Vyhľadať
Close this search box.

NEZODPOVEDNÉ SPRÁVANIE A JEHO DÔSLEDKY

Dňa 9.3.2023 koordinátor ochrany detí pred násilím v spolupráci s oddelením sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately ÚPSVaR realizoval na našej škole preventívnu aktivitu pre žiakov 7.A a 7.B triedy, ktorej cieľom bolo poukázať na nástrahy, ktoré na maloletých číhajú v reálnom svete a tiež v online priestore, informovať ich o následkoch nezodpovedného správania na základe reálnych príkladov z praxe a o spôsoboch ochrany a kontaktoch pomoci. Ubezpečili žiakov, že problém nemusia riešiť sami a oboznámili ich s postupom inštitúcii o organizácií, ktoré môžu byť nápomocné pri riešení problému.


Mgr. Alžbeta Šindléryová

Aktuality

Podporte nás 2%

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky
Otvárame aj v šk. roku 2024/25
Deň otvorených dverí bude
(piatok) 26.1.2024
alebo
(pondelok) 29. 1. 2024
o 10:00 v priestoroch školy

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci:

Národný projekt POP III