Naša škola získala titul „Škola eTwinning“

Sme hrdí, že naša Cirkevná spojená škola po prvýkrát získala titul „Škola eTwinning“. Titul je udeľovaný Centrálnou podpornou službou eTwinning v Bruseli. Ide prestížne ocenenie pre vedenie školy a pre celý školský kolektív nielen za prácu na kvalitných eTwinning projektoch, ale i za to, že škola je vzorom v podpore profesijného rozvoja svojich zamestnancov, v oblasti e-bezpečnosti, vo využívaní IKT, v inovatívnych pedagogických prístupoch a v podpore kooperatívneho učenia sa žiakov aj učiteľov. Ďakujeme všetkým učiteľom, žiakom i rodičom, ktorí nám k získaniu tohto prestížneho ocenenia pomohli zapájaním sa do medzinárodných eTwinning ale aj iných projektov a vydali sa s nami cestou rozvoja. Titul „eTwinning school“ si vážime a budeme sa snažiť byť dôstojným príkladom pre ostatné školy.

Mgr. Janka Lastičová

Aktuality

Práca v novej dielni

Pracovať v novozariadenej dielni je zábava. Žiaci používajú malé sústruhy na ktorých si môžu vyskúšať prácu s drevom. Vytvárajú rôzne figúrky a prívesky. Niektorí to

Čítať viac »

Svetový deň mlieka

Dňa 27. 9. 2023 sme si pripomenuli svetový deň mlieka v školách, ktorý je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre

Čítať viac »

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky

Zápis do MŠ

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: