Zmluvy

Zmluv. strana: Názov: s DPH: Účinnosť: Ukončenie:

RKC Biskupstvo Spišské Podhradie (poverenie zastupovaním Mgr. Ľ. Mačor) a ORASS – Invest,s.r.o

Zmluva o dielo
Na zhotovenie stavebných prác „Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne – Nevyhnutné stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební“
25770,82€ 5.8.2019 31.12.2020
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra
programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

a

Cirkevná spojená škola, Okružná 2062/25, Dolný Kubín, zastupuje Mgr. Ľudovít Mačor, riaditeľ

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+ ČÍSLO ZMLUVY: 2020-1-SK01-KA229-078209_1 34 351€ 01. 09. 2020 31. 08. 2022

Aktuality

Práca v novej dielni

Pracovať v novozariadenej dielni je zábava. Žiaci používajú malé sústruhy na ktorých si môžu vyskúšať prácu s drevom. Vytvárajú rôzne figúrky a prívesky. Niektorí to

Čítať viac »

Svetový deň mlieka

Dňa 27. 9. 2023 sme si pripomenuli svetový deň mlieka v školách, ktorý je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre

Čítať viac »

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky

Zápis do MŠ

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: