NEDAJ SA, HOVOR O TOM!

Dňa 23. 2. 2023 sa naši žiaci (ZŠ + kvarta a kvinta) zúčastnili edukatívneho multimediálneho predstavenia, ktoré sa zaoberalo aktuálnymi témami šikanovania, rasizmu, sociálnej nerovnosti, fyzického násilia a kyberšikany.
V predstavení naživo účinkovali moderátor a mladí herci, ktorí hrali tematické scénky a prostredníctvom obrazoviek sa nám prihovárali aj známi youtuberi. Pre žiakov bolo zaujímavé i prekvapivé vidieť ich idoly z iného uhla pohľadu.
Súčasťou predstavenia bolo aj video policajného preventistu kriminality, ktorý ozrejmil trestnoprávnu zodpovednosť za šikanovanie a taktiež sa žiakom prihováral aj hovorca Policajného zboru mjr. JUDr. Michal Slivka.

Na konci predstavenia získala škola certifikát s dôležitými kontaktmi a pre pedagógov metodickú príručku pre prácu so žiakmi po predstavení.

Predstavenie bolo realizované v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Zuzkin park v Košiciach a Policajným zborom SR pod záštitou Ministerstva školstva.

Mgr. Alžbeta Šindléryová

Aktuality

Deň otvorených dverí

23. 3. 2023 sme privítali predškolákov skoro zo všetkých MŠ v našom meste.  Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na ďalšie stretnutie možno už na

Čítať viac »

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky

Zápis do ZŠ

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: