Komisár pre deti Jozef Mikloško v našej škole

Dňa 30. 11. 2022 do našej školy zavítal komisár pre deti Jozef Mikloško. Hovoril o živote detí, ich právach, vnútorných pocitoch a o pocitoch, ktoré nie sú vždy čitateľné. K deťom sa treba správať milo a úctivo. Nie všetky deti to majú v živote ľahké, niektoré deti majú veľmi ťažké zázemie. Spomínal, že obdivuje deti, ktoré pochádzajú z detských domovov, venuje sa týmto deťom a pracuje s nimi. Rozoberal aj strachy a ohrozenia, ktoré deti prežívajú, ale aj negatívny vplyv online prostredia.

Sme veľmi radi, že k nám prišiel a ďakujeme za cenné informácie, ktoré nám sprostredkoval.

Text: Tereza Jamrichová 8.A
Foto: Mgr. Mária Luptáková

Aktuality

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: