Projekt Moja Família

Žiaci našej školy sa zapojili do projektu finančného vzdelávania určeného primárne žiakom základných škôl. Cieľom projektu je zvýšenie finančnej gramotnosti na slovenských školách.
Počítačová simulácia buduje u žiakov povedomie o elementárnej finančnej gramotnosti, a to formou, ktorá je žiakom blízka – elektronická. Vďaka tejto forme výučby možno očakávať
aktívnejší prístup žiakov. Žiak je v úlohe rodinného manažéra. Riadi 4-člennú rodinu v ich domčeku tak, aby ekonomicky vyšla s platom a zároveň boli všetci zdraví a šťastní. Cieľom je
nasporiť počas 5-tich mesiacov na dovolenku pre virtuálnu rodinu. Hra prebieha v 5-tich kolách. V každom kole musí žiak spraviť množstvo rozhodnutí od zaplatenia potravín cez
nákup oblečenia až po rozhodnutie, či celá rodina pôjde cez víkend na brigádu. V priebehu hry sa menia výdaje a príjmy a tiež faktor šťastia jednotlivých členov rodiny. Žiakov
simulácia veľmi zaujala a získali veľa informácií, ktoré využijú aj v budúcnosti. Projektu sa zúčastnia všetci žiaci ZŠ od 4. ročníka.


Napísala: Mgr. Ľudmila Chomisteková

Aktuality

Deň otvorených dverí

23. 3. 2023 sme privítali predškolákov skoro zo všetkých MŠ v našom meste.  Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na ďalšie stretnutie možno už na

Čítať viac »

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky

Zápis do ZŠ

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: