NEZODPOVEDNÉ SPRÁVANIE A JEHO DÔSLEDKY

Dňa 9.3.2023 koordinátor ochrany detí pred násilím v spolupráci s oddelením sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately ÚPSVaR realizoval na našej škole preventívnu aktivitu pre žiakov 7.A a 7.B triedy, ktorej cieľom bolo poukázať na nástrahy, ktoré na maloletých číhajú v reálnom svete a tiež v online priestore, informovať ich o následkoch nezodpovedného správania na základe reálnych príkladov z praxe a o spôsoboch ochrany a kontaktoch pomoci. Ubezpečili žiakov, že problém nemusia riešiť sami a oboznámili ich s postupom inštitúcii o organizácií, ktoré môžu byť nápomocné pri riešení problému.


Mgr. Alžbeta Šindléryová

Aktuality

Deň otvorených dverí

23. 3. 2023 sme privítali predškolákov skoro zo všetkých MŠ v našom meste.  Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na ďalšie stretnutie možno už na

Čítať viac »

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky

Zápis do ZŠ

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: