História školy

2022

30. výročie vzniku.
Bulletin vo formáte PDF (5,8 MB):
Bulletin k 30. výročiu školy

Andrej Ľudovít Radlinský
(*1817 Dolný Kubín – †1879 Kúty)

Meno tohoto významného rodáka nesú zložky našej Cirkevnej spojenej školy.
Prečítajte si o ňom v nasledujúcich riadkoch.

Je dolnokubínsky rodák, pochádzajúci zo starej oravskej rodiny. Jeho otec bol v rokoch 1848-49 richtárom v Dolnom Kubíne a matka Alžbeta bola neterou Antona Bernoláka. Základné vzdelanie dostal v Dolnom Kubíne a po gymnaziálnych štúdiách v Ružomberku, Kremnici a Budíne vyštudoval teológiu v Trnave. Venoval sa aj štúdiu jazykovedy.

Získal doktorát z filozofie na peštianskej univerzite a po vysvätení za rímskokatolíckeho kňaza vo Viedni (1841) pôsobil ako kaplán v Budíne, kde vstúpil do Hamuljakovho Spolku reči a literatúry slovenskej, ďalej pôsobil aj v Zlatých Moravciach, Banskej Štiavnici a Kútoch.

Okrem pastoračnej činnosti sa venoval aj osvetovej. Zakladal nedeľné školy, organizoval spolky miernosti, písal a vydával učebnice a časopisy kde podstatnú časť venoval otázkam industrializácie, vzdelaniu, pozdvihnutiu kultúry a budovaniu slovenského školstva ako rozhodujúcim faktorom pre zlepšenie vzdelanostnej a sociálno-hospodárskej úrovne, ktoré navzájom súvisia.

Andrej Radlinský postupne vydával noviny Cyrill a Method, Priateľ školy a literatúry, Slovesnosť, v roku 1855 sa stal redaktorom Katolíckych novín. Spolu so Štúrom, Hurbanom, Hodžom a ďalšími má veľký podiel na vytvorení spoločného jazyka a zjednotení kultúrneho a literárneho života. Taktiež si získal zásluhy aj o zlepšenie medzikonfesijnej znášanlivosti. Bol spoluzakladateľom Matice slovenskej v Martine (1863) a iniciátorom založenia Spolku sv. Vojtecha (1870) vydávajúceho slovenské učebnice a náboženskú literatúru.

Radlinský príkladnou trpezlivosťou a usilovnosťou ukazoval, že opravdivá láska k národu nie je v prázdnom rojčení, ale v starostlivosti o hospodárske, sociálne a kultúrne povznesenie svojho národa, k čomu smerovali všetky jeho úsilia a podujatia.

Pamätná tabuľa Andreja Radlinského sa nachádza na budove Elkopu v centre mesta Dolný Kubín, kde predtým stál jeho rodný dom.

Informácie spracovala Mgr. Katarína Podobová

1. Hlaváč, A.: Andrej Radlinský. Trnava: SSV 1994

https://www.osobnosti.sk/osobnost/andrej-radlinsky-1351

https://sk.wikipedia.org/wiki/Andrej_Ľudovít_Radlinský

Aktuality

Pekné leto!

Pekné leto prajú všetci zamestnanci Cirkevnej spojenej školy! (aj tí, ktorí na fotografii nie sú, ale ešte sa pokúsime doplniť;-)    

Čítať viac »

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: