Vyhľadať
Close this search box.

Poďakovanie!

Vážení členovia Spoločenstva, milí rodičia,
dovoľte mi vysloviť úprimné poďakovanie všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri realizácii fašiangových aktivít na Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne – zabezpečenie cien do tomboly, poskytnutie prepravy a mnohé ďalšie služby. Vďaka vedeniu školy, učiteľskému tímu, kolektívu zamestnancov, farskému úradu a predovšetkým vďaka Vašim deťom a Vašej podpore, ochote a pomoci sa podarilo vytvoriť výnimočné spoločenské aktivity, ktoré priniesli nové priateľstvá, stmelili a posilnili vzájomné vzťahy medzi deťmi, žiakmi, študentmi, ako aj medzi rodičmi, učiteľmi a personálom školy. S nadšením môžeme bilancovať, že počas fašiangového obdobia 2023 sa uskutočnili naozaj krásne školské akcie – karnevaly, žiacky a študentský ples a najmä jedinečne zorganizovaný Ples rodičov a priateľov školy, na ktorý máme mimoriadne pozitívne ohlasy. Tento rok, hoci je a bude energeticky a ekonomicky náročný, bola latka úrovne a kvalita podujatí
nasadená vysoko a verím, že spoločnými silami túto úroveň aj v nasledujúcom období udržíme. Výlučne s našou verejnou podporou a pomocou môže Cirkevná spojená škola A. Radlinského napĺňať a
rozvíjať svoj potenciál, získavať potrebnú sebadôveru, kreatívne inovovať výchovno-vzdelávacie prostredie pre naše deti a zároveň ich slobodne a zodpovedne viesť v živote v kresťanskom duchu.
Z celého srdca prajem našej výchovno-vzdelávacej inštitúcii a všetkým, ktorí ju tvoria, veľa radostných úspechov a nádeje i síl pri prekonávaní každodenných školských prekážok.

S úctou Michaela Kaliská Šubová – predsedníčka SRRPŠ

Dovoľte sa všetci poďakovať aj mne!
Za všetko hore uvedené, ochotu, čas, energiu, ktorá nebola nadarmo vyvinutá! Aj k „veľkému“ plesu, kolegom za nádherné kulisy, program, hudbu, moderovanie, Lucke Suroviakovej zo septimy za úvod so svojou tanečnou skupinou F. D. M., za catering Janči pánovi Špulerovi s manželkou. A v neposlednom rade aj sponzorom:

vedenie CSŠ
Farský úrad D. Kubín
ITsoft
inoTOY
RENT ME NOW s.r.o.
Peter Lacko
Vrábel s.r.o.
Bjuty Sjú
Janka a Pavol Papánovci
Marta Sučáková – DEKOR
BOTIAN s.r.o.
CORVICI s.r.o.
PIZZERIA OÁZA
DOM FARIEB
LIBRESSO
Antónia Kormanová
Marián Paluga EMPIRIUM masáže
ELLUX svietidlá
PIZZERIA MAMA
ORAVAFLOR kvetinárstvo
František Straka FS COMPANY
PROPACK s.r.o.
OD – REMESELNÍK
p. Modelská
Lekáreň u Anjela
Paluan s.r.o.
LPmont s.r.o.
Orimex
Miba
Majdiš s.r.o.
Accrual
Medipo
Inovel
Koliba, syrové výrobky
Arriva
Reštaurácia Marína
Mäsovýroba Skurčák
Karol Bjaloň
Basko.sk
JUMAX
rodina Kaliská
rodina Salvová
Zuzana Pavčová fotografka
PrintArt
Ski Niňaj – požičovňa lyží
Daniel Škerda
Pizzeria POHODA
rodina Basarová
Angus Agro
rodina Vráblová
bohuznámi

Ak budeme zdraví, Ďalší ples bude 10. 2. 2024. Na záver želám všetkým pokojné pôstne obdobie!
Ľ. Mačor, RŠ

Fotografie manželia Kaliskí a Ľ. Mačor

Aktuality

Podporte nás 2%

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky
Otvárame aj v šk. roku 2024/25
Deň otvorených dverí bude
(piatok) 26.1.2024
alebo
(pondelok) 29. 1. 2024
o 10:00 v priestoroch školy

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci:

Národný projekt POP III