VIEŠ SA PODELIŤ?

Od 14. 11. 2022 do 30.11.2022 máš možnosť zapojiť sa do Mikulášskej zbierky. Cieľom je podeliť sa so sladkosťou (cukríky, keks, čokoládu, lízanku…) a darovať úsmev deťom v ťažkých životných situáciách. Vytvorme aj my v našej Cirkevnej spojenej škole spoločnými silami mikulášsky balíček pre tieto deti. Sladkosť môžeš vložiť do škatule označenej „Úsmev ako dar“ vo vestibule školy.
Vopred Pán Boh zaplať!

Aktuality

Geografická olympiáda 

Dňa 23.11.2022 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Dokonca až 50 žiakov bolo úspešnými riešiteľmi zadaní geografickej olympiády. Na okresné kolo postupuje 9 žiakov z Cirkevnej

Čítať viac »

Požehnaný Advent!

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: