Všeobecné pokyny Tlačiť
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Napísal Ľubica Valkovičová   
Utorok, 06 August 2019 12:30

Školský rok 2019/2020

Od 1. 9. 2019 v  našej školskej jedálni  je zavedený elektronický systém odoberania stravy. Z toho dôvodu došlo i k zmene spôsobu úhrady a vydávania obedov. Pôvodný systém stravných lístkov je nahradený elektronickou podobou, čo predstavuje používanie čipových kľúčov.

Chceme tak docieliť ucelený prehľad o stravníkoch, z dôvodu sledovania nároku na dotáciu „obedy zadarmo“. Taktiež vzniká rodičom možnosť skontrolovať si stravovanie dieťaťa v školskej jedálni, počet prihlásených a skutočne odstravovaných obedov, taktiež stravu odhlásiť/prihlásiť prostredníctvom internetu (edupage).

Preto prosíme rodičov, ktorí majú záujem o stravovanie detí v našej školskej jedálni, aby ich prišli osobne prihlásiť do kancelárie ŠJ, kde vypíšu čitateľne (paličkovým písmom) zápisný lístok (ktorý je možné si stiahnuť tu) a už vypísaný paličkovým písmom priniesť do ŠJ.

Zároveň im bude vydaný čipový kľúč za poplatok 2,- €. Pri strate čipu nestráca stravník nárok na obed, je ale potrebné stratu ihneď nahlásiť v kancelárii ŠJ, aby nedošlo k zneužitiu čipového kľúča, ktorý sa následne zablokuje. Stravníkovi bude vydaný nový čipový kľúč za poplatok 5,- €.

Po prihlásení sa na stravu u vedúcej jedálne a vyplatení stravného sa aktivuje činnosť prideleného čipového kľúča a stravník môže odoberať stravu tak, že pri výdajnom okienku priloží kľúč ku snímaču.

Deti materskej školy je taktiež potrebné prihlásiť v kancelárii ŠJ, vypísaním zápisného lístka a uhradením poplatkov. Deti MŠ nemajú čipový kľúč.

Prihlasovanie na nový školský rok 2019/2020 bude možné
od 21. augusta v čase 7.00 - 14.30 v kancelárii ŠJ.

Platby:

Platbu za stravné na september 2019 prosíme uskutočniť do 25. 08. 2019. Platby prosíme uhradiť za každého stravníka osobitne, pretože každý stravník má pridelený vlastný variabilný symbol. Informácia o pridelenom VS bude odoslaná na E-mail rodičom, prípadne je možnosť informovať sa u vedúcej ŠJ.

Rodičia, ktorí majú počas prázdnin neprerušený trvalý príkaz a posielali peniaze na účet ŠJ, sa môžu informovať u vedúcej ŠJ o ich stave na účte a prípadnom doplatku na september 2019.

Číslo účtu ŠJ: SK38 0200 0000 0000 0823 2332

Stravníci s dotáciou

Pri stravníkoch s nárokom na dotáciu, prosíme uhradiť:

- doporučenú mesačnú platbu podľa nasledovnej tabuľky

- jednorazovú platbu 20,- € za prípadné neodhlásené alebo neodobraté obedy do 25. 08. 2019


Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie:
uhrada_1

Odhlasovanie, prihlasovanie stravy:

Stravník je po odovzdaní zápisného lístka a zaplatení poplatku prihlásený na celý školský rok 2019/2020.
Počas školského roka
má stravník možnosť si stravu odhlásiť, prípadne prihlásiť odhlásenú stravu.

Spôsoby odhlásenia:
Odhlasovanie a prihlasovanie stravy je možné len do 14.00 v predchádzajúci deň.

- edupage www.zcsradlin.edupage.org (odkaz je aj na stránke školy radlinskeho.sk hore, "Edupage").
- edupage aplikácia
- mailom na adrese: odhlasovanie@gmail.com
- písomne v zošite na odhlasovanie v školskej jedálni

Iba v prvý deň neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole, je možné neodhlásený obed odobrať
do obedára v čase od 11.00 – 12.00.

Stravník s dotáciou uhrádza v tomto prípade plnú výšku príspevku na stravovanie.
Ostatné dni neprítomnosti v škole, je nutné stravníka zo stravovania odhlásiť.

(horeuvedené všeobecné pokyny v PDF pre stiahnutie)

Kontakt: Ľubica Valkovičová
vedúca ŠJ
E-mail: odhlasovanie@gmail.com
telefón: 0911 234 860

-------------------------------------------------

Odhlasovanie zo stravy

Cena stravného lístka

Platba

Oznam pre stravníkov s dotáciou

Zápisný lístok do ŠJ

Posledná úprava Utorok, 06 August 2019 14:29