Už čítame z čítanky

Prečítam si všetko hneď,
veselší je zrazu svet!

Týmito slovami sa naši prváci rozlúčili so šlabikárom a už sa tešia na čítanku a všetky krásne detské knihy.

Mgr. Krupová a Mgr. Diešková

 

Aktuality

Požehnaný Advent!

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: