Domov

Hlavné menu

Výzva - nábytok

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – Nábytok“


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9
ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie nábytku na vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

Výzva - IKT

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – IKT a softvér“


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9

ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie IKT a softvéru pre vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

Staň sa našim žiakom!

knižnica

otvaracie hodiny

Dotazník pre rodičov

Dotazník pre rodičov
 

dotazník pre žiakov

Dotazník pre žiakov
 

partneri

SmartBooks škola na nete

Erasmus+Cirkevná spojená škola Dolný Kubín
Doplnenie INFORMÁCIÍ PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Piatok, 07 Máj 2021 10:08

Doplnenie INFORMÁCIÍ
(Z dokumentu Návrat do škôl 2021)

Podmienky v našom "červenom" okrese od pondelka 10. 5. 2021 (https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/):

Žiak (dieťa MŠ) a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania. V takomto prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia ministra z 28. 8. 2020 z účinnosťou od 1. septembra 2020 zverejneného na webovej stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/data/att/17169.pdf

Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie
(Príloha č. 8)
alebo plnoletý žiak sám za seba predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 10). Alebo pošlete pohodlne cez EduPage.
Pri neplnoletom žiakovi sa to dá len z účtu rodiča. Musíte byť prihlásený ako RODIČ nie žiak. (návod pre rodiča, ako ho poslať)

FAQ:
Žiak bol v škole v piatok. Potrebuje na pondelok vyhlásenie?
- Ak bol žiak (dieťa MŠ), plnoletý žiak v škole v piatok, na pondelok mu netreba čestné vyhlásenie.
Ak sa rozhodne zákonný zástupca, aby jeho dieťa nenavštevovalo ani naďalej prezenčne vyučovanie, je škola povinná sa mu venovať dištančne?
- Nie. V takomto prípade sa "škola správa k žiakovi" ako keď je chorý alebo z iného dôvodu nenavštevuje školu. Ako za neCOVIDových časov. Je aj vo vlastnom záujme rodiča a žiaka, aby si látku doplnil, kontaktoval spolužiaka, učiteľa, triedneho a podobne...

 
Testovanie-podmienky od 10. 5. 2021 PDF Tlačiť E-mail
Napísal spravca   
Streda, 05 Máj 2021 00:00

Info k nástupu žiakov do našej školy od pondelka 10. 5. 2021.

O
d pondelka v našej škole, ak bude všetko ako doteraz,
pokračujú deti MŠ; všetci žiaci ZŠ; Sekunda, tercia a kvarta gymnázia.
Dištančne: kvinta, sexta, septima.

Doplňujúce info k školskej dochádzke od 10. 5. 2021:

Žiak a ani jeho

Posledná úprava Streda, 05 Máj 2021 19:30
Čítať celý článok...
 
Čo od pondelka 26. 4. 2021 PDF Tlačiť E-mail
Napísal rš   
Streda, 21 Apríl 2021 18:40

Od pondelka 26.4. 2021 pokračuje naša škola v rovnakom režime ako tento týždeň. To znamená, že stále ostávajú doma (učia sa dištančne) 5.-7. ZŠ a sekunda až septima gymnázium. MŠ, ŠKD, 1.-4., 8.,9. ZŠ, oktáva sa učí v škole prezenčne. Riadime sa podľa COVID automatu pre školy.
Viac info aj s mapou je tu: https://www.minedu.sk/26973-sk/mapa-covid-skolsky-automat/.

Ak Vás pravidlá zaujímajú podrobnejšie, prečitajte si aj infografiku v článku:PRAVIDLÁ PRE ŠKOLY OD 19.4. 2021

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

 
Návrat do školy od 19.4.2021 PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Streda, 14 Apríl 2021 10:55

Od  19.-25. apríla 2021 Cirkevná spojená škola podľa
Covid školského semaforu
prejde na prezenčnú formu vyučovania a to

Posledná úprava Štvrtok, 15 Apríl 2021 11:13
Čítať celý článok...
 
Veľká noc 2021 PDF Tlačiť E-mail
Napísal CSŠ   
Streda, 31 Marec 2021 11:10

Posledná úprava Utorok, 06 Apríl 2021 10:56
Čítať celý článok...
 
Ako od pondelka 29. 1. 2021 PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Streda, 24 Marec 2021 13:00

Milé spoločenstvo. Oznamujeme Vám, že od pondelka 29. 3. 2021 nebude naša škola zabezpečovať žiadnu formu prezenčného "fungovania" pre žiadne deti a žiakov. Bude zatvorená MŠ, ŠKD, ZŠ, gymnázium aj ŠJ. Vyučovanie bude prebiehať len dištančnou formou pre žiakov ZŠ a gymnázia od pondelka 29.-31.3. vrátane. V tieto dni prebehne dezinfekcia priestorov celej školy. Od štvrtka 1.4. - 6.4. vrátane budú Veľkonočné prázdniny.

Do ZŠ (ŠKD, ŠJ) sa podľa situácie na prezenčné vyučovanie bude možné vrátiť až od stredy 7. 4. Ak to situácia neumožní, pokračujeme ako doteraz.

Posledná úprava Nedeľa, 28 Marec 2021 08:19
Čítať celý článok...
 
Po vyhodnotení dotazníka o (ne)vyučovaní od 8. 3. PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Piatok, 05 Marec 2021 15:58

Milí rodičia, kolegovia. Po vyhodnotení dotazníka Vám oznamujeme, že škola akceptuje požiadavky a pre tie deti (žiakov) ktoré potrebujete umiestniť v škole od 8. 3. (pondelok) na ZÁKLADE DOTAZNÍKA a konzultácií s RŠ, môžu za dodržania platných podmienok a nariadení nastúpiť. Ide o MŠ (spolu 29 detí, ZŠ 1.-4. spolu 23, ŠKD 19 žiakov). Pre deti, žiakov a učiteľov bude zabezpečené aj stravovanie.

Bližšie informácie o prezenčnom vyučovaní v škole a dištančnom pre žiakov ZŠ doma, Vám podajú triedni učitelia.

Pre ostatných žiakov celej školy platí dištančné vyučovanie.

 

 
Aaktivity, úspechy, súťaže... PDF Tlačiť E-mail
Napísal rš   
Nedeľa, 02 Máj 2021 08:01

Milí návštevníci našej www stránky. Počas trvania pandémie sme všetky nové aktivity, úspechy, súťaže, aktuality, fotografie a videá z diania v našej škole presunuli na Facebook školy. Môžete si ich pozrieť aj bez registrácie a účtu. Samozrejme Vás pozývame aj k tomu, aby ste sa stali našimi "priateľmi" aj tam:-) K dnešnému dňu nás tam je už 963 pravidelných návštevníkov.


Samozrejme všetko obnovíme a budeme dopĺňať aj na tomto mieste, len sme nechceli, aby sa strácali medzi nariadeniami, opatreniami a sústavnými zmenami okolo pandémie.
Ďakujeme za pochopenie!

Posledná úprava Nedeľa, 02 Máj 2021 08:22
 
Pokyny a organizácia ZŠ a ŠKD od 19. 4. 2021 PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Piatok, 16 Apríl 2021 12:41

Pokyny a organizácia ZŠ a ŠKD od 19. 4. 2021

Dozory
Ranný filter (meranie teploty, dezinfekcia rúk vo vchode do budovy školy)
Od 6.30 – 7.40 - vychovávateľky ŠKD podľa rannej služby.

Pondelok: Mgr. Magdaléna Suroviaková,     Mgr. Adriána Laštíková, Mgr. Zuzana Priesolová (7:00 – 7:40)
Utorok: p. Dušana Szalak,    Mgr. Daniela Krupová (7:00 – 7:25)

Posledná úprava Nedeľa, 18 Apríl 2021 08:38
Čítať celý článok...
 
Zápis do MŠ PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Utorok, 09 Marec 2021 11:04

ZÁPIS  do MŠ
Milí rodičia, uchádzame sa o Váš záujem o našu cirkevnú MŠ
:

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
(do MŠ) na školský rok 2021/2022 sa môžu podávať od 8. marca 2021 do 31. mája 2021.

Do MŠ môže byť k 1. 9. 2021 prijaté iba dieťa, ktoré do 31. 8. 2022 dovŕši vek minimálne 3 roky.
Pre deti narodené do 31. 8. 2016 je predprimárne vzdelávanie povinné.
Info u p. zástupkyne O. Jurigovej 0944 281 181, E-mail: otilia.jurigova@radlinskeho.sk

Posledná úprava Nedeľa, 02 Máj 2021 08:01
Čítať celý článok...
 
Deň učiteľov PDF Tlačiť E-mail
Napísal spravca   
Nedeľa, 28 Marec 2021 07:43

28. 3. Deň učiteľov

7. 4. Deň učiteľov kresťanských škôl a školských zariadení:
Sviatok sv. Jána de la Salle, patróna kresťanských učiteľov
pozrite si video s prianím od našich najmenších:

 
Usmernenie k používaniu rúška a respirátorov v školách s účinnosťou od 15. 3. 2021 PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Pondelok, 15 Marec 2021 09:51

Usmernenie k používaniu rúška a respirátorov
v školách s účinnosťou od 15. 3. 2021


kliknite na text

Posledná úprava Pondelok, 15 Marec 2021 09:58
 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 1 z 195
Utorok, 11. Máj 2021

Dnes má meniny
Blažena
Zajtra má meniny
Pankrác

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,
či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?
Využi anonymné linky pomoci:

Erasmus+ 2020-22

Wedding Traditions, Cultural Awareness
(Svadobné tradície, Kultúrne povedomie)

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:
Projekt s jedným príjemcom
v rámci programu ERASMUS+
ČÍSLO ZMLUVY:
2020-1-SK01-KA229-078209_1

------

wtca-erasmus.radlinskeho.sk

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
158 764,84 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ:
142 052,75 EUR

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

počasie

booked.net

Internetové odkazy

Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva