Vyhľadať
Close this search box.

TRESTNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ MLADISTVÝCH

Dňa 17. 2. 2023 sa uskutočnila preventívna aktivita pre žiakov 9.A a kvarty. Zástupcovia oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVaR a Okresnej prokuratúry v Dolnom Kubíne na základe reálnych príkladov z praxe objasnili žiakom základné pojmy – trestný čin, priestupok, výchovné opatrenia, trestnoprávna zodpovednosť mladistvých.
Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu v ďalších triedach.
Mgr. Alžbeta Šindléryová

Aktuality

Podporte nás 2%

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky
Otvárame aj v šk. roku 2024/25
Deň otvorených dverí bude
(piatok) 26.1.2024
alebo
(pondelok) 29. 1. 2024
o 10:00 v priestoroch školy

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci:

Národný projekt POP III