Ponuka práce

Pozícia: Učiteľka materskej školy
100% úväzok
Kvalifikačné predpoklady:
Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť v súlade so Zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch. Odmeňovanie v
súlade s tabuľkou platových taríf pedagogických zamestnancov v závislosti od dosiahnutej praxe a kvalifikácie.
Informácie pre uchádzača:
Požadované vzdelanie:
Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore pedagogická škola
Základná zložka mzdy (v hrubom): 761,00 € za mesiac, závisí podľa stupňa vzdelania a dĺžky praxe
Predpokladaný dátum nástupu: 01.09.2022
Pracovný a mimopracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov: 12
Termín výberového konania: 30.08.2022
Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon prac. činnosti.
Zoznam požadovaných dokladov:
uchádzači pozvaní na výberové konanie predložia:
– žiadosť o prijatie do zamestnania,
– profesijný životopis s kontaktnými údajmi, s prehľadom dosiahnutého vzdelania,
– doklady o dosiahnutom vzdelaní,
– čestné prehlásenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti
– súhlas so spracovaním osobných údajov
Žiadosti o prijatie do zamestnania a požadované doklady je potrebné zaslať na adresu:
Cirkevná spojená škola, Okružná 2062/25, 026 01 Dolný Kubín, alebo mailom na:
pavlina.sevcikova@radlinskeho.sk v termíne do 28.08.2022.
Dĺžka praxe: bez požiadavky na odbornú prax
Zručnosti, schopnosti:
základné zručnosti PC

Aktuality

Zápis do materskej školy

Zápis do našej materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole, Okružná 2062/25, Dolný Kubín na školský rok 2023 – 2024 sa uskutoční v pracovných dňoch od

Čítať viac »

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky

Zápis do MŠ

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: