Spolu múdrejší 3

Výzva „Spolu múdrejší 3“


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší 3“ na mesiace január až jún 2022.
Cieľom výzvy je podpora pre základné školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností
v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu.
Na škole prebieha doučovanie v desiatich krúžkoch, ktoré vedú pedagogický zamestnanci školy.
Doučovanie v rámci projektu Spolu múdrejší 3 pre 1. stupeň vedie: Mgr. Lastičová Janka, Mgr. Flajsová Katarína, Mgr. Sivčová Marika, Mgr. Laštíková Adriana, Mgr. Mešková Jana
Doučovanie v rámci projektu Spolu múdrejší 3 pre 2. stupeň vedie: Mgr. Luptáková Mária, Mgr. Železňáková Renáta, Mgr. Dlholucký Dávid, Mgr. Šurinová Lucia a Mgr. Kovalíková Lenka
Doučovanie prebieha v predmetoch: Slovenský jazyk, matematika, informatika, anglický jazyk, človek a priroda, človek a spoločnosť, človek a hodnoty, človek a svet práce, umenie a kultúra, zdravie a pohyb, mäkké zručnosti.

 

Aktuality

Falošný sneh

Falošný sneh vs. skutočný sneh 😃❄️ V triede sme si vytvorili falošný sneh ❄️, z ktorého sme modelovali a dotvárali snehuliakov ⛄️. Po bohatej snehovej

Čítať viac »

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky
Otvárame aj v šk. roku 2024/25
Deň otvorených dverí bude
(piatok) 26.1.2024
alebo
(pondelok) 29. 1. 2024
o 10:00 v priestoroch školy

Zápis do MŠ

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: