Preventívna aktivita

Dňa 16.03.2023 nás navštívili pracovníčky ÚPSVaR Dolný Kubín, Mgr. Lucia Zelenáková Zdražilová (psychologička), Mgr. Iveta Fedorová (koordinátor ochrany detí pred násilím) a Mgr. Mária Babík Ferancová z Oravskej knižnice A. Habovštiaka Dolný Kubín. Cieľom preventivnej aktivity bolo budovanie a posilnenie pozitívnych vzťahov v triede a mimo nej prostredníctvom čtania príbehu z knihy Petra Guldana, Bambuľkine dobrodružstvá, hudobno-pohybových hier, kresby, rozhovoru. Na základe prečítaného príbehu o Bambuľke opisovali pozitívne a negatívne emócie, čo znamená kamarát, ako sa správa dobrý kamarát.

Foto/text: PhDr. Katarína Basárová

Aktuality

Deň otvorených dverí

23. 3. 2023 sme privítali predškolákov skoro zo všetkých MŠ v našom meste.  Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na ďalšie stretnutie možno už na

Čítať viac »

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky

Zápis do ZŠ

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: