Vyhľadať
Close this search box.

História školy

2022

30. výročie vzniku.
Bulletin vo formáte PDF (5,8 MB):
Bulletin k 30. výročiu školy

História školy

1992
– Otvorenie základnej školy.Vyučovanie začalo 1.2.1992. Vyučovalo sa v 14 triedach a 7. ročníkoch. Súčasťou školy bol aj ŠKD a zariadenie školského stravovania.
Riaditeľom sa stáva Mgr. Gustáv Turčina. Zástupcom RŠ Marta Podobová.

2002
– Súčasťou školy sa stáva ŠSZČ- školské stredisko záujmovej činnosti, ktoré ponúka širokú možnosť mimoškolskej činnosti. Tiež vzniklo školské športové stredisko zamerané na bežecké lyžovanie a biatlon. Pedagogickým zástupcom RŠ sa stáva Ing. Michal Švento. Vedúcou ŠSZČ sa stáva Marta Podobová.

2006
– Od 1.9.2006 je súčasťou školy materská škola. V materskej škole sa vyučuje v 2. oddeleniach. Vyučujú tri učiteľky. MŠ slávnostne 4.9.2006 vysvätil pomocný spišský biskup Štefan Sečka.v Zástupcom RŠ pre mimoškolskú činnosť a MŠ sa stáva Ing. Eva Behulová

2007
– Od 1.9.2007 sa súčasťou školy stalo osemročné Cirkevné gymnázium Andreja Radlinského.

2010

– Od 1. 1. 2010 sme sa stali Cirkevnou spojenou školou so zložkami: ZŠ a MŠ Andreja Radlinského a Cirkevné gymnázium Andreja Radlinského
– Od 1.2.2010 sa riaditeľom školy stáva Mgr. Ľudovít Mačor

Andrej Ľudovít Radlinský
(*1817 Dolný Kubín – †1879 Kúty)

Meno tohoto významného rodáka nesú zložky našej Cirkevnej spojenej školy.
Prečítajte si o ňom v nasledujúcich riadkoch.

Je dolnokubínsky rodák, pochádzajúci zo starej oravskej rodiny. Jeho otec bol v rokoch 1848-49 richtárom v Dolnom Kubíne a matka Alžbeta bola neterou Antona Bernoláka. Základné vzdelanie dostal v Dolnom Kubíne a po gymnaziálnych štúdiách v Ružomberku, Kremnici a Budíne vyštudoval teológiu v Trnave. Venoval sa aj štúdiu jazykovedy.

Získal doktorát z filozofie na peštianskej univerzite a po vysvätení za rímskokatolíckeho kňaza vo Viedni (1841) pôsobil ako kaplán v Budíne, kde vstúpil do Hamuljakovho Spolku reči a literatúry slovenskej, ďalej pôsobil aj v Zlatých Moravciach, Banskej Štiavnici a Kútoch.

Okrem pastoračnej činnosti sa venoval aj osvetovej. Zakladal nedeľné školy, organizoval spolky miernosti, písal a vydával učebnice a časopisy kde podstatnú časť venoval otázkam industrializácie, vzdelaniu, pozdvihnutiu kultúry a budovaniu slovenského školstva ako rozhodujúcim faktorom pre zlepšenie vzdelanostnej a sociálno-hospodárskej úrovne, ktoré navzájom súvisia.

Andrej Radlinský postupne vydával noviny Cyrill a Method, Priateľ školy a literatúry, Slovesnosť, v roku 1855 sa stal redaktorom Katolíckych novín. Spolu so Štúrom, Hurbanom, Hodžom a ďalšími má veľký podiel na vytvorení spoločného jazyka a zjednotení kultúrneho a literárneho života. Taktiež si získal zásluhy aj o zlepšenie medzikonfesijnej znášanlivosti. Bol spoluzakladateľom Matice slovenskej v Martine (1863) a iniciátorom založenia Spolku sv. Vojtecha (1870) vydávajúceho slovenské učebnice a náboženskú literatúru.

Radlinský príkladnou trpezlivosťou a usilovnosťou ukazoval, že opravdivá láska k národu nie je v prázdnom rojčení, ale v starostlivosti o hospodárske, sociálne a kultúrne povznesenie svojho národa, k čomu smerovali všetky jeho úsilia a podujatia.

Pamätná tabuľa Andreja Radlinského sa nachádza na budove Elkopu v centre mesta Dolný Kubín, kde predtým stál jeho rodný dom.

Informácie spracovala Mgr. Katarína Podobová

1. Hlaváč, A.: Andrej Radlinský. Trnava: SSV 1994

https://www.osobnosti.sk/osobnost/andrej-radlinsky-1351

https://sk.wikipedia.org/wiki/Andrej_Ľudovít_Radlinský

Aktuality

Týždeň s Aladinom

V týždni 25.3. – 29.3. sme sa vydali do rozprávky Aladin. Čítali sme si rozprávku, používali sme aplikáciu Readmio, vypracovali sme si pracovné listy z

Čítať viac »

Noc s Andersenom

V týždni 11. – 15. 3. sme sa celý prvý stupeň zapojili do medzinárodnej aktivity Noc s Andersenom. Tvorili sme na rozprávku Snehová kráľovná. Pracovali

Čítať viac »
Podporte nás 2%

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky
Otvárame aj v šk. roku 2024/25
Deň otvorených dverí bude
(piatok) 26.1.2024
alebo
(pondelok) 29. 1. 2024
o 10:00 v priestoroch školy

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci:

Národný projekt POP III