Domov

Hlavné menu

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov IIProjekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk
Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk
Prijímateľ Národného projektu:
www.mpc-edu.sk

Výzva - nábytok

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – Nábytok“


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9
ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie nábytku na vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

Výzva - IKT

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – IKT a softvér“


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9

ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie IKT a softvéru pre vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

Staň sa našim žiakom!

knižnica

otvaracie hodiny

partneriSmartBooks škola na nete

Erasmus+Cirkevná spojená škola Dolný Kubín
AKTUÁLNE INFORMÁCIE K 30. 11. 2021 PDF Tlačiť E-mail
Napísal RŠ   
Piatok, 26 November 2021 15:38

Aktualizované pondelok 30.11.2021 (16:10)

VYHLÁŠKA
(Uverejnené 29. novembra 2021)
POZOR Dôležité !!!

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne,
ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenia prezenčnej výučby
zariadení pre deti a mládež v územnom obvode okresu Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo


Z nej vyplýva, že od zajtra 30.11.2021 je zákaz prezenčného vyučovania aj v našej Cirkevnej spojenej škole pre 2. stupeň ZŠ a gymnázium.
MŠ, 1. stupeň, ŠKD aj ŠJ zatiaľ pokračuje prezenčne (v škole) podľa možností a momentálnej situácie.
Podrobnejšie informácie prinesieme cez EduPage, triednych alebo na www.radlinskeho.sk.


Prosíme pozrite si aktuálne info o "fungovaní" školy od pondelka 29.11. 2021.
O zmenách Vás budeme informovať aj formou EduPage správ


V triedach sú aj žiaci, ktorí spĺňajú výnimku z karantény, bude v týchto triedach prebiehať kombinované vyučovanie: dištančné + prezenčné. Žiaci z týchto tried, ktorí spĺňajú výnimku, môžu v pondelok nastúpiť do školy prezenčne. Podmienka je poslať alebo priniesť doklad o výnimke podľa vyhlášky (OTP).

Karanténa – Cirkevná spojená škola, Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Trieda

Začiatok
10 dňovej karantény


Domáca
karanténa triedy

Predpokladaný
nástup do školy

4.B 30.11.2021 30.11.-9-12-2021 10.12.2021
MŠ - 2 23.11.2021
23.11-2.12.2021
3.12.2021
1.A 25.11.-4.12.2021 25.11.-4.12.2021 6.12.2021
1.B 25.11.-4.12.2021 25.11.-4.12.2021 6.12.2021

8.A

10.11.2021-19.11.2021

16.11.2021-19.11.2021

22.11.2021

9.A

16.11.2021-25.11.2021

18.11.2021-25. 11.2021

26.11.2021

4.A

16.11.2021-25.11.2021

18.11.2021-25. 11.2021

26.11.2021

2.A

19.11.2021-28.11.2021

22.11.2021- 28.11.2021

29.11.2021

2.B

19.11.2021-28.11.2021

24.11.2021-2.12.2021

3.12.2021

6.A

23.11.2021 – 2.12.2021

26.11.2021 – 2.12.2021

3.12.2021

7.B

23.11.2021 – 2.12.2021

25.11.2021 – 2.12.2021

3.12.2021

sexta

23.11.2021 – 2.12.2021

25.11.2021 – 2.12.2021

3.12.2021

septima
23.11.2021 – 2.12.2021 25.11.2021 – 2.12.2021 3.12.2021

6.B

24.11.2021 – 3.12.2021

25.11.2021 – 3.12.2021

6.12.2021

kvarta

23.11.2021 – 2.12.2021

25.11.2021 – 3.12.2021

6.12.2021

7.A

25.11.2021 – 4.12.2021

25.11.2021 – 4.12.2021

6.12.2021

5.B

25.11.2021 – 4.12.2021

25.11.2021 – 4.12.2021

6.12.2021

tercia

25.11.2021 – 4.12.2021

25.11.2021 – 4.12.2021

6.12.2021

8.A

25.11.2021 – 4.12.2021

25.11.2021 – 4.12.2021

6.12.2021

AKTUÁLNY ŠKOLSKÝ SEMAFOR
(https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Posledná úprava Utorok, 30 November 2021 16:14
 
Aktuálne info k situácii s COVID 19 PDF Tlačiť E-mail
Napísal RŠ   
Štvrtok, 25 November 2021 10:10

Milí žiaci, rodičia a zamestnanci.

Aktuálne info bolo už rozposlané v raňajších hodinách 25.11.2021 celej škole formou EduPage, E-mailom.

Informácie o triedach v karanténe bolo oznámené RÚVZ, bezodkladne aj žiakom, rodičom a zamestnancom.
Situáciu nepretržite monitorujeme a obratom riešime.

Linky zo stránky Ministerstva vnútra o nových opatreniach týkajúcich sa škôl:

262
VYHLÁŠKA
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia  
pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

zdroj: https://www.minv.sk

264
VYHLÁŠKA
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia
nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa

zdroj: https://www.minv.sk

Školský COVID automat:
Aktuálny ale aj jeho avizované zmeny sledujme spoločne tu:
https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Posledná úprava Štvrtok, 25 November 2021 12:06
 
Vnúčatá starým rodičom PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Štvrtok, 28 Október 2021 21:01

Keďže sa nám nedá stretnúť osobne milí starkí,
pozrite si pásmo videí, ktoré sme s láskou pre Vás pripravili!


Nájdete ich na tomto odkaze: Vnúčatá starým rodičom
(pripravujeme ešte ďalšieNamakaný)

Alebo aj tu, spolu so všetkými aktivitami našej školy na https://facebook.com/radlinskeho

PS.: Vnúčatká a rodičia, pomôžte menej zdatným starkým a prehrajte im ich;-)

 


 
Zisťovanie záujmu o dodatočné objednanie AG testov PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Streda, 29 September 2021 08:37

Zisťovanie záujmu o dodatočné objednanie AG samotestov, LEN pre tých rodičov žiakov (1.-9. ZŠ, tercia-oktáva gymnázium) ktorí nestihli zareagovať na prvé (koncom augusta).
Tí, ktorí už testy po etapách dostávate, prosím toto ignorujte.
Podľa vyjadrenia OÚ Žilina nie je ale isté, či bude tento dodatočný záujem akceptovaný a vybavený k spokojnosti rodičov. Avšak, ak sa tak stane, samozrejme Vás o tom budeme informovať.
Dotazník so zisťovaním, je spustený online cez EduPage.
Pre rodičov, ktorí sa nevedia prihlásiť na EduPage:
Prosím, pošlite žiadosť na mail: testovanie@radlinskeho.sk. Do mailu prosím napísať: meno a priezvisko žiaka, triedu, meno rodiča a kontakt, na ktorý ho budeme informovať.

Ďakujem za porozumenie.

PS: V súčasnosti je distribúcia po 5 samotestov pre žiakov, prihlásených na prvé kolo zisťovania záujmu. Chodíme po ne osobne, po výzve na OÚ do Žiliny. Obratom ich rozdeľujeme do balíčkov a distrubuujeme.

Posledná úprava Streda, 29 September 2021 09:01
 
Informácie pred nástupom do školy PDF Tlačiť E-mail
Napísal RŠ   
Utorok, 31 August 2021 16:37

Vážení rodičia!

Za účelom bezpečného prostredia v škole Vám zasielame pár informácií ku začiatku školského roka. Pre vyučovanie bude platiť ŠKOLSKÝ SEMAFOR. Predpokladáme nástup v „zelenej“ fáze. Budeme sa učiť prezenčne. Počas roka budeme postupovať podľa COVID AUTOMATU.

Všetky dokumenty je možné poslať aj cez EduPage v module „Žiadosti/Vyhlásenia

Pri nástupe do školy v zelenej fáze:

 • V škole bude fungovať ranný filter (dezinfekcia a kontrola rúšok).
 • Žiak bude mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania okrem TSV (výnimka podľa aktuálnej vyhlášky: dieťa do 6.rokov, poruchy autistického spektra, mentálne postihnutie, pri výkone športu).
 • Do školskej tašky prosíme pribaliť aspoň jedno náhradné rúško a hygienické vreckovky.
 • Pred vstupom do školy žiak použije dezinfekciu. V triede si pravidelne umýva ruky.
 • Pred vstupom do budovy dodržiava rozostupy, nepremiešava sa zbytočne so žiakmi iných tried.
 • Rodič môže sám ospravedlniť svoje dieťa na 5 po sebe idúcich dní.
  Vtedy nemá nárok na OČR. Na viac dní ospravedlňuje lekár.
 • Pri každom prerušení vyučovania na viac ako 3 dni rodič odovzdáva nové Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

KEDY sa budeme učiť DIŠTANČNE.

Ak sa v triede vyskytne pozitívny žiak alebo učiteľ na COVID-19, trieda prechádza na dištančné vyučovanie. Žiaci aj úzke kontakty idú do 14- dňovej karantény. Rodič má vtedy nárok na OČR.

Domácu karanténu podľa aktuálnej vyhlášky ÚVZ nie je možné predčasne ukončiť po obdržaní negatívneho RT-PCR testu.

JE MOŽNÁ IBA VÝNIMKA Z KARANTÉNY, ak rodič pošle Oznámenie o výnimke z karantény ak:

 • žiak prekonal COVID- 19 za posledných 180 dní (potvrdenie RT-PCR testom, testom na protilátky);
 • žiak je zaočkovaný 2. dávkami;
 • žiak je zaočkovaný 1. dávkou do 180 dní od prekonania COVID;

Ak sa vyskytne COVID-19 vo Vašej domácnosti, zostáva v karanténe iba Vaše dieťa ako úzky kontakt. Ostatní žiaci sa učia v škole.

V prípade samotestovania počas roka a POZITÍVNEHO výsledku žiaka to oznámite triednemu učiteľovi a kontaktujete svojho lekára. Žiak zostáva doma.

Na základe prihlásenia a záujmu ktorý ste prejavili prostredníctvom EduPage alebo mailom (od 23. 8. 2021 do 25. 8. - 23:59) dostanete BALÍČKY pre svoje dieťa so samotestami od svojich triednych učiteľov po ich získaní od OÚ v Žiline.

Školský klub detí (ŠKD) bude v prevádzke dňa 2. 9. 2021 od 12.05 do 16.30. Odchod detí z ŠKD odovzdať písomne  triednemu učiteľovi. Od 3. 9. 2021 bude ŠKD v prevádzke od 6.30 do 7.40 a v popoludňajších hodinách od 11.10 do 16.30.

Prajem nám všetkým požehnaný, pokojný začiatok školského roka.

Posledná úprava Utorok, 31 August 2021 17:25
 
Oznam k samotestovacím sadám PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Pondelok, 30 August 2021 11:25

Milí rodičia a žiaci.
Zatiaľ musíme na ATG "samotesty" počkať. Po dodaní potrebného množstva testov Okresnému úradu Žilina a následnom odobratí našou školou Vás budeme informovať o dátume a mieste distribúcie.

Ďakujeme za pochopenie


Posledná úprava Pondelok, 30 August 2021 11:33
 
Letná škola 3. deň – Skanzen PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Eva Diešková   
Streda, 25 August 2021 00:00

25.8. 2021 sme sa v rámci Letnej školy vybrali do  Skanzenu v Zuberci.
Trochu nás prekvapila zima, keď sme vystúpili z autobusu, veď predsa sme len boli pod Roháčmi.
Videli sme tradičné domčeky, pochádzajúce z rôznych kútov Oravy. Mohli sme sa dozvedieť ako žili ľudia v minulosti. V kostole pochádzajúcom zo Zábreže sme si vypočuli krásny koncert. Páčila sa nám aj  ľudová škola, v ktorej sa v jednej miestnosti učili naraz všetky ročníky. Zaujala nás ľudová tvorba remesiel, ktoré sú už v dnešnej dobe veľmi vzácne ako sú hrnčiarstvo, drotárstvo, rezbárstvo, modrotlač. Nakoniec sme si aj niektoré z týchto vzácnych výrobkov zakúpili na pamiatku domov.

 • autor: Mgr. E. Diešková

P.učiteľky Evka, Majka, Hanka, Žofka a Zdenka

Posledná úprava Štvrtok, 26 August 2021 08:46
 
ŠKOLA PRECHÁDZA DO ORANŽOVEJ FÁZY PDF Tlačiť E-mail
Napísal RŠ   
Štvrtok, 04 November 2021 08:36

Milí žiaci, rodičia, učitelia a zamestnanci.
(aktualizované 17.11.2021)

Dňom 4.11. 2021 naša škola prechádza do ORANŽOVEJ FÁZY podľa školského semaforu.
Oranžová fáza predstavuje stav, kedy bola v škole minimálne 1 osoba pozitívna na COVID-19.

Boli zrealizované príslušné opatrenia:

Z informácií vyberáme:
V prípade, ak je osoba potvrdená na ochorenie COVID-19, bezodkladne oznámi túto skutočnosť všetkým osobám s ktorými bola v úzkom kontakte v období 2 dní predchádzajúcich dňu testovania na ochorenie COVID-19. Túto skutočnosť je taktiež potrebné oznámiť škole/školskému zariadeniu. Žiaci/zamestnanci, u ktorých bolo potvrdené ochorenie COVID-19, prerušia dochádzku do školy/zamestnania. Osobám v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou sa neumožní dochádzka do školy alebo školského  zariadenia   (okrem  tých,  ktorí  si  uplatňujú  výnimku  z karantény).  Pozitívne testovaná osoba a úzke kontakty, u ktorých sa prejavili príznaky ochorenia COVID-19 počas izolácie/karantény  postupuje  podľa  usmernenia  všeobecného  lekára  alebo  regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Riaditeľ  ani  zriaďovateľ  nemôže  zavrieť  školu  ako  celok.  Riaditeľ,  po  informovaní zriaďovateľa, môže preventívne prerušiť vyučovanie v triede alebo viacerých triedach (nie však  v  celej škole),  v ktorej  sa  vyskytla  osoba  pozitívna  na  COVID-19  počas  obdobia 2  dní pred jej testovaním. Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, idú žiaci z triedy a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19  do  10-dňovej  karantény  (okrem  tých,  ktorí  si  uplatňujú  výnimku  z karantény).  Pokiaľ výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a žiak  alebo  zamestnanec  nemá žiadne  príznaky  COVID -19,  karanténa  môže  byť  ukončená
po 7 dňoch. Ak je v triede 100% žiakov s výnimkou z  karantény, pokračuje trieda v prezenčnom vyučovaní.

Pre podrobnejšie info čítajte aktualizovanú verziu TU: https://www.minedu.sk/data/att/21133.pdf

Aktualizácie a info nájdete pod textom v prílohách na stránke: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor

Posledná úprava Streda, 17 November 2021 17:53
 
VYHLÁŠKA 250 PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Piatok, 01 Október 2021 14:00

VYHLÁŠKA
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

platná od 4. 10. 2021

 
ponuka krúžkov (záujmových útvarov) pre šk. rok 2021-22 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. A. Laštíková   
Utorok, 31 August 2021 19:29

Ponuka krúžkov (záujmových útvarov) pre šk. rok 2021-22
v našom centre voľného času

a ďalšie info o jeho činnosti, podmienkach, platbách...
(menu vľavo O škole/Centrum voľného času)

Posledná úprava Utorok, 31 August 2021 19:39
 
Začiatok školského roka 2021-22 PDF Tlačiť E-mail
Napísal RŠ   
Piatok, 27 August 2021 09:47

Slávnostné začatie školského roka 2021-22 sa uskutoční 2. septembra 2021 (štvrtok) sv. omšou Veni Sancte 
v kostole Povýšenia svätého Kríža o 9.00
.
Možnosť svätej spovede pre žiakov bude pred sv. omšou od 8.00.

Prosíme, aby na sv. omšu z dôvodu dodržania hygienických opatrení, prišli len žiaci, učitelia a rodičia sprevádzajúci žiakov 1. ročníka ZŠ,
novoprijatých žiakov, prípadne zdravotne znevýhodnených.

Ďalšie pokyny budú oznámené po ukončení sv. omše.


Ďakujeme za pochopenie!

Posledná úprava Piatok, 27 August 2021 09:50
 
Letná škola 4. deň - Habakuky PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. M. Luptáková   
Piatok, 27 August 2021 09:41
26. 8. 2021 sme navštívili netradičnú rozprávkovú dedinku Habakuky, ktorú tvoria domčeky a rozprávky Pavla E. Dobšinského. Zažili sme prekrásnu atmosféru slovenských ľudových rozprávok, ukážky ľudových remesiel a interaktívne divadelné predstavenie. Zlatá priadka, Kmotra smrť a zázračný bylinkár a Dvanásť mesiačikov nás vtiahli do rozprávkového sveta a postarali sa o nádherný zážitok. Mali sme síce uplakané počasie a chladno, ale tento zážitok z výletu stál za to.
 • autor: Mgr. Mária Luptáková


p. učiteľky: Majka, Marcelka, Danielka, Katka
Posledná úprava Piatok, 27 August 2021 09:45
 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 1 z 198

1992-2022

Pondelok, 6. December 2021

Dnes má meniny
Mikuláš
Zajtra má meniny
Ambróz

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,
či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?
Využi anonymné linky pomoci:

Erasmus+ 2020-22

Wedding Traditions, Cultural Awareness
(Svadobné tradície, Kultúrne povedomie)

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:
Projekt s jedným príjemcom
v rámci programu ERASMUS+
ČÍSLO ZMLUVY:
2020-1-SK01-KA229-078209_1

------

wtca-erasmus.radlinskeho.sk

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
158 764,84 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ:
142 052,75 EUR

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

počasie

booked.net

Internetové odkazy

Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva