Vyhľadať
Close this search box.

Informácie o možnostiach štúdia

Informácie o možnostiach štúdia na Cirkevnom gymnáziu Andreja Radlinského v D. Kubíne
v školskom roku 2024/2025 otvárame 4 ročné denné štúdium

– pre žiakov deviateho ročníka základných škôl
– 1 triedu štvorročného gymnázia s celkovým počtom 20 žiakov.
Prihlášku je potrebné podať do 20. marca 2024.

Samotnú prihlášku by ste mali dostať na vašej základnej škole, mať možnosť vyplniť ju cez EduPage vašej ZŠ (návod).

Prijímacie konanie do prvého ročníka 4 ročného vzdelávacieho programu sa koná:
1. termín: 2. 5. 2024
2. termín: 6. 5. 2024

Kritériá  schválené pedagogickou radou o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v školskom roku 2024/2025.
Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 je 17. 5. 2024.

Prosíme rodičov, aby písomne potvrdili nástup na štúdium najneskôr do 22. 5. 2024 (do 23:59).
Pripojte kópiu cez EduPage systém a následne doručte škole. (stiahnite si Potvrdenie o nastúpení žiaka na strednú školu vo formáte PDF)
Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Všetky Vaše otázky týkajúce sa možnosti štúdia na Cirkevnom gymnáziu Andreja Radlinského Dolný Kubín zodpovieme na tel. 0911 876 026 alebo na radlinskeho@radlinskeho.sk

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne otvára pre deviatakov 4-ročné štúdium s rozšíreným vyučovaním informatiky a komunikačných technológií.
Gymnázium špeciálne ponúka:
– 4 hodiny informatiky týždenne v novej informatickej učebni;
– vyučovanie programovacích jazykov, tvorby internetových stránok, práce s videom, obrazom a zvukom, 3D tlačou;
– vzdelávanie v IKT štedro vložené do ostatných predmetov;
– vzdelávanie formou virtuálnej reality;
– spoluprácu s vysokými školami a firmami so zameraním na praktické využitie IKT;
– možnosť zdarma získať medzinárodne uznávané IT certifikáty (ICDL, CISCO, DigComp…).
Gymnázium ponúka:
– kvalitné vzdelávanie a formáciu v kresťanskom duchu (sv. omše v školskej kaplnke, triedne duchovné cvičenia, školská knižnica, špecializované učebne a vybavenie);
– možnosť zapojenia sa do medzinárodných projektov a mobilít (napr. eTwinning, Erasmus+);
– mnoho mimoškolských aktivít vo vlastnom centre voľného času: športové krúžky, spoločensko-vedné, zábavné krúžky i medzinárodné programy (napr. DofE);
– aktívny školský študentský parlament.

Prihlášku je potrebné podať do 20. marca 2024.
Ak sa chcete pozrieť na naše gymnázium, kontaktujte riaditeľa školy.

Aktuality

Týždeň s Aladinom

V týždni 25.3. – 29.3. sme sa vydali do rozprávky Aladin. Čítali sme si rozprávku, používali sme aplikáciu Readmio, vypracovali sme si pracovné listy z

Čítať viac »

Noc s Andersenom

V týždni 11. – 15. 3. sme sa celý prvý stupeň zapojili do medzinárodnej aktivity Noc s Andersenom. Tvorili sme na rozprávku Snehová kráľovná. Pracovali

Čítať viac »
Podporte nás 2%

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky
Otvárame aj v šk. roku 2024/25
Deň otvorených dverí bude
(piatok) 26.1.2024
alebo
(pondelok) 29. 1. 2024
o 10:00 v priestoroch školy

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci:

Národný projekt POP III