Týždeň vedy a techniky

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.
Už devätnásty ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa uskutočnil v období 7. – 13. novembra 2022.
Pri príležitosti TVT sme s nadšencami vedy, techniky a fyziky zorganizovali aktivity aj na našej škole pod názvom: Fyzika trochu inak. Študenti kvarty, predvádzali pokusy pre žiakov 6.A a 6.B s témou – vlastnosti plynov. Študentky septimy mali pod patronátom triedy: 8.A, 8.B, 9.A, kvintu, septimu. Pokusy, rébusy, záhady a rôzne hádanky z optiky študenti prijali s nadšením. Ich prístup bol aktívny a so záujmom sa zúčastňovali na aktivitách. Záverečný potlesk bol milým poďakovaním pre všetkých organizátorov.
Ing. Lenka Kovaliková

Aktuality

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: