Zmena poplatkov v MŠ, ŠKD a CVČ k 1. 1. 2023

Vážení rodičia,
na základe nového VZN mesta Dolný Kubín č.12/2022 meníme poplatky v MŠ, ŠKD a CVČ k 1. 1. 2023.
Vnútorný predpis a VZN.
Podrobnejšie informácie o postupe pri zadaní platieb nájdete na www.radlinskeho.sk v menu Zariadenia (školský klub a CVČ).
Ďakujeme za pochopenie

Aktuality

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: