Tvorivé hodiny náboženstva

Tvorivé hodiny náboženstva v siedmom ročníku.
Žiačky 7.A a 7.B na hodinách náboženstva rozoberali veľkonočné udalosti. Najskôr sme si tieto udalosti spoločne vyhľadali vo Sv. Písme. Čítali sme si ich a vysvetľovali, rozprávali sa o nich a robili jednoduchú exegézu. Následne na ďalších hodinách ich v skupinách znázorňovali ako komix. Dievčatá preukázali tvorivosť i výtvarné nadanie, viackrát sa vracali k biblickým udalostiam a aj takto kreatívne vstrebávali do seba udalosti Veľkej noci.Uvedomujeme si, že k dobrému žitiu kresťanského života nám pomáha i dobré poznanie Božieho slova zachytené vo Sv. Písme. Aj toto bola jedna z možnosti, ako ho viac poznať a uvedomiť si veľké veci, ktoré pre nás Ježiš urobil.

foto a text: Mgr. Viera Antalíková

Aktuality

Zápis do materskej školy

Zápis do našej materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole, Okružná 2062/25, Dolný Kubín na školský rok 2023 – 2024 sa uskutoční v pracovných dňoch od

Čítať viac »

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky

Zápis do MŠ

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: