačivo žiadosti vo
formáte PDF  na stiahnutie <


Upozornenie:

-      deti mladšie ako 3 roky môžu byť prijaté do MŠ, len ak to umožňuje voľná kapacita MŠ
-      prednosť zo zákona majú deti, ktoré pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní; deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (tzv. "predškoláci")
-      nasledujúci školský rok 2021-2022 už povinne!; a deti staršie ako 3 roky
-      doplnkové interné kritérium: zohľadní sa súrodenec dieťaťa, navštevujúci niektorú z organizačných zložiek školy (ZŠ, G, MŠ) – vyznačiť v žiadosti

Posledná úprava Utorok, 09 Marec 2021 15:28
 
Deň učiteľov PDF Tlačiť E-mail
Napísal spravca   
Nedeľa, 28 Marec 2021 07:43

28. 3. Deň učiteľov

7. 4. Deň učiteľov kresťanských škôl a školských zariadení:
Sviatok sv. Jána de la Salle, patróna kresťanských učiteľov
pozrite si video s prianím od našich najmenších:

 
Usmernenie k používaniu rúška a respirátorov v školách s účinnosťou od 15. 3. 2021 PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Pondelok, 15 Marec 2021 09:51

Usmernenie k používaniu rúška a respirátorov
v školách s účinnosťou od 15. 3. 2021


kliknite na text

Posledná úprava Pondelok, 15 Marec 2021 09:58
 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 1 z 195
Sobota, 17. Apríl 2021

Dnes má meniny
Rudolf
Zajtra má meniny
Valér

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,
či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?
Využi anonymné linky pomoci:

Erasmus+ 2020-22

Wedding Traditions, Cultural Awareness
(Svadobné tradície, Kultúrne povedomie)

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:
Projekt s jedným príjemcom
v rámci programu ERASMUS+
ČÍSLO ZMLUVY:
2020-1-SK01-KA229-078209_1

------

wtca-erasmus.radlinskeho.sk

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
158 764,84 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ:
142 052,75 EUR

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

počasie

booked.net

Internetové odkazy

Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva