Informácie o možnostiach štúdia

Informácie o možnostiach štúdia na Cirkevnom gymnáziu Andreja Radlinského v D. Kubíne
v školskom roku 2023/2024 otvárame 4 ročné denné štúdium
– pre žiakov deviateho ročníka základných škôl – 1 triedu štvorročného gymnázia s celkovým počtom 18 žiakov.
Prihlášku je potrebné podať do 20. marca 2023.

Samotnú prihlášku by ste mali dostať na vašej základnej škole, mať možnosť vyplniť ju cez EduPage vašej ZŠ (návod). Čistú kópiu prihlášky si môžete stiahnuť TU 

Bližšie informácie na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2023/2024 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024

Prijímacie konanie do prvého ročníka 4 ročného vzdelávacieho programu sa koná

1. termín: 4. 5. 2023
2. termín: 9. 5. 2023

Kritériá schválené pedagogickou radou o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v školskom roku 2023/2024
Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 je 19. 5. 2023
Prosíme rodičov, aby písomne potvrdili nástup na štúdium najneskôr do 24. 5. 2023 (do 23:59)
Pripojte kópiu cez EduPage systém a následne doručte škole. (stiahnite si Potvrdenie o nastúpení žiaka na strednú školu vo formáte PDF)
Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Všetky Vaše otázky týkajúce sa možnosti štúdia na Cirkevnom gymnáziu Andreja Radlinského Dolný Kubín zodpovieme na tel. 0911 876 026 alebo na radlinskeho@radlinskeho.sk

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne otvára pre deviatakov 4-ročné štúdium s rozšíreným vyučovaním informatiky a komunikačných technológií.
Gymnázium špeciálne ponúka:
– 4 hodiny informatiky týždenne v novej informatickej učebni;
– vyučovanie programovacích jazykov, tvorby internetových stránok, práce s videom, obrazom a zvukom, 3D tlačou;
– vzdelávanie v IKT štedro vložené do ostatných predmetov;
– vzdelávanie formou virtuálnej reality;
– spoluprácu s vysokými školami a firmami so zameraním na praktické využitie IKT;
– možnosť zdarma získať medzinárodne uznávané IT certifikáty (ICDL, CISCO, DigComp…).
Gymnázium ponúka:
– kvalitné vzdelávanie a formáciu v kresťanskom duchu (sv. omše v školskej kaplnke, triedne duchovné cvičenia, školská knižnica, špecializované učebne a vybavenie);
možnosť zapojenia sa do medzinárodných projektov a mobilít (napr. eTwinning, Erasmus+);
– mnoho mimoškolských aktivít vo vlastnom centre voľného času: športové krúžky, spoločensko-vedné, zábavné krúžky i medzinárodné programy (napr. DofE);
– aktívny školský študentský parlament.
Záujemcov o štúdium pozývame na dni otvorených dverí 20. alebo 24. februára o 10.00 v priestoroch školy.

Aktuality

Práca v novej dielni

Pracovať v novozariadenej dielni je zábava. Žiaci používajú malé sústruhy na ktorých si môžu vyskúšať prácu s drevom. Vytvárajú rôzne figúrky a prívesky. Niektorí to

Čítať viac »

Svetový deň mlieka

Dňa 27. 9. 2023 sme si pripomenuli svetový deň mlieka v školách, ktorý je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre

Čítať viac »

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky

Zápis do MŠ

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: