Domov

Hlavné menu

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov IIProjekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk
Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk
Prijímateľ Národného projektu:
www.mpc-edu.sk

Výzva - nábytok

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – Nábytok“


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9
ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie nábytku na vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

Výzva - IKT

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – IKT a softvér“


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9

ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie IKT a softvéru pre vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

Staň sa našim žiakom!

knižnica

otvaracie hodiny

partneriSmartBooks škola na nete

Erasmus+Cirkevná spojená škola Dolný Kubín
Zisťovanie záujmu o dodatočné objednanie AG testov PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Streda, 29 September 2021 08:37

Zisťovanie záujmu o dodatočné objednanie AG samotestov, LEN pre tých rodičov žiakov (1.-9. ZŠ, tercia-oktáva gymnázium) ktorí nestihli zareagovať na prvé (koncom augusta).
Tí, ktorí už testy po etapách dostávate, prosím toto ignorujte.
Podľa vyjadrenia OÚ Žilina nie je ale isté, či bude tento dodatočný záujem akceptovaný a vybavený k spokojnosti rodičov. Avšak, ak sa tak stane, samozrejme Vás o tom budeme informovať.
Dotazník so zisťovaním, je spustený online cez EduPage.
Pre rodičov, ktorí sa nevedia prihlásiť na EduPage:
Prosím, pošlite žiadosť na mail: testovanie@radlinskeho.sk. Do mailu prosím napísať: meno a priezvisko žiaka, triedu, meno rodiča a kontakt, na ktorý ho budeme informovať.

Ďakujem za porozumenie.

PS: V súčasnosti je distribúcia po 5 samotestov pre žiakov, prihlásených na prvé kolo zisťovania záujmu. Chodíme po ne osobne, po výzve na OÚ do Žiliny. Obratom ich rozdeľujeme do balíčkov a distrubuujeme.

Posledná úprava Streda, 29 September 2021 09:01
 
Informácie pred nástupom do školy PDF Tlačiť E-mail
Napísal RŠ   
Utorok, 31 August 2021 16:37

Vážení rodičia!

Za účelom bezpečného prostredia v škole Vám zasielame pár informácií ku začiatku školského roka. Pre vyučovanie bude platiť ŠKOLSKÝ SEMAFOR. Predpokladáme nástup v „zelenej“ fáze. Budeme sa učiť prezenčne. Počas roka budeme postupovať podľa COVID AUTOMATU.

Všetky dokumenty je možné poslať aj cez EduPage v module „Žiadosti/Vyhlásenia

Pri nástupe do školy v zelenej fáze:

 • V škole bude fungovať ranný filter (dezinfekcia a kontrola rúšok).
 • Žiak bude mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania okrem TSV (výnimka podľa aktuálnej vyhlášky: dieťa do 6.rokov, poruchy autistického spektra, mentálne postihnutie, pri výkone športu).
 • Do školskej tašky prosíme pribaliť aspoň jedno náhradné rúško a hygienické vreckovky.
 • Pred vstupom do školy žiak použije dezinfekciu. V triede si pravidelne umýva ruky.
 • Pred vstupom do budovy dodržiava rozostupy, nepremiešava sa zbytočne so žiakmi iných tried.
 • Rodič môže sám ospravedlniť svoje dieťa na 5 po sebe idúcich dní.
  Vtedy nemá nárok na OČR. Na viac dní ospravedlňuje lekár.
 • Pri každom prerušení vyučovania na viac ako 3 dni rodič odovzdáva nové Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

KEDY sa budeme učiť DIŠTANČNE.

Ak sa v triede vyskytne pozitívny žiak alebo učiteľ na COVID-19, trieda prechádza na dištančné vyučovanie. Žiaci aj úzke kontakty idú do 14- dňovej karantény. Rodič má vtedy nárok na OČR.

Domácu karanténu podľa aktuálnej vyhlášky ÚVZ nie je možné predčasne ukončiť po obdržaní negatívneho RT-PCR testu.

JE MOŽNÁ IBA VÝNIMKA Z KARANTÉNY, ak rodič pošle Oznámenie o výnimke z karantény ak:

 • žiak prekonal COVID- 19 za posledných 180 dní (potvrdenie RT-PCR testom, testom na protilátky);
 • žiak je zaočkovaný 2. dávkami;
 • žiak je zaočkovaný 1. dávkou do 180 dní od prekonania COVID;

Ak sa vyskytne COVID-19 vo Vašej domácnosti, zostáva v karanténe iba Vaše dieťa ako úzky kontakt. Ostatní žiaci sa učia v škole.

V prípade samotestovania počas roka a POZITÍVNEHO výsledku žiaka to oznámite triednemu učiteľovi a kontaktujete svojho lekára. Žiak zostáva doma.

Na základe prihlásenia a záujmu ktorý ste prejavili prostredníctvom EduPage alebo mailom (od 23. 8. 2021 do 25. 8. - 23:59) dostanete BALÍČKY pre svoje dieťa so samotestami od svojich triednych učiteľov po ich získaní od OÚ v Žiline.

Školský klub detí (ŠKD) bude v prevádzke dňa 2. 9. 2021 od 12.05 do 16.30. Odchod detí z ŠKD odovzdať písomne  triednemu učiteľovi. Od 3. 9. 2021 bude ŠKD v prevádzke od 6.30 do 7.40 a v popoludňajších hodinách od 11.10 do 16.30.

Prajem nám všetkým požehnaný, pokojný začiatok školského roka.

Posledná úprava Utorok, 31 August 2021 17:25
 
Oznam k samotestovacím sadám PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Pondelok, 30 August 2021 11:25

Milí rodičia a žiaci.
Zatiaľ musíme na ATG "samotesty" počkať. Po dodaní potrebného množstva testov Okresnému úradu Žilina a následnom odobratí našou školou Vás budeme informovať o dátume a mieste distribúcie.

Ďakujeme za pochopenie


Posledná úprava Pondelok, 30 August 2021 11:33
 
Letná škola 3. deň – Skanzen PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Eva Diešková   
Streda, 25 August 2021 00:00

25.8. 2021 sme sa v rámci Letnej školy vybrali do  Skanzenu v Zuberci.
Trochu nás prekvapila zima, keď sme vystúpili z autobusu, veď predsa sme len boli pod Roháčmi.
Videli sme tradičné domčeky, pochádzajúce z rôznych kútov Oravy. Mohli sme sa dozvedieť ako žili ľudia v minulosti. V kostole pochádzajúcom zo Zábreže sme si vypočuli krásny koncert. Páčila sa nám aj  ľudová škola, v ktorej sa v jednej miestnosti učili naraz všetky ročníky. Zaujala nás ľudová tvorba remesiel, ktoré sú už v dnešnej dobe veľmi vzácne ako sú hrnčiarstvo, drotárstvo, rezbárstvo, modrotlač. Nakoniec sme si aj niektoré z týchto vzácnych výrobkov zakúpili na pamiatku domov.

 • autor: Mgr. E. Diešková

P.učiteľky Evka, Majka, Hanka, Žofka a Zdenka

Posledná úprava Štvrtok, 26 August 2021 08:46
 
Letná škola 1. deň – Bylinková záhrada PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. K. Flajsová   
Pondelok, 23 August 2021 14:39
1. deň – Bylinková záhrada
Pozdravujeme vás z Letnej školy, ktorú sprevádzala vôňa byliniek. Všetko sa začalo piesňou Bylinkárka. Zoznámili sme sa s rôznymi bylinkami, otestovali si svoje zmysly a s využitím kreativity sme vytvorili svoj vlastný čaj. Podarilo sa nám vypracovať pracovné listy zo slovenského jazyka, prírodovedy/prvouky, matematiky a vytvoriť projekty o bylinkách. Informácie sme vyhľadávali v encyklopédiách aj na internete. Navrhli a zhotovili sme obal na čaj a urobili reklamu k jeho predaju. Chutil nám mentol v čokoláde, žuvačkách a cukríkoch... . Vôňu byliniek si nesieme so sebou domov a tešíme sa na najlepší bylinkový čaj. Predtým nás však ešte čakajú poobedné aktivity s pani vychovávateľkami.
Druhostupniari tiež nemali núdzu o zážitky. Hravou formou si precvičili učivo zo slovenského jazyka, matematiky, anglického jazyka, biológie a geografie. Dozvedeli sa, z čoho sa skladá slovenčina, precvičovali slovnú zásobu, pracovali s mapou a zistili koľko cukru obsahuje coca-cola.
Už teraz sa tešíme na zajtrajší deň!
 • autor: Mgr. K. Flajsová


A tu je odkaz na náś videoklip s pesničkou: https://fb.watch/7zp1IwNdL2/

Janka Lastičová, Katarína Flajsová, Mária Luptáková, Mária Tokárová
Posledná úprava Streda, 25 August 2021 11:18
 
Vyplácanie dotácie od 9. 2021 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Jana Čaučíková   
Streda, 21 Júl 2021 12:22

Milí rodičia,

od nového školského roka 2021/2022 sa ruší plošné poskytovanie dotácie na stravu pre deti v materských školách(predškoláci) a základných školách (1. a 2. stupeň).
V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí. Dotáciu je možné poskytnúť už iba dieťaťu:

a) ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (Potvrdenie ÚPSVaR),
b)
ktoré žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima (Potvrdenie ÚPSVaR)
c) ktorého rodičia si neuplatňujú nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (daňový bonus) vo veku od 6 – 15 rokov (Čestné vyhlásenie).

Ak spĺňate podmienky podľa bodu a) b):

Rodič je povinný vyžiadať si Potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny príslušného podľa Vášho trvalého bydliska.

Toto potvrdenie je nevyhnutné predložiť Cirkevnej spojenej škole (konkrétne Zariadeniu školského stravovania) podľa možností najneskôr do 31.8.2021, aby bolo možné dotáciu na stravu vyplácať už od septembra 2021.

Ak spĺňate podmienky podľa bodu c):
Rodič je povinný doručiť čestné vyhlásenie Cirkevnej spojenej škole (konkrétne Zariadeniu školského stravovania). Čestné vyhlásenie postačuje podpísať jedným z rodičov, nakoľko uvedené vyhlasuje za celú domácnosť.
Toto čestné vyhlásenie je nevyhnutné predložiť najneskôr do 31.8.2021.
Vzor Čestného vyhlásenia nájdete priložený aj tu: čestné vyhlásenie

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás kedykoľvek kontaktuje na tel. čísle: 0911 234 860, e-mailom: odhlasovanie@gmail.com alebo osobne v kancelárií školskej jedálne.
S pozdravom

Mgr. Jana Čaučíková
ZŠS pri Cirkevnej spojenej škole
Dolný Kubín

Posledná úprava Streda, 21 Júl 2021 12:33
 
ponuka krúžkov (záujmových útvarov) pre šk. rok 2021-22 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. A. Laštíková   
Utorok, 31 August 2021 19:29

Ponuka krúžkov (záujmových útvarov) pre šk. rok 2021-22
v našom centre voľného času

a ďalšie info o jeho činnosti, podmienkach, platbách...
(menu vľavo O škole/Centrum voľného času)

Posledná úprava Utorok, 31 August 2021 19:39
 
Začiatok školského roka 2021-22 PDF Tlačiť E-mail
Napísal RŠ   
Piatok, 27 August 2021 09:47

Slávnostné začatie školského roka 2021-22 sa uskutoční 2. septembra 2021 (štvrtok) sv. omšou Veni Sancte 
v kostole Povýšenia svätého Kríža o 9.00
.
Možnosť svätej spovede pre žiakov bude pred sv. omšou od 8.00.

Prosíme, aby na sv. omšu z dôvodu dodržania hygienických opatrení, prišli len žiaci, učitelia a rodičia sprevádzajúci žiakov 1. ročníka ZŠ,
novoprijatých žiakov, prípadne zdravotne znevýhodnených.

Ďalšie pokyny budú oznámené po ukončení sv. omše.


Ďakujeme za pochopenie!

Posledná úprava Piatok, 27 August 2021 09:50
 
Letná škola 4. deň - Habakuky PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. M. Luptáková   
Piatok, 27 August 2021 09:41
26. 8. 2021 sme navštívili netradičnú rozprávkovú dedinku Habakuky, ktorú tvoria domčeky a rozprávky Pavla E. Dobšinského. Zažili sme prekrásnu atmosféru slovenských ľudových rozprávok, ukážky ľudových remesiel a interaktívne divadelné predstavenie. Zlatá priadka, Kmotra smrť a zázračný bylinkár a Dvanásť mesiačikov nás vtiahli do rozprávkového sveta a postarali sa o nádherný zážitok. Mali sme síce uplakané počasie a chladno, ale tento zážitok z výletu stál za to.
 • autor: Mgr. Mária Luptáková


p. učiteľky: Majka, Marcelka, Danielka, Katka
Posledná úprava Piatok, 27 August 2021 09:45
 
Letná škola 2. deň – Galéria PDF Tlačiť E-mail
Napísal Katka, Janka, Anička, Majka   
Streda, 25 August 2021 11:14
Posielame pozdrav z Galérie!
Dnes sme mali možnosť stretnúť sa s umením. Výstava Stana Lajdu nás pohltila. Dokonca sme si aj tvorili nové príbehy k ilustráciám. A ešte viac. Stali sa z nás umelci. Vytvárali sme vlastnú abecedu, šperky a zahrali bábkové divadlo. Veľmi sa nám páčilo. Ďakujeme tete Žofke, že nás sprevádzala a sľubujeme, že sa tu určite vrátime.
 • autor: Mgr. K. Flajsová


p. uč.: Katka, Janka, Anička, Majka
Posledná úprava Streda, 25 August 2021 11:18
 
OZNAM - samotesty PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Nedeľa, 22 August 2021 15:40

Vážení rodičia a žiaci!

Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie pre žiakov ZŠ a gymnázia. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem.

Testovanie domácimi antigénovými samotestami je dobrovoľné a bezplatné.

Váš záujem - nezáujem o testy môžete vyjadriť prostredníctvom EDUPAGE (web alebo mobilná verzia) v časti "Prihlasovanie".

Pre nových rodičov, ktorí ešte nemajú prihlasovacie údaje alebo sa nevedia prihlásiť,
odošlite žiadosť na mail testovanie@radlinskeho.sk. Do mailu napíšte: meno a priezvisko žiaka, triedu, meno rodiča a kontakt, na ktorý ho budeme informovať od 31. 8. 2021 o presnom dátume výdaja samotestov. Rodič pri preberaní samotestov škole podpíše „Odovzdávací a preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie a návod na použitie“, ktorým prehlási, že samotesty nebudú použité na iný účel ako na samotestovanie žiaka. 

Samotestovanie sa odporúča realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek keď žiak prejavuje nejaký z príznakov ochorenia COVID 19.

Testovanie žiakov kloktaním škola realizovať nebude.

S úctou RŠ.

Posledná úprava Nedeľa, 22 August 2021 16:08
 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 1 z 198

1992-2022

Pondelok, 25. Október 2021

Dnes má meniny
Aurel
Zajtra má meniny
Demeter

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,
či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?
Využi anonymné linky pomoci:

Erasmus+ 2020-22

Wedding Traditions, Cultural Awareness
(Svadobné tradície, Kultúrne povedomie)

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:
Projekt s jedným príjemcom
v rámci programu ERASMUS+
ČÍSLO ZMLUVY:
2020-1-SK01-KA229-078209_1

------

wtca-erasmus.radlinskeho.sk

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
158 764,84 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ:
142 052,75 EUR

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

počasie

booked.net

Internetové odkazy

Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva